LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts.

Projekta Nr.: 16-01-AL34-A019.2201-000014

Projekta īstenošanas vieta: Kārsavas novads, Parka iela Nr. 2, Kārsava; “Aizgāršas skola, Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, Mežvidi; “Druvas”, Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016. – 01.11.2017.

Projekta mērķis – mazināt novada iedzīvotāju sociālās atstumtības risku, uzturēt veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti.

Projekta aktivitātes:

  • Projekta ietvaros paredzēts  iegādāties un uzstādīt brīvdabas trenažierus Kārsavas novada Goliševā, Malnavā, Mērdzenē un Mežvidos.
  • Izveidot bērnu rotaļu laukumu Kārsavas pilsētā daudzdzīvokļu māju mikrorajona tuvumā. Izveidot bērnu rotaļu laukumu Otrajos Mežvidos.

Rezultatīvie rādītāji:

  1. Uzstādīti 3 brīvdabas trenažieri Goliševā, Mežvidos, Mērdzenē;
  2. Uzstādīti 4 brīvdabas trenažieri Malnavā;
  3. Ierīkots bērnu rotaļu laukums Kārsavas   pilsētā daudzdzīvokļu māju mikrorajona tuvumā;
  4. Ierīkots bērnu rotaļu laukums Otrajos Mežvidos.
  5. Projekta realizācijas rezultātā tiks piedāvātas daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas visām sabiedrības grupām arī sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām.
  6. Veicināta novada iedzīvotāju, veselības nostiprināšana, kā arī fizisko spēju attīstīšana un veselīga dzīves veida uzturēšanu.
  7. Tiks uzlabota novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
  8. Aktīva atpūta bērniem un jauniešiem veicinās normālu organisma attīstību, nobriešanu un nostiprinās savstarpējās attiecības.

Projekta budžets: 28093,81 eiro

ELFLA finansējums: 25284,43 eiro

Pašvaldības līdzfinansējums: 2809,38 eiro

Kontaktinformācija: Projekta vadītāja Rita Jonikāne, 26415945

 

Raksti un publicitāte par projektu:

07.07.2017. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  “Novada pagastos uzstādīti āra trenažieri”

15.11.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  “Kārsavā un Otrajos Mežvidus jauni bērnu rotaļu laukumi”