LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai/ Cured by animals

Projekts „CURED BY ANIMALS” bija vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu, popularizējot un ieviešot unikālu rehabilitācijas metodi – animalterapiju. Projekta ietvaros partneri veica sociālās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī sarīkoja semināru sociālajiem darbiniekiem, vasaras nometnes bērniem, seminārus ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, praktizējošiem ārstiem, terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un pat delfīniem. Projekta noslēguma posmā tika organizēta labdarības akcija un Ziemassvētku pasākums.

Projekta nosaukums Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldībās sociālās vides stiprināšanai/ CURED BY ANIMALS
Identifikācijas numurs LLIII-166
Programma Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013.gadam
Īstenošanas vieta Ludzas novads
Īstenošanas laiks 2010.gada novembris – 2011.gada decembris
Mērķis Projekts vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu, popularizējot un ieviešot unikālu rehabilitācijas metodi – animalterapiju
Galvenās aktivitātes

 – sociālās infrastruktūras sakārtošana;

 – seminārs sociālajiem darbiniekiem;

 – vasaras nometnes bērniem;

 – semināri ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, praktizējošiem ārstiem,

 – terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un delfīniem;

 – labdarības akcija un Ziemassvētku pasākums.

Rezultatīvie rādītāji
  • Iegādāts aprīkojums SPII „Rūķītis”;
  • Pasākumi (semināri, vasaras nometne, akcija)
Projekta budžets  9 898,44 EUR
Programmas finansējums  8 413,67 EUR
Nacionālais finansējums  1 484,77 EUR
Projekta partneri  Vadošais partneris – biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”
Kontaktinformācija  Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)
Projekta publicitāte
Projekta materiāli