LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-3°C
 
A A A

Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

Projekta nosaukums: Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

Projekta nosaukums angļu valodā: Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services

Projekta akronīms: LIFE Grasservice

Identifikācijas numurs: LIFE 12 BIO/LV001130

Programma: LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Īstenošanas vieta: Sigulda, Ludza (Latvija)

Īstenošanas laiks: 01.10.2013. – 31.12.2017.

Mērķis: Nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Galvenās aktivitātes

  • Zālāju ekosistēmu bioloģiskās un ekoloģiskās vērtības novērtēšana, kā arī zālāju biomasas apjomu novērtēšana abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados).
  • Zālāju izmantošanas potenciāla novērtēšana projekta teritorijās.
  • Piemērotu tehnisko risinājumu izstrāde zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai konkrētajām teritorijām.
  • Vietējo uzņēmēju un zemnieku iepazīstināšana ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai.
  • Kontaktu un sadarbības tīklu veidošana starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā.
  • Alternatīvo risinājumu un tehnoloģisko iespēju demonstrēšana praksē plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta partneri: Vadošais partneris – Biedrība “Baltijas Vides Forums”, www.bef.lv (projekta vadītāja – Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv) Partneri: Latvijas Dabas fonds www.ldf.lv; Rīgas Tehniskā universitāte www.rtu.lv; SIA “Bio Re” www.biore.lv; Z/S „Skujas”, “Skujas”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040; Siguldas novada dome www.sigulda.lv; Ludzas novada pašvaldība www.ludza.lv

Projekta budžets: Kopējais budžets – 1 280 963.34 euro; Ludzas novada pašvaldības budžets – 44 467.06 euro

Projekta darba grupa Ludzas novadā: Projekta koordinatore – Ilona Igovena; projekta grāmatvede – Vija Barkāne

Kontaktinformācija Ilona Igovena tālr. 65707134; e-pasts: ilona.igovena@ludzaspils.lv

Publicitāte  http://bef.lv/391/1034/

 

Projekta ietvaros ir izveidota vietne, kur ir iespējams izvietot sludinājumus, kas saistīti ar lauksaimnieciska rakstura darbību. Aicinām pieteikties:
-lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri vēlas iznomāt vai nomāt lauksaimniecības zemi, kā arī uzņēmējus vai privātpersonas, kuras var piedāvāt dažādu veidu telpas uzņēmējdarbības veikšanai un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
-uzņēmējus, kuri sniedz zālāju apsaimniekošanas vai zemes apstrādes pakalpojumus un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
-lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri piedāvā pļaušanai, savākšanai zāli vai piedāvā sienu, kā arī interesentus, kuriem nepieciešama zāle vai siens un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai
Sludinājuma ievietošanai nepieciešams iesniegt informāciju par piedāvājuma raksturu (zemes, telpu nomas platību, sniegto tehnisko pakalpojumu veidu, zāli pļaušanai, sienu), norādot pagasta teritoriju, atrašanās vietu (kadastra Nr.), kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts).
Informāciju var iesniegt Ludzas novada pašvaldībā 417.kab. vai sūtīt uz e-pastu – ilona.igovena@ludzaspils.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.65707134, 26455159.

 

Brīvie, iznomājamie zemes gabali Ludzas novada pašvaldībā

Brīvo zemes gabalu izmantošanas veids – lauksaimniecība, 2018.gads.

Iznomājamo zemes gabalu konfigurāciju un atrašanās vietu var apskatīt vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 65707412.