LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai

Ludzas novada Cirmas pagasta Tutānu ciemā dzīvo ap 30 bērniem vecumā līdz 15 gadiem. Vasarā uz šo ciematu atbrauc atpūsties vēl ap 30 bērniem. Viena no iespējām, kur bērni varēja pavadīt brīvo laiku, bija rotaļu laukums ar vecām metāla konstrukcijām. Iekārtu detaļas bija nolietojušās, iekārtas nebija drošas, savu estētisko kvalitāti tās sen bija zaudējušas. Bērniem Tutānu ciemā nebija nodrošināta aktīvo rotaļu telpa. Risinājums šīs problēmu risināšanai bija – demontēt nedrošas un bīstamas iekārtas un novietot jaunas, pievilcīgas, drošas, interesantas rotaļu iekārtas, kas būs pieejamas visiem bērniem.

2016. gadā Ludzas novada pašvaldība izstrādāja projekta pieteikumu “Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai” un iesniedza 2016. gada 30. maijā biedrībā “Ludzas rajona partnerība”.  2016. gada 07. novembrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu. 2017. gadā Tutānu ciemā daudzdzīvokļu māju pagalmā tika uzstādītas jaunas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas.

Nosaukums  Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai
Identifikācijas Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000004
Programma  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Īstenošanas vieta  Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Īstenošanas laiks  2016. – 2017.
Mērķis Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā, izveidojot bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā Ludzas novada Cirmas pagasta Tutānu ciemā.
Galvenās aktivitātes
  • Bērnu rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšana
Rezultatīvie rādītāji
  •  Ierīkots bērnu rotaļu laukums Cirmas ciemā daudzdzīvokļu māju pagalmā
Budžets (EUR)  13 502.50 EUR
t.sk.: ELFLA finansējums 90% (EUR)  12 152.25 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 10% (EUR)  1 350.25 EUR
Kontaktinformācija Viola Andruščenko; tālr. 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv
Projekta īstenošanu administrē Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
Publikācijas