LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Iespēju dažādošana veselīga brīva laika pavadīšanai Ludzas novadā

Jaunie trenažieri "Vārpa"Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts svarcelšanas zāles aprīkojums sporta kompleksā “Vārpa”.    ELFLA_kopejais_logotips2

Nosaukums  Iespēju dažādošana veselīga brīva laika pavadīšanai Ludzas  novadā
Identifikācijas Nr.  13-01-LL33-L413202-000006
Programma  ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam  pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “
Īstenošanas vieta  Sporta iela 21, Ludza, Ludzas novads
Īstenošanas laiks  2014. gads
Mērķis  Radīt piemērotus apstākļus Ludzas pilsētas iedzīvotājiem brīvā laika aktivitāšu īstenošanai, atjaunojot aktīvās atpūtas infrastruktūru.
Galvenās aktivitātes  Svarcelšanas zāles aprīkojums ar trenažieriem
Rezultatīvie rādītāji  Aprīkota trenažieru zāle
Budžets (EUR)  11 919.47
t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)  8 964.09
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)  2 955.38
Valsts budžeta finansējums 0,00
Projekta partneri Nav
Projekta vadītāja Ilona Mekša
Kontaktinformācija Tālr. 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludzaspils.lv
Publicitāte  https://ludzasnovads.lv/jaunumi/sopavasar-tiks-istenoti-5-elfla-programmas-projekti