LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Dzīvo līdzi pasakai

Bērnu laukums VecslabadāEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros uzstādīts jauns bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma aprīkojums Vecslabadas ciemā Istras pagastā. Labiekārtotais aktīvās atpūtas laukums ir brīvi pieejams visiem  bērniem .   ELFLA_kopejais_logotips2

Nosaukums Dzīvo līdzi pasakai
Identifikācijas Nr. 13-01-LL33-L413201-000011
Programma ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “
Īstenošanas vieta Ezerzeme, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
Īstenošanas laiks 2014. gads
Mērķis Veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, izveidojot aktīvās atpūtas laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā Vecslabadā Istras pagastā
Galvenās aktivitātes Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Rezultatīvie rādītāji Izveidots 1 bērnu un jauniešu atpūtas laukums
Budžets (EUR)  11 166.19
t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)  8 437.80
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)  2 728.39
Valsts budžeta finansējums 0,00
Projekta partneri Nav
Projekta vadītāja Ilona Mekša
Kontaktinformācija Tālr. 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludzaspils.lv
Publicitāte  https://ludzasnovads.lv/jaunumi/sopavasar-tiks-istenoti-5-elfla-programmas-projekti