LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Projekti


Izglītības jomas projekti


Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros   Projeka publikācijas Raksts Ludzas novada pašvaldības […]


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ludzas novada izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā  – tiek […]


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts […]


Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un […]


Learning from the Holocaust | Mācīšanās no Holokausta

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” Nr. 2019-1-DE03-KA229-059914_3 Īstenošanas laiks: 29.09.2019 – 30.09.2021 Koordinators: Oscar-Paret-Schule Freiberg a.N  Vācija […]


Variety in European Region | Eiropas reģionu daudzveidība

  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” Nr. 2019-1-DE03-KA229-059783_2. Īstenošanas laiks: 01-09-2019 – 31-08-2021 Koordinators: Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben- Schule […]


NATTOUR

Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var […]


Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija

2017. gada 12. oktobrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ludzas vispārējās izglītības […]


No tradīcijas uz nākotni – senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem

No 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. jūlijam Ludzas pilsētas ģimnāzija piedalījās ERASMUS+ programmas līdzfinansētā starptautiskā projekta “No […]


Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai

No 01.09.2017. līdz 31.08.2019. Ludzas pilsētas ģimnāzija īstenoja sadarbības projektu “Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai” ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekta […]


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda […]


Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Ludzas novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas […]


Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros

Šī gada 24. augustā sākās projekts  „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros, saīsināti Virtuālā […]


Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/ VIRTUĀLĀ REALITĀTE

Šī gada 24. augustā sākās projekts „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros, saīsināti Virtuālā […]


Datortehnikas iegāde bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai un radošo prasmju attīstībai

Projekta ietvaros tika iegādāta jauna biroja tehnika, aprīkojums un datoru programmnodrošinājums Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra darbības uzlabošanai. BJC […]


Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas pilsētas ģimnāzijā kultūras pasākumu organizēšanai

Ludzas pilsētas ģimnāzija skolēnu skaita ziņā ir lielākā skola Ludzas novadā. Mācības notiek divos korpusos. 1. – 6. klašu skolēni […]


Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas programmas pilnveidošanai

Šo projektu Ludzas novada pašvaldība īstenoja 2011. gadā. Ludzas Mūzikas pamatskola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības […]


Positive experience as a basis for sustainable development

Eiropas Savienības Mūžizglītības programma piedāvā ļoti daudz un dažādu iespēju izglītoties, mācīties un uzlabot savas zināšanas visa mūža garumā. Jebkurš […]


Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē

Šajā projektā Ludzas novada pašvaldības partneris  bija Glubokoje pilsēta, Baltkrievija. Rezultātā tapusi Ludzas un Glubokoje bērnu un pedagogu kopīgi veidotā […]


Ludzas novada izglītības iestāžu informatizācija

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada skolām tika radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādā […]


Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2. vidusskolā

Lai celtu izglītojamo zināšanu līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, projekta ietvaros tiks renovēti matemātikas, fizikas, […]


Ludzas 2. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem

Šī projekta līdzekļi ļāva izbūvēt Ludzas pilsētas 2. vidusskolā sanitārmezglus, kas ir viegli pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ierīkot liftu, […]


Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija

  Pateicoties projekta “Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija” īstenošanai viena no Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm pilnīgi […]


Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā

Viena no integrācijas vērtībām ir cilvēka spēja veiksmīgi socializēties sabiedrībā, spēja pārvarēt situācijas negatīvās sekas. Lai to varētu bērni ar […]