LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Projekti


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti


Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”, Nr. 9.3.1.1/18/I/019 […]


“Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā”

2020. gada 10. jūnijā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) parakstīta vienošanās par projekta “Konkurētspējīgas […]


Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā

2020. gada 21. augustā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda […]


“Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā”

2020. gada 28. jūlijā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda […]


“Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”

Projekta nosaukums: “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”  Projekta numurs: 5.6.2.0/20/I/007 Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās […]


SIA “Ludzas medicīnas centrs” projekta ietvaros iepērk medicīniskās iekārtas un aprīkojumu

SIA “Ludzas medicīnas centrs” projekta ietvaros ir noslēdzis 5 līgumus par medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Ir noslēgti […]


Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā

Latvijā ir ļoti daudz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuri ikdienā dzīvo […]


Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

27. septembrī starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālā un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta Vienošanās par projekta “Ludzas novada Pildas […]


Rīteiropas vērtības

  Projekta nosaukums “Rīteiropas vērtības” Projekta numurs 5.5.1.0/17/I/007 Vadošais partneris / finansējuma saņēmējs Daugavpils pilsētas pašvaldība Projekta sadarbības partneri 1.   […]


Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā

2018. gada 31. maijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Transporta infrastruktūras attīstība […]


Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija

2017. gada 12. oktobrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ludzas vispārējās izglītības […]


Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta […]


Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ludzas novadā

2014. gada 9. oktobrī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Publisko interneta pieejas […]


Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā

2013. gada 17. jūnijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības finansētā projekta īstenošanu. […]


Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Ar šī projekta īstenošanu turpinās Ludzas pilsētas tranzītielas P49 rekonstrukcija. Projekta nosaukums Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā Identifikācijas […]


Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra marta sākumā ir apstiprinājusi Ludzas novada pašvaldības izstrādāto Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projektu „Satiksmes infrastruktūras […]


Ūdenssaimniecības attīstība Nirzas pagasta Nirzas ciemā

2012.gada 28.aprīlī Ludzas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010 „Ūdenssaimniecības […]


Ludzas novada izglītības iestāžu informatizācija

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada skolām tika radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādā […]


Tranzītceļa P49 Ludzas ielas posma no Kr.Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Šī projekta realizācija palīdzēja sakārtot Ludzas pilsētas galvenās ielas – Latgales ielas – dažu posmu infrastruktūru, tika uzlabota satiksmes drošība. […]


Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai

No 2010. gada marta līdz 2012.gada 31.martam Ludzas novada pašvaldība īstenoja ERAF projektu “Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai”. […]


Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā

Ar šo projektu satiksmes organizācijas uzlabojumi skāra Ludzas pilsētas Jelgavas ielu, kur tika izbūvēta lietus kanalizācija, brauktuve, ietve, ierīkots apgaismojums. […]


Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2. vidusskolā

Lai celtu izglītojamo zināšanu līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, projekta ietvaros tiks renovēti matemātikas, fizikas, […]


Ludzas 2. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem

Šī projekta līdzekļi ļāva izbūvēt Ludzas pilsētas 2. vidusskolā sanitārmezglus, kas ir viegli pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ierīkot liftu, […]


Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija

  Pateicoties projekta “Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija” īstenošanai viena no Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm pilnīgi […]