LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Iepirkumi būvdarbiem no EUR 20 000 līdz EUR 169 999,99 (bez PVN)

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu Ludzas novada pašvaldības pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šajā profilā tiek ievietota informācija par Ludzas novada pašvaldības plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Datums Nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs
30.09.2019.

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Lēmums

LNP 2019/43
12.09.2019.

Skolas ielas seguma atjaunošana un skeitparka seguma ierīkošana Ludzā, Ludzas novadā

Nolikums

LNP 2019/40
06.09.2019.

Ēku un būvju nojaukšana bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Nolikums

Darbu apjomi pieejami šeit

LNP 2019/39
15.08.2019.

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā

Nolikums

Tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi pieejamai: šeit

 LNP 2019/36
03.07.2019.

Ceļa seguma remonts Ludzas novada Cirmas pagastā

Nolikums

Lēmums

LNP 2019/33
05.06.2019.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana un ēkas fasādes atjaunošana P.Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads

Nolikums

Tehniskā dokumentācija un darbu apjomi pieejami šeit

Lēmums

LNP 2019/31
03.06.2019.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Iepirkums tiek īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”(Nr. 8.1.2.0/17/I/003) ietvaros.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-1-18

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-19-35 (1)

Lēmums

LNP 2019/30/ERAF
28.05.2019.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Iepirkums tiek īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”(Nr. 8.1.2.0/17/I/003) ietvaros.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-1-18

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-19-35 (1)

Iepirkums ir pārtraukts!

(Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas datums – 03.06.2019.)

Iemesls: Nolikumā ir nepilnības, kas ir jānovērš.

LNP 2019/27/ERAF
22.05.2019.

Logu nomaiņa Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

LNP 2019/23
22.05.2019.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana un ēkas fasādes atjaunošana P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads

Nolikums

Tehniskā dokumentācija un darbu apjomi pieejami šeit

Iepirkums ir izbeigts bez rezultāta –  nav iesniegti pretendentu piedāvājumi.

LNP 2019/25
13.05.2019.

Ceļa seguma nomaiņa Ludzas pilsētā

Nolikums

Shēma 1.daļai

Shēma 2.daļai

Shēma 3.daļai

Shēma 4. daļai

Shēma 5. daļai

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Lēmums

LNP 2019/20
07.05.2019.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Iepirkums tiek īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/003) ietvaros.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-1-18

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-19-35

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.

Netika saņemts neviens Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta trīspadsmito daļu, ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Ievērojot iepriekš minēto, Komisija nolēma izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

LNP 2019/21/ERAF
25.04.2019.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Iepirkums tiek īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/003) ietvaros.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-1-18

Paskaidrojuma raksts_LPĢ_stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana-19-35

Iepirkums ir pārtraukts!

Iemesls: Nolikumā ir nepilnības, kas ir jānovērš.

LNP 2019/16/ERAF
18.04.2019.

A.Upīša un Peldu ielas pārbūve

Nolikums

Lēmums

Iepirkums izbeigts, jo netika iesniegti piedāvājumi

LNP 2019/12
22.03.2019

Teritorijas jauna nožogojuma uzstādīšana

Nolikums

Tehniskā dokumentācija:

BA_Ludza-zogs

zoga_izklajums

zoga_konstrukcija

Skaidr.apraksts

specifikacija

GP_5

P1_MK253

GP_3

GP_4

GP_1

GP_2

Lēmums

LNP 2019/05/ERAF
24.08.2018.

Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi

Nolikums

Darbu apjomi MS Excel formātā

Lēmums

LNP 2018/30/ERAF
05.07.2018.

Ceļu seguma maiņa un trotuāru remonts Ludzas pilsētā

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Lēmums

LNP 2018/28
13.10.2017.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskās mācību vides izveidei papilddarbi

Nolikums

Lēmums

LNP 2017/53/ERAF
17.05.2017.

Gājēju celiņu ierīkošana Ludzas pilsētas parkā 

Nolikums

Shēma 1

Shēma 2

Lēmums

LNP 2017/28
25.04.2017.

Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētā

Nolikums

Skaidrojums pie Tehniskās specifikācijas 2.daļai

1.Atbilde uz pretendenta jautājumu

2.Atbilde uz pretendenta jautājumu

Lēmums

LNP 2017/25
23.03.2017.

Sociālās aprūpes centra “Ludza” 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Lēmums

LNP 2017/21
13.01.2017.

Gaismas dārza ierīkošana Ludzā

Instrukcija

Tehniskā dokumentācija

Lēmums 2017/03

LNP 2017/03
12.12.2016.

Gaismas dārza ierīkošana Ludzā

Instrukcija

Tehniskā dokumentācija

Iepirkums pārtraukts!

LNP 2016/93
05.12.2016.

Ģimenes parka ierīkošana Ludzā

Instrukcija

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Lēmums 2016/90

LNP 2016/90
23.11.2016.

Gaismas dārza ierīkošana Ludzā

Instrukcija

Pielikumi:

Tehniskā dokumentācija

Iepirkums ir pārtraukts!

LNP 2016/88
23.08.2016.

Ludzas 2.vidusskolas II mācību korpusa vienkāršotās fasādes atjaunošana

Instrukcija

Tehniskā informācija, BK3, BK4, BK5, GP2

Būvdarbu apjomi

Projektēšanas uzdevums,  skaidrojo-s_apr., TIS,

Atbilde uz jautājumu

Lēmums

LNP 2016/68
07.06.2016.

Ludzas pilsdrupu konservācijas 1.kārta

Instrukcija

Ludzas pilsdrupu konservācijas tehniskā dokumentācija

Darbu daudzumi MS Excel

Lēmums

LNP 2016/44
20.05.2016.

Ludzas pilsdrupu konservācijas 1.kārta

Instrukcija

Ludzas pilsdrupu konservācijas tehniskā dokumentācija

Darbu daudzumi MS Excel

Iepirkums ir pārtraukts!

Iemesls: pamatojoties uz nepilnībām iepirkuma instrukcijā.

Lēmums

LNP 2016/38
12.05.2016.

Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētā

Instrukcija

Lēmums

LNP 2016/35
11.03.2016.

Ludzas kultūras nama ēkas daļas (foajē) vienkāršotā atjaunošana

Instrukcija

1 AR, BK -BA_iepirkumam

2 UK_BA_lab

3 Ventilacija -BA

4 Apkure -BA (1)

5 Elektro -BA

Tehniskā dokumentācija

Foajē interjera koncepcijas projekts

Atbildes uz jautājumiem!

Iepirkums LNP 2016_Jautājumi

Lēmums

LNP 2016/25
09.03.2016.

Papildus darbi Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošanā

Instrukcija

Tames KN_papilddarbi_1.daļa

Tames KN_iekšējais ūdensvads_2.daļa

Tames KN_ārējais ūdensvads_3.daļa

Lēmums

LNP 2016/23
07.03.2016.

Kanalizācijas tīkla būvniecība Līča ielā, Peldu ielā Ludzā

Instrukcija

Lēmums

LNP 2016/19
16.02.2016.

Papildus darbi Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošanā

Instrukcija

Darbu apjomi

Papildus_darbi_TN_februaris_2016_BA

Rasējumi 1. daļa

Rasējumi 2. daļa

Iepirkums ir pārtraukts!

LNP 2016/13
18.09.2015.

Jumta nesošo konstrukciju un seguma nomaiņa

Instrukcija

Lēmums

LNP 2015/73
04.09.2015.

Žoga un vārtu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”, Latgales ielā 156, Ludzā

Instrukcija

Lēmums

LNP 2015/71
03.08.2015.

Ceļa seguma atjaunošana J. Soikāna ielas posmā, Ludzā

Instrukcija

GŪLIJAS TIPVEIDA RASĒJUMS

SOIKĀNA IELAS KANALIZĀCIJA GARENPROF’ILS

SOIKĀNA IELAS ŠĶERSPROFĪLI

SOIKĀNA IELAS TRASE

SOIKĀNA IELAS TRASES GARENPROFĪLS

Lēmums

LNP 2015/62
31.07.2015.

Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi

Instrukcija

Ludzas sinagoga-DR-1

Ludzas sinagoga-DR-2

Ludzas sinagoga-DR-3

Ludzas sinagoga-DR-4

Ludzas sinagoga-DR-5

Ludzas sinagoga-DR-6

Ludzas sinagoga-DR-7

Ludzas sinagoga-DR-8

Ludzas sinagoga-DR-9

Ludzas sinagoga-DR-10

Ludzas sinagoga-DR-11

Lēmums

LNP 2015/63
 01.06.2015.

Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētā

Instrukcija

atbildes b.r laukumi 2015

Lēmums

LNP 2015/39
22.04.2015.
Kanalizācijas tīkla būvniecība Stacijas ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai, Ludzā, Ludzas novadā
LNP 2015/29
16.03.2015.
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Ludzas pilsētā
Profila shēmas:

Jautājumi / atbildes

Atbilde

Atbilde

Lēmums

LNP 2015/25/KPFI
09.09.2014.
Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu seguma atjaunošana
LNP 2014/54
27.08.2014
Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie pilsētas kanalizācijas tīkliem
Pielikumi

Lēmums

LNP 2014/52
14.08.2014.
Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie pilsētas kanalizācijas tīkliem
Pielikumi
 
Iepirkums ir pārtraukts!
LNP 2014/50
18.07.2014.
Kanalizācijas tīkla būvniecība Dārzu šķērsielā, Skolas ielā un Upīša ielā, Ludzā (2.kārtas darbi)
LNP 2014/49
18.06.2014.
Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā
Ludzas Novadpētniecības muzeja rijas renovācijas tehniskā dokumentācija:
LNP 2014/28/ELFLA
23.05.2014.
Kanalizācijas tīkla būvniecība Dārzu šķērsielā, Skolas ielā un Upīša ielā, Ludzā
Pielikumi
 
Atbildes uz jautājumiem
 
 
LNP 2014/23
20.05.2014.
Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā
 
Ludzas Novadpētniecības muzeja rijas renovācijas tehniskā dokumentācija:
2014. gada 9. jūnijā iepirkums ir pārtraukts!
LNP 2014/22/ELFLA
17.04.2014.
J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija
Pielikumi:
 
LNP 2014/20/EKPI
04.02.2014.
Ludzas 2. vidusskolas internāta siltumsistēmas renovācija
Pielikumi
LNP 2014/06
27.09.2013.
Papildus iepirkums būvdarbiem objektā “Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”
Iepirkuma dokumenti
Komisijas lēmums
 
LNP 2013/58/ERAF
10.09.2013.
Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā, papilddarbi (ELT, UKT)
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/029 “Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākums „pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
 
Kontaktpersonas: Ludzas novada pašvaldības inženierkomunikāciju speciālists Artūrs Isakovičs, tel. 65707497, fakss 65707402.

Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte (Iepirkumu komisijas sekretāre) Jeļena Kigitoviča, tālr. 65707133.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz gada 23. septembrim plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu.

LNP 2013/56/ERAF
26.06.2013.
Ludzas novada Brigu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2013.gadā
LNP 2013/53
21.06.2013.
J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija
 
 
Pielikumi:
 
 
Iepirkuma dokumenti
LNP 2013/44/EKPI
20.05.2013.
Notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada būvniecība Pildas ciemā, Pildas pagastā, Ludzas novadā
LNP 2013/35
08.04.2013.
Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā, papilddarbi
 
Pielikumi:
 LNP/2013/28/ERAF
26.03.2013.
Iepirkums „Apgaismojuma renovācija slēpošanas trasei Ludzas pilsētas parkā Stacijas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā”
 
Pielikumi (tehniskais projekts)
Iepirkums tiek rīkots projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā” („Promotion of a healthy lifestyle in border regions of Latvia and Belarus”), LLB-2-255, ietvaros.
Projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu
Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.
Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 9. aprīlim plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu.

Atbildes uz jautājumiem

Atbilde

Atbilde

Atbilde

 LNP 2013/27/EKPI
25.02.2013.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā
 
PIELIKUMI:
  1. ĢP daļa
  1. ŪKT daļa

 

Iepirkuma metode: iepirkums 8. 1 panta kārtībā.
Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.
Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2013. gada 12. martam plkst. 10:00.
Līguma izpildes laiks: no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013. gada 16. augustam.
Atbildes uz jautājumiem
LNP 2013/20
07.11.2012.

Ludzas 2.vidusskolas internāta telpu remonts

Instrukcija

LNP 2012/50
29.08.2012.

P.Miglinieka ielas posma no Latgales ielas līdz Sporta ielai Ludzas pilsētā melnā seguma atjaunošana

Instrukcija

LNP 2012/44

25.05.2012.

Ludzas 2. vidusskolas dienesta viesnīcas elektroapgādes renovācija

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/232347

Pielikums

LNP 2012/20

14.05.2012.

Ludzas novada pašvaldības administratīvās ēkas otrā stāva remonts

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/230297

LNP 2012/19

23.04.2012

Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā Ludzas novadā

Instrukcija

Pielikums:

Skolas iela

Livanu iela

Brigi-Prohori

LNP 2012/18 ELFLA

14.09.2011.

„2011. gada 17. martā noslēgtā līguma „Par tranzītceļa P49 Latgales ielas posma no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukciju Ludzas pilsētā” papildus darbi

Instrukcija

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde

ID Nr. LNP 2011/67-ERAF

04.08.2011

Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, ludzas novadā

Instrukcija

Pielikums Nr.1 – paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.2 – paskaidrojuma raksta kanalizācijas ierīkošanai

Pielikums Nr.3 – lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzbūve

Pielikums Nr.4 – Paskaidrojušais raksts apgaismošanas ierīkošanai

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/197300

LNP 2011/58

04.08.2011

Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai

Instrukcija

Pielikums Nr.1: Vispariga_dala_pask_raksts.pdf,

Pielikums Nr.2: Savietotais_plans.pdf,

Pielikums Nr.3: L_CD_00.pdf, L_CD_01.pdf, L_CD_02.pdf, L_CD_03.pdf, L_CD_04.pdf.

Pielikums Nr.4: UKT_1.pdf, UKT_2.pdf, UKT_3.pdf, UKT_4.pdf, UKT_5.pdf.

Pielikums Nr.5: Baznicas_ELT-1.pdf, Baznicas_ELT-2.pdf, Baznicas_ELT-3.pdf

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/197279

LNP 2011/57

21.07.2011

Siltumtrases rekonstrukcija Ludzas pilsētā, Ludzas novadā

Instrukcija

Pielikumi: Garenprofils_1.pdf, garenprofils_2.pdf, Generalplans.pdf, Generalprofils.pdf, Paskaidrojuma_raksts.pdf, Visparigie_raditaji.pdf.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/195737

LNP 2011/56

12.07.2011

Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Instrukcija

Pielikumi:

AVK_Tautas_nams.pdf, SAT Taut_nams.pdf, SM_biblioteka.pdf, GP.pdf, Plani.pdf, EL.pdf

Paziņojums par plānoto līgumu:https://www.iub.gov.lv/pvs/show/194473

LNP 2011/54 ELFLA

12.07.2011

Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai

Instrukcija

Pielikums Nr.1: Vispariga_dala_pask_raksts.pdf,

Pielikums Nr.2: Savietotais_plans.pdf,

Pielikums Nr.3: L_CD_00.pdf, L_CD_01.pdf, L_CD_02.pdf, L_CD_03.pdf, L_CD_04.pdf.

Pielikums Nr.4: UKT_1.pdf, UKT_2.pdf, UKT_3.pdf, UKT_4.pdf, UKT_5.pdf.

Pielikums Nr.5: Baznicas_ELT-1.pdf, Baznicas_ELT-2.pdf, Baznicas_ELT-3.pdf

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/194468

LNP 2011/53

28.06.2011

Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, ludzas novadā

Instrukcija

Pielikums Nr.1: Paskaidrojuma_raksts.doc

Pielikums Nr.2: Paskaidrojuma_raksts_kanalizacijas_ierikosanai.doc

Pielikums Nr.3 Lietus_udens_kanalizacijas_tikla_izbuve.doc

Pielikums Nr.4: Paskaidrojusais_raksts_apgaismosanas_ierikosnai.doc

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/192756

LNP 2011/51

28.06.2011

Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/192733

LNP 2011/50

16.06.2011

Ludzas novada pašvaldības Istras Tautas nama rekonstrukcija

Instrukcijas

Pielikums Nr.1: Istra_tautas_nams_AVK_Model_(1).pdf,

Pielikums Nr.2: Istra_tautas_nams_BK_Model_(1).pdf

Pielikums Nr.3: tautas_nams_UK_Model_(1).pdf

Pielikums Nr.4: UAS_A3_visp1_(1).pdf, UAS_A4_visp2_(1).pdfUAS_A3_uas_strukt-3_(1).pdf, UAS A4_uas_akk-4_(1).pdfUAS A3_pagr_uas-5_(1).pdf, UAS_A2_1st_uas-6_(1).pdfUAS A3_2st_uas-7_(1).pdf, UAS_A3_ben_uas-8_(1).pdfUAS_A3_pagr_izzi-9_(1).pdf, UAS_A2_1st_izzi-10_(1).pdf.

Pielikums Nr.5: EL_A3_visp-1_(1).pdf, EL_A3_apr-3_(1).pdf, EL_A3_apr-4_(1).pdf, EL_A3_apr-5_(1).pdf, EL_A3_apr-6_(1).pdf, EL_A3_apr-7_(1).pdfEL A3_katl_apg-8_(1).pdf, EL_A2_1apg-9_(1).pdfEL_A2_ben_apg-11_(1).pdf, EL_A3_katl_sp-12_(1).pdfEL_A2_1sp-13_(1).pdf, EL_A3_2sp-14_(1).pdfEL A3_vs_struk-15_(1).pdf, EL_A2_12vs-16_(1).pdfEL_A3_zib-17_(1).pdf, EL_A3_spec-18_(1).pdf, EL_A4_spec-19_(1).pdf.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/191627

LNP 2011/48 ELFLA

16.06.2011

Ludzas novada pašvaldības Istras vidusskolas stadiona rekonstrukcija

Instrukcijas

Pielikums: Istra_Model_(1).pdf.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/191570

LNP 2011/47 ELFLA

16.06.2011

Ludzas novada pašvaldības Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija

Instrukcijas

Pielikums Nr.1: avk.pdf,

Pielikums Nr.2: Plans_Istra_sportzaleUK.pdf,

Pielikums Nr.3: Plans_Model_1.pdf, Plans__Model_2.pdf, Plans__Model_3.pdf, Plans__Model_4.pdf, Plans__Model_5.pdf, Plans__Model_6.pdf, Plans__Model_7.pdf, Plans__Model_8.pdf, Plans__Model_9.pdf, Plans_Model_10.pdf,

Pielikums Nr.4: EL_A3_visp-1_(1).pdf, EL__A3_visp-2_(1).pdf, EL_A3_apr-3_(1).pdf, EL__A3_apg-4_(1).pdfEL_A3_sp-5_(1).pdf, EL_A3_zib-6_(1).pdfEL_A3_spec-7_(1).pdf,

Pielikums Nr.5: UAS_A3_visp1_(1).pdf, UAS__A4_visp2_(1).pdfUAS__A3_uas_strukt-3_(1).pdf, UAS_A4_uas_akk-4_(1).pdf, UAS_A3_st_uas-5_(1).pdf, UAS_A3_st_izzi-6_(1).pdfUAS__A4_spec-7_(1).pdf.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/191541

LNP 2011/46 ELFLA

15.06.2011

Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagasta Tautas nama un bibliotēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Instrukcija

Pielikumi:

AVK_Tautas_nams.pdf, SAT Taut_nams.pdf, SM_biblioteka.pdf, GP.pdf, Plani.pdf, EL.pdf

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/191377

LNP 2011/45 ELFLA

15.06.2011

Ludzas novada pašvaldības Nirzas pamatskolas stadiona rekonstrukcija

Instrukcija

Pielikumi:

GP_stadions_Nirza.pdf, Paskaidrojuma_raksts_.doc.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/191369

LNP 2011/44 ELFLA

08.06.2011

Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai

Instrukcija

Pielikums Nr.1: Vispariga_dala_pask_raksts.pdf,

Pielikums Nr.2: Savietotais_plans.pdf,

Pielikums Nr.3: L_CD_00.pdf, L_CD_01.pdf, L_CD_02.pdf, L_CD_03.pdf, L_CD_04.pdf.

Pielikums Nr.4: UKT_1.pdf, UKT_2.pdf, UKT_3.pdf, UKT_4.pdf, UKT_5.pdf.

Pielikums Nr.5: Baznicas_ELT-1.pdf, Baznicas_ELT-2.pdf, Baznicas_ELT-3.pdf

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/190474

LNP 2011/42

02.06.2011

Ludzas pilsētas mūzikas pamatskolas jumta nomaiņa

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189936

LNP 2011/40

02.06.2011

Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Instrukcija

Pielikums: ARH_kotel_AVK.pdf, ARH_SAT.pdf, BK.pdf, Fasade_.pdf, GP__.pdf, Katlu_maja_plans_UK.pdf, PILDA_katlu_maja,_GP_UK_.pdf, Pildas_katlu_maja_EL.pdf.

Paziņojums pretendentiem:

Par_projekta_dokumentacijas_sanemsanu.doc

Paziņojums par plānoto līgumu https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189898

LNP 2011/39 ELFLA

02.06.2001.

Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukcija

Instrukcija

Pielikums: Genplans_Stadions.pdf, kapnes.pdf

Paziņojums pretendentiem:

Par_projekta_dokumentacijas_sanemsanu.doc

Paziņojums par plānoto līgumu https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189893

LNP 2011/38 ELFLA

02.06.2011.

Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija

Instrukcija

Pielikums: AVK_Sporta_zale.pdf, BK_ZALE_.pdf, EL_Sporta_zale.pdf, UK_SPORTA_ZALE.pdf.

Paziņojums pretendentiem:

Par_projekta_dokumentacijas_sanemsanu.doc

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189887

LNP 2011/37 ELFLA

30.05.2011

Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, Ludzas novadā

Instrukcija

Pielikums Nr.1: Paskaidrojuma_raksts.doc

Pielikums Nr.2: Paskaidrojuma_raksts_kanalizacijas_ierikosanai.doc

Pielikums Nr.3: Lietus_udens_kanalizacijas_tikla_izbuve.doc

Pielikums Nr.4: Paskaidrojusais_raksts_apgaismosanas_ierikosnai.doc

Paziņojums pretendentiem: Par_projekta_dokumentacijas_sanemsanu.doc

Paziņojums par plānoto līgumu https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189291

LNP 2011/28

07. 09. 2010.

Asfaltbetona seguma nomaiņa Ludzas pilsētā: Stroda ielā un P. Miglinieka ielas posmā

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/154564

LNP 2010 / 41

25. 08. 2010.

Ludzas viduslaiku pilsdrupu fragmentu renovācija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/153262

Pielikums 1.

Pielikums 2.

Pielikums 3.

Pielikums 4.

Pielikums 5.

Pielikums 6.

Pielikums 7.

Pielikums 8.

Pielikums 9.

Pielikums 10.

Pielikums 11.

Pielikums 13.

Pielikums 14.

Pielikums 15.

Pielikums 16.

Pielikums 17.

Pielikums 18.

Pielikums 19.

Instrukcija pretendentiem. Būvdarbu apjomi.

LNP 2010 / 38 ELFLA

13. 08. 2010.

Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu, ielu un piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām rekonstrukcija

Instrukcija. Shema Nr. 1-A-4 Shema Nr. 2-A-4 Shema Nr. 3-A-4 Šķērsprofils-1 Šķērsprofils -2 Defektu akts Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/152226

Precizējums iepirkumam- 2

Precizējums iepirkumam

LNP 2010 / 37 ELFLA
13. 08. 2010.

Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Instrukcija

Ceļu shēma Ielu shēma Ceļu un ielu plāns Defektu akts. Materiāli Caurteka Šķērsprofils -1 Šķērsprofils -2 Šķērsprofils-3 Šķērsprofils -4 Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/152222

LNP 2010/ 36 ELFLA
13. 08. 2010.

Piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājas rekonstrukcija Ludzas novada Isnaudas pagastā

Instrukcija

Shēma. Defektu akti. Vietas karte Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/152202

LNP 2010 / 35 ELFLA
07. 07. 2010. Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu, ielu un piebrauktuvju rekonstrukcija

Instrukcija.

Ielu plāns

Pieslēgums 1

Pieslēgums 2

Shēma 1

Shēma 2

Shēma 3

Shēma 4

Šķērsprofils 1

Šķērsprofils 2

Šķērsprofils 3

Šķērsprofils 4

Izmaksas

Materiāli

Defektu akts

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/148164

LNP 2010 /34 ELFLA

07. 07. 2010.

Ludzas novada Ņukšu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Instrukcija

Paskaidrojuma raksts.

Shēma

Tipveida caurteka

Defektu akts

Šķērsprofils1

Šķērsprofils2

Izmaksas

Materiāli

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/148162

LNP 2010 /33 ELFLA

07.07.2010.

Ludzas novada Istras pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Instrukcija

Paskaidrojuma raksts

Shēma

Tipveida caurteka

Defektu akts

Shēma Līvānu iela

Šķērsprofili

Izmaksas

Materiāli

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/148161

LNP 2010/32 ELFLA

19. 06. 2010.

Ludzas viduslaiku pilsdrupu fragmentu renovācija

Instrukcija

Pielikums 1.

Pielikums 2.

Pielikums 3.

Pielikums 4.

Pielikums 5.

Pielikums 6.

Pielikums 7.

Pielikums 8.

Pielikums 9.

Pielikums 10.

Pielikums 11.

Pielikums 13.

Pielikums 14.

Pielikums 15.

Pielikums 16.

Pielikums 17.

Pielikums 18.

Pielikums 19.

Būvdarbu apjomi.

LNP 2010/ 31- ERAF

27. 05. 2010.

Ielu horizontālā marķējuma atjaunošana ar karsto termoplastu

Instrukcija pretendentiem

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/143412

LNP 2010/26 -LII
11.05.2010.
Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/141004

LNP 2010/ 24
05. 05. 2010.

Ludzas pilsētas ielu melnā seguma atjaunošana

Instrukcija

Būvdarbu apjomi

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/139904

LNP 2010/20
05.05.2010.

Istras tautas nama jumta seguma nomaiņa

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/139908

LNP 2010/21
30. 04.2010.

Ludzas novada Briģu pagasta Briģu ciema kanalizācijas un ūdensvada sistēmu rekonstrukcija un līvānu māju pieslēgšana esošajai kanalizācijas sistēmai II kārta

Instrukcija pretendentiem

Būvdarbu apjomi

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/139716

LNP 2010/19
14. 04. 2010.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas 2.vidusskolas internātā

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/137331

LNP 2010/17-KPFI
25. 03. 2010.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas 2.vidusskolas internātā

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/135593
LNP 2010 /16 – KPFI
25. 03. 2010.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/135391

Atbildes uz pretendentu jautājumiem.

LNP 2010/15 – KPFI
18. 03. 2010.

Ludzas novada Briģu pagasta Briģu ciema kanalizācijas un ūdensvada sistēmu rekonstrukcija un līvānu māju pieslēgšana esošajai kanalizācijas sistēmai I kārta

Instrukcija

Būvdarbu apjomi.

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/134528

LNP 2010/14
16. 03. 2010.

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Kivdolovas ciemā, Pureņu pagastā, Ludzas novadā

Instrukcija

Būvdarbu apjomi:
Ūdens sagatavošanas stacijas renovācija
Ciemata ūdensvads Ū1

Precizējums BA Nr. 2: Kanalizācijas sūkņu stacija N1 un cauruļvadi.

Kanalizācijas trase.

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/134470

Atbilde uz pretendenta jautājumu

LNP 2010/13
16. 03. 2010.

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Rundēnu ciemā, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā

Instrukcija

Būvdarbu apjomi: Ūdenstorņa demontāža Ciemata ūdensvads Esošās artēziskās akas rekonstrukcija Ūdenssagatavošanas stacija Kanalizācijas sūkņu stacija un cauruļvadi Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 un cauruļvadi

Precizējums

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/134280

Atbilde uz pretendendenta jautājumu

LNP 2010/12
28. 01. 2010.

Pildas ciema ielu un autoceļu rekonstrukcija

Instrukcija

Paskaidrojuma raksts

Materiālu kopsavilkums

Ielu shēma. Ielu shēma -1. Ielu shēma -2.

Ceļa shēma. PAU.

Paziņojums parplānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/129429

LNP 2010/ 05
14. 01. 2010.

Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija

Instrukcija

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/128135

LNP 2010/01