LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 24. maijs
Marlēna, Ilvija, Ziedone
Ludza
Sunny
19°C
 
A A A

Nolikumi

Ludzas novada bāriņtiesas locekļu amata pretendentu atlases un izvērtēšanas atklātā konkursa NOLIKUMS

Ludzas novada skolēnu 2022. gada vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas NOLIKUMS un PIETEIKUMA VEIDLAPAS 

NOLIKUMS Par stipendijām vidējās izglītības iestāžu 10. -12. klašu izglītojamajiem un 12. klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos (Aktuālā redakcija)

Nolikums „Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”

Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība

Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Ludzas novada sadarbības teritorijas CAK nolikums

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU (DARBINIEKU) ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS

Dāvinājumu un ziedojumu nolikums (apstiprināts 29.06.2019.)

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU NOLIKUMS (aktuālā redakcija publicēta 31.10.2016.) Līgums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

NOLIKUMS “PAR ZIEDOJUMU VĀKŠANU LUDZAS LIELĀS SINAGOGAS UZTURĒŠANAI” (publicēts 29.08.2016.)

Nolikums – Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība – aktuālā redakcija uz 26.07.2019

Ludzas novada pašvaldības nolikums „Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība”

Konkursa “Par balvas „Ludzas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšana” piešķiršanu” nolikums

Ludzas novada bērnu un jauniešu vasara nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursa nolikums

coloring.cool