LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Cloudy
5°C
 
A A A

Nolikumi

Ludzas novada Sociālā dienesta NOLIKUMS

Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība

Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Par stipendijām vidējās izglītības iestāžu 10. -12. klašu izglītojamajiem iestāžu izglītojamajiem un 12. klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos

Pansionāta “Mūsmājas” nolikums

Ludzas novada sadarbības teritorijas CAK nolikums

Ludzas novada Izglītības pārvaldes nolikums

Ludzas Kultūras nama nolikums

Ludzas novada pašvaldības NOLIKUMS

Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 „Ludzas novada pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU (DARBINIEKU) ATLĪDZĪBAS NOLIKUMS

Biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2021” NOLIKUMS

Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas NOLIKUMS 2021.gadam

Konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2020” NOLIKUMS

Biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020  – II kārta” NOLIKUMS

NOLIKUMS “Jauniešu gada balva 2020”

Sadziedāšanās festivāla  “Draugu balsis” Ludzas novadā 2020 NOLIKUMS

Daudzfunkcionālā centra nolikums 2020

Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas NOLIKUMS 2020.gadam

Biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020” NOLIKUMS

Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS

Konkursa “Mazais dziedātājs Ludzas novadā 2020” NOLIKUMS

Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas NOLIKUMS 2020.gadam

NOLIKUMS “Jauniešu gada balva 2019”

NOLIKUMS “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2019”

Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas nolikums 2019. gadam (publicēts 28.02.2019.)

Dāvinājumu un ziedojumu nolikums (apstiprināts 29.06.2019.)

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas atklātās izsoles nolikums uz 30 zušu murdu (sētas garumu līdz 30 m) zvejas rīku limitiem zvejai Ludzas novada Cirmas pagasta Cirmas ezerā (publicēts 28.12.2018.)

NOLIKUMS “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2018”

NOLIKUMS “Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem (publicēts 03.01.2018.)

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU NOLIKUMS (aktuālā redakcija publicēta 31.10.2016.) Līgums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

NOLIKUMS “PAR ZIEDOJUMU VĀKŠANU LUDZAS LIELĀS SINAGOGAS UZTURĒŠANAI” (publicēts 29.08.2016.)

Nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” nolikums

Nolikums – Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība – aktuālā redakcija uz 26.07.2019

Ludzas novada pašvaldības nolikums „Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība”

Nolikums par ziedojumu vākšanu Lūcijas skulptūras izveidei (Aktuālā redakcija)

Konkursa “Par balvas „Ludzas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšana” piešķiršanu” nolikums

Ludzas novada bērnu un jauniešu vasara nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursa nolikums

Akcijas „Ludzas novadā Skolēni šķiro” NOLIKUMS (publicēts 30.03.2017.)

Nolikums „Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”  (aktuālā redakcija uz 27.09.2019.)

coloring.cool