LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 30. septembris
Menarda, Elma, Elna
Ludza
Mostly sunny
8°C
 
A A A

Izsoles


Izsoles uz atsavināšanu | Aktuālās


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Kustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Izsoles objekts – vieglā pasažieru automašīna VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas Nr.JJ 1316, (1.reģistrācijas datums – 10.05.2007.; degviela – dīzeļdegviela; motora tilpums  (m3) – 2461) tehniskās apskates nav.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 826,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 82,60 

Izsoles solis: EUR 50,00

Izsoles norises laiks: 20.09.2022. plkst. 11.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit –  Izsoles noteikumi


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums “Eglāji”, Salnavas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68940070022, kas sastāv no zemes vienības 3,25 ha platībā (t.sk 0,25 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68940070044.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 6600,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 660,00

Izsoles solis: EUR 300,00

Izsoles norises laiks: 12.10.2022. plkst. 10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums Nr.1, Šosejas iela 21, Kārsava, Ludzas novads ar kadastra numuru 68099000578, kas sastāv no 1-istabas (nelabiekārtota) dzīvokļa 31,9 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3230/6584 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68090020038001; 68090020038002; 68090020038003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68090020038.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 630,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 63,00

Izsoles solis: EUR 50,00

Izsoles norises laiks: 12.10.2022. plkst. 11.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums ” Skola”, Salnavas pagasts, Ludzas novads  ar kadastra numuru 68940060306, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68940060306001 (skolas ēkas); 68940060306003 (palīgēka) un  zemes vienības 1,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68940060306.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 23500,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 2350,00 

Izsoles solis: EUR 500,00

Izsoles norises laiks: 12.10.2022. plkst. 13.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


02.09.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Nekustamais īpašums “Saulīte”, Liepu iela 18, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68860010620, kas sastāv no zemes vienības 0,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010620 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68860010620001 (bērnudārzs); 68860010620002.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 7300,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 730,00

Izsoles solis: EUR 300,00

Izsoles norises laiks: 12.10.2022. plkst. 14.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV15PARX0002240270013, kods PARXLV22, A/S “Citadele banka”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26665224; 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit – Izsoles noteikumi


 


15.07.2022. paziņojums

Ludzas novada pašvaldība rīko Ludzas novada pašvaldībai piederošo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra” kapitāla daļu pārdošanas atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli, ar pirmpirkuma tiesībām:

Informācija par kapitālsabiedrību:

Kapitāla daļa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”, (firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”), reģistrācijas Nr. 50003367381, juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Izsoles objekts:

Ludzas novada pašvaldībai piederošās 6816 (seši tūkstoši astoņi simti sešpadsmit) kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”, reģistrācijas Nr. 50003367381, juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.

Kapitāla daļu sākotnējā nosacītā pārdošanas vērtība: EUR 6816,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 681,60

Izsoles solis: EUR 100,00

Dalības maksa: EUR 20,00

Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas, Pretendents iemaksā Ludzas novada pašvaldības kontā: „Citadele” AS, kods PARXLV22 konta Nr. LV09PARX0002240270024: dalības maksu EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā (maksājuma uzdevumā norāda šādu informāciju: dalības maksa kapitāla daļas izsolē);

Ar Noteikumiem un līguma projektu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludzasnovads.lv, vai klātienē: Raiņa ielā 16, Ludzā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30, iepriekš vienojoties pa telefonu: 65707410 vai 65707146, vai e-pastu: [email protected]

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībai, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: [email protected]

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, lielā zālē).

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra” kapitāla daļu pārdošanas noteikumi

 


Izsoļu arhīvs


Izsoles uz atsavināšanu | Arhīvs

Zemes un telpu nomas izsoles | Arhīvs