LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Mostly sunny
-5°C
 
A A A

2018.gada iepirkuma līgumi

18.01.2018. līgums Nr. I-001/2018 par mēbeļu piegādi Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcai

31.01.2018. līgums Nr. I-003/2018 par sociālās aprūpes centra “Ludza” 1.stāva telpu grupas vienkāršoto atjaunošanu

07.02.2018. līgums Nr. I-004/2018 par mēbeļu un iekārtu piegādi Ludzas pilsētas ģimnāzijai

07.02.2018. līgums Nr. I-005/2018 par apavu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-008/2018 par pastalu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-009/2018 par tautas tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-010/2018 par tautas tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-011/2018 par tautas tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-012/2018 par tautas tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-013/2018 par tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-014/2018 par tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018.līgums Nr. I-015/2018 par tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I- 016/2018 par tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-017/2018 par tērpu piegādi deju kolektīviem

07.02.2018. līgums Nr. I-018/2018 par tērpu piegādi deju kolektīviem

14.02.2018. līgums Nr. I-019/2018 par laboratorijas mēbeļu piegādi Ludzas pilsētas ģimnāzijai

28.02.2018. līgums Nr. I -020/2018 par griezto ziedu, ziedu pušķu ziedu kompozīciju un dekoru piegādi

27.03.2018. līgums Nr. I-021/2018 par maizes, maizes un konditorejas izstrādājumu piegādi

28.03.2018. līgums Nr. I-022/2018 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu objektā “autoceļa Ludza-Kreiči pārbūve” Isnaudas pagastā

29.03.2018. līgums Nr. I-023/2018 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā ”Autoceļa Ludza – Kreiči Isnaudas pagastā, Ludzas novadā pārbūve”

03.04.2018. līgums Nr.I-024/2018 par degvielas piegādi

11.04.2018. līgums Nr. I-025/2018 par autobusu tehnisko apkopi

20.04.2018. līgums Nr. I-026/2018 par būvmateriālu un remonta materiālu piegādi Ludzas pilsētā

20.04.2018. līgums Nr. I-027/2018 par būvmateriālu un remonta materiālu piegādi Isnaudas, Pureņu un Cirmas pagastos

25.04.2018. līgums Nr. I-028/2018 par būvmateriālu un remonta materiālu piegādi Ņukšu un Pildas pagastos

02.05.2018. līgums_Nr. I-029/2018 par Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvi

02.05.2018.līgums Nr. I-030/2018 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu Dagdas ielas pārbūvei

02.05.2018. līgums Nr. I-031/2018 par Ludzas pilsdrupu konservācijas 2.un 3.kārtu

23.04.2018. līgums Nr. I-032/2018 par vieglo automašīnu tehnisko apkopi remontu

03.05.2018. līgums Nr. I-033/2018 par būvmateriālu piegādi Briģu, Istras un Nirzas pagastos

07.05.2018. līgums Nr. I-34/2018 autoruzraudzības līgums Dagdas ielas pārbūvei

30.05.2018.līgums Nr.I-035/2018 par līgums par jauna autobusa iegādi

31.05.2018.līgums Nr. I-036/2018 par vieglās automašīnas iegādi

20.06.2018. līgums Nr. I-037/2018 par Ludzas novada Pildas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanau

11.07.2018. līgums Nr. I-039/2018 par kancelejas preču piegādi iestādēmLudzas pilsētā

11.07.2018. līgums Nr. I-040/2018 par kancelejas preču piegādi Cirmas, Pureņu un Isnaudas pagastos

11.07.2018. līgums Nr. I-041/2018 par kancelejas preču piegādi Istras un Rundēnu pagastos

11.07.2018. līgums Nr. I-042/2018 par līgums par kancelejas preču piegādi Ņukšu un Pildas pagastos

11.07.2018. līgums Nr. I-043/2018 līgums par kancelejas preču piegādi Briģu un Nirzas pagastos

17.07.2018.līgums Nr. I-044/2018 par mēbeļu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

20.07.2018.līgums Nr.I-047/2018 par jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa piegādi

30.07.2018.līgums Nr. I-046/2018 par saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

31.07.2018. līgums Nr.I-048/2018 par dienas centra pārbūves projektēšanu

06.08.2018. līgums Nr.I-049/2018 par Sporta ielas projektēšanu un autoruzraudzību

28.08.2018. līgums Nr. I-050/2018 par par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu  objektā “Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana”

28.08.2018. līgums Nr.I-051/2018 par bijušās Ludzas linu fabrikas nojaukšanu

18.07.2018. līgums Nr. I-052/2018 par mikroautobusu tehnisko apkopi un remontu

24.08.2018. līgums Nr. I-053/2018 par ceļa seguma maiņu un trotuāra remontu Latgales ielā 238/240

24.08.2018. līgums Nr. I-054/2018 par ceļa seguma maiņu Latgales ielā 94

25.09.2018. līgums Nr. I-055/2018 par ceļa seguma maiņu Blaumaņa ielā 4A

01.10.2018.līgums Nr. I-056/2018 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu peldbaseina būvniecībai

19.09.2018. līgums Nr. I-057/2018 par Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbiem

05.10.2018. līgums Nr. I-058/2018 par mēbeļu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

23.11.2018.līgums Nr. I-059/2018 par Ziemassvētku dāvanu paciņu iegādi

19.12.2018. līgums Nr. I-060/2018 par atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanu

16.12.2019. vienošanās par grozījumiem 2018. gada 19. decembra līgumā Nr.I-060/2018 par atskurbtuves darbības nodrošināšanu

19.12.2018. līgums Nr. I-061/2018 par piena produktu piegādi pilsētā

28.12.2018.līgums Nr. I-062/2018 par Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2019.gadā

28.12.2018. līgums Nr. I-063/2018_par saldētās produkcijas piegādi Ludzas novada pašvaldībām pilsētā

28.12.2018. līgums Nr I-064/2018 par gaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā