LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Pagastu pārvaldes

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729853; 29481616

Līga Dinaburska
Sociālā darbiniece
Tel: 65726198

Antoņina Sjakste
Cirmas pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Tel: 65729300

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729175; 29373032

Daina Laganovska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729110

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729504; 20223634

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729753; 29481616

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729443; 29230461

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65728200; 29230461

Ruta Zaiceva
Pureņu pagasta pārvaldes vadītājas p.i., klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65729399

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729604; 20223634

Anatolijs Posredņikovs
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65728022

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65733000

Antra Bojāre
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65728268

Jānis Koļčs
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65722225

Skaidrīte Marčenoka
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729925

Ludmila Matvejenko
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729677

Miervaldis Trukšāns
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729046

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja:
Tel: 26126901

Ināra Sprudzāne
Blontu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65700894

Miervaldis Trukšāns
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729046

Ināra Sprudzāne
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65700894 (LMT)

Valentīna Trukšāne
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65728104

coloring.cool