LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 27. septembris
Ilgonis, Ādolfs
Ludza
Mostly sunny
14°C
 
A A A

Pagastu pārvaldes

Marita Stepanova
Pilsētas pārvaldes vadītāja
Tel: 65781390

Vitālijs Vaļdens
Pilsētas pārvaldes vadītājs
Tel: 65707311

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729853; 29481616

Līga Dinaburska
Sociālā darbiniece
Tel: 65726198

Aija Lazovska
Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729175; 29373032

Daina Laganovska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729110

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729504; 20223634

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729753; 29481616

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729443; 29230461

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65728200; 29230461

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Ruta Zaiceva
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65729399

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399

Aija Lazovska
Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729604; 20223634

Irēna Kaupuže
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26111413

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65733000

Anna Gabrāne
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 26126901

Jānis Koļčs
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65722225

Skaidrīte Marčenoka
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729925

Ludmila Matvejenko
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729677

Miervaldis Trukšāns
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729046

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja:
Tel: 26126901

Ināra Sprudzāne
Blontu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65700894

Miervaldis Trukšāns
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729046

Valentīna Trukšāne
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65728104

Ināra Sprudzāne
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65700894 (LMT)