LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldības administrācija

Reģ. Nr. 90000017453
Juridiskā adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
Tālrunis: 65707400
E-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

Raksti mums uz E-adresi

Pašvaldības kontaktinformācija

Edgars Mekšs
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Tel: 26176892
E-pasts: edgars.mekss@ludzasnovads.lv
Kabinets: 313

Ināra Silicka
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece
Tel: 26146350
E-pasts: inara.silicka@ludzasnovads.lv

Oļegs Agafonovs
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
Tel: 65794141
E-pasts: olegs.agafonovs@ludzasnovads.lv

Valdis Maslovskis
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3. vietnieks
Tel: 26665224
E-pasts: valdis.maslovskis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 301

Sergejs Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Tel: 22002186
E-pasts: sergejs.jakovlevs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 313

Inese Kamzole
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707143
E-pasts: inese.kamzole@ludzasnovads.lv
Kabinets: 303

Agrita Kopeika
Administrācijas sekretāre
Tel: 65707400
E-pasts: agrita.kopeika@ludzasnovads.lv
Kabinets: 313

Ināra Vonda
Pašvaldības sekretāre
Tel: 26422184
E-pasts: inara.vonda@ludzasnovads.lv
Kabinets: 305

Inga Treikale
Arhīva pārzine
Tel: 65794016
E-pasts: Inga.treikale@ludzasnovads.lv
Kabinets: 18

Broņislavs Gailišs
Darba aizsardzības speciālists
Tel: 65707139
E-pasts: bronislavs.gailiss@ludzasnovads.lv
Kabinets: 403

Ināra Strazda
Personāla speciāliste
Tel: 65707129
E-pasts: inara.strazda@ludzasnovads.lv
Kabinets: 312

Guntis Bilinskis
Automobiļa vadītājs
Tel: 26358593
E-pasts: guntis.bilinskis@ludzasnovads.lv

Igors Kozlovs
Sabiedriskā transporta organizators
Tel: 65707497
E-pasts: igors.kozlovs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 407

Jana Dukaļska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 65707140
E-pasts: jana.dukalska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 304

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 26606506
E-pasts: antra.barkane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 304

Skaidrīte Dombrovska
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Tel: 65707139
E-pasts: skaidrite.dombrovska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 403

Inta Germane
Klientu apkalpošanas speciāliste (ilgstošā prombūtnē)

Aivars Donskis
Saimniecības vadītājs
Tel: 29360802
E-pasts: aivars.donskis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 405

Dzidra Šķirmante
Personāla speciālists
Tel: 29478411
E-pasts: dzidra.skirmante@ludzasnovads.lv

Jeļena Voitkeviča
Personāla speciālists
Tel: 26589369
E-pasts: jelena.voitkevica@ludzasnovads.lv

Ilona Igovena
Nodaļas vadītāja
Tel: 26515551
E-pasts: ilona.igovena@ludzasnovads.lv
Kabinets: 417

Māris Šalgūns
Projektu koordinators
Tel: 26348159
E-pasts: maris.salguns@ludzasnovads.lv
Kabinets: 308

Ilona Mekša
Vadītājas vietniece
Tel: 29593757
E-pasts: ilona.meksa@ludzasnovads.lv
Kabinets: 410

Viola Andruščenko
Vecākā projektu vadītāja
Tel: 65707131
E-pasts: viola.andruscenko@ludzasnovads.lv
Kabinets: 410

Ilona Rimša
Projektu vadītāja
Tel: 65707411
E-pasts: ilona.rimsa@ludzasnovads.lv
Kabinets: 402

Laima Poikāne
Projektu vadītāja
Tel: 26182218
E-pasts: laima.poikane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 418

Jeļena Kigitoviča
Juriskonsulte
Tel: 65773607
E-pasts: jelena.kigitovica@ludzasnovads.lv
Kabinets: 307

Jānis Romancāns
Uzņēmējdarbības koordinators
Tel: 65794026
E-pasts: janis.romancans@ludzasnovads.lv
Kabinets: 402

Mareks Gabrišs
Tehniskais projektu vadītājs
Tel: 65794028
E-pasts: mareks.gabriss@ludzasnovads.lv
Kabinets: 419

Līga Mežule
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707404
E-pasts: liga.mezule@ludzasnovads.lv
Kabinets: 204

Ilona Lustika
Galvenā grāmatvede
Tel: 65707419
E-pasts: ilona.lustika@ludzasnovads.lv
Kabinets: 205

Anastasija Vasilovska
Galvenā grāmatveža vietniece
Tel: 65707494
E-pasts: anastasija.vasilovska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 203

Inta Piraga
Vecākā grāmatvede
Tel: 65707422
E-pasts: inta.piraga@ludzasnovads.lv
Kabinets: 203

Jana Bondarenko
Vecākā grāmatvede | Zilupes PP-grāmatvedība
Tel: 65707312
E-pasts: jana.bondarenko@ludzasnovads.lv

Mareks Bulis
Vecākais grāmatvedis
Tel: 65707405
E-pasts: mareks.bulis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 210

Aleksejs Enikovs
Vecākais grāmatvedis
Tel: 65794120
E-pasts: aleksejs.enikovs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 302

Anastasija Ņukša
Galvenā ekonomiste
Tel: 65707132
E-pasts: anastasija.nuksa@ludzasnovads.lv
Kabinets: 211

Solvita Vasiļevska
Ekonomiste
Tel: 20261621
E-pasts: solvita.vasilevska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 213

Ilze Vizule
Budžeta ekonomiste
Tel: 65707132
E-pasts: ilze.vizule@ludzasnovads.lv
Kabinets: 211

Māris Kulešs
Budžeta ekonomists | Kārsavas PP
Tel: 26680170
E-pasts: maris.kuless@ludzasnovads.lv
Kabinets: 17

Zinaīda Pavlova
Budžeta ekonomiste | Blontu PP
Tel: 65794113
E-pasts: zinaida.pavlova@ludzasnovads.lv

Vija Laizāne
Nodokļu ekonomiste
Tel: 65707408
E-pasts: vija.laizane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 213

Mārīte Poikāne
Nodokļu ekonomiste | Mērdzenes PP
Tel: 20221777
E-pasts: marite.poikane@ludzasnovads.lv

Valentīna Cirska
Grāmatvede - nodokļu ekonomiste | Zilupes PP-kase
Tel: 65707316
E-pasts: valentina.cirska@ludzasnovads.lv

Ludmila Grebeža
Grāmatvede (KASE)
Tel: 65707409
E-pasts: ludmila.grebeza@ludzasnovads.lv
Kabinets: 202

Elvita Vecināne
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781394
E-pasts: elvita.vecinane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 15

Ņina Filipova
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781394
E-pasts: nina.filipova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 15

Gunta Silicka
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781394
E-pasts: gunta.silicka@ludzasnovads.lv
Kabinets: 15

Biruta Filipova
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781392
E-pasts: biruta.filipova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 18

Elvīra Nagle
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65794115
E-pasts: elvira.nagle@ludzasnovads.lv
Kabinets: 18

Ksenija Kolesnikova
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781392
E-pasts: ksenija.kolesnikova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 18

Inese Zvariča
Grāmatvede | Ciblas PP
Tel: 65794113
E-pasts: inese.zvarica@ludzasnovads.lv

Irēna Uzuleņa
Grāmatvede
Tel: 65707422
E-pasts: irena.uzulena@ludza.lv
Kabinets: 203

Vilhelmīne Anspoka
Grāmatvede
Tel: 65707406
E-pasts: vilhelmine.anspoka@ludzasnovads.lv
Kabinets: 206

Vija Barkāne
Grāmatvede
Tel: 65707405
E-pasts: vija.barkane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 210

Ingrīda Zambare
Grāmatvede
Tel: 65728203
E-pasts: ingrida.zambare@ludzasnovads.lv
Kabinets: 302

Lidija Bule-Mutule
Grāmatvede
Tel: 65729419
E-pasts: lidija.bule-mutule@ludzasnovads.lv

Ināra Pedāne
Grāmatvede
Tel: 65707406
E-pasts: inara.pedane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 206

Inta Kivliša
Grāmatvede
Tel: 65707072
E-pasts: inta.kivlisa@ludzasnovads.lv
Kabinets: 203

Ināra Mučička
Grāmatvede
Tel: 65707494
E-pasts: inara.mucicka@ludzasnovads.lv
Kabinets: 203

Lilita Greitāne
Grāmatvede
Tel: 65728203
E-pasts: lilita.greitane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 302

Antonija Barkane
Grāmatvede
Tel: 65794116
E-pasts: antonija.barkane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 302

Mārīte Romanovska
Nodaļas vadītāja
Tel: 26869560
E-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 309

Arturs Isakovičs
Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists
Tel: 65707497
E-pasts: arturs.isakovics@ludzasnovads.lv
Kabinets: 407

Aina Poikāne
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
Tel: 26430058
E-pasts: aina.poikane@ludzasnovads.lv
Kabinets: 415

Aleksandrs Narnickis
Vides inženieris
Tel: 22444045
E-pasts: aleksandrs.narnickis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 306

Eduards Seņkovs
Vides inženieris
Tel: 65707130
E-pasts: eduards.senkovs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 306

Aleksandrs Šarkovskis
Ceļu būvtehniķis
Tel: 29491997
E-pasts: aleksandrs.sarkovskis@ludzasnovads.lv

Inese Nagle
Speciālists mājokļu jautājumos
Tel: 26414576
E-pasts: inese.nagle@ludzasnovads.lv

Anna Orinska
Zemes lietu speciālists
Tel: 29243612
E-pasts: anna.orinska@ludzasnovads.lv

Vilhelms Kušners
Zemes lietu speciālists
Tel: 26475315
E-pasts: vilhelms.kusners@ludzasnovads.lv
Kabinets: 107

Anatolijs Trizna
Zemes lietu speciālists
Tel: 27822491
E-pasts: anatolijs.trizna@ludzasnovads.lv
Kabinets: 107

Ludmila Krišāne
Zemes lietu speciālists
Tel: 26143408
E-pasts: ludmila.krisane@ludzasnovads.lv

Oļegs Ņikitins
Zemes lietu speciālists
E-pasts: olegs.nikitins@inbox.lv

Aija Andersone
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707418
E-pasts: dzimt@ludzasnovads.lv; aija.andersone@ludzasnovads.lv
Kabinets: 3

Irēna Lipska
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 65707418
E-pasts: irena.lipska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 4

Daina Rudzīte
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 29325011
E-pasts: daina.rudzite@ludzasnovads.lv

Skaidrīte Marčenoka
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 29395827
E-pasts: skaidrite.marcenoka@ludzasnovads.lv

Kristīne Nikolajeva
Nodaļas vadītāja
Tel: 26046814
E-pasts: kristine.nikolajeva@ludzasnovads.lv
Kabinets: 310

Ilona Seņkova
Juriskonsulte
Tel: 65794122
E-pasts: ilona.senkova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 101

Irina Aļošina
Iepirkumu speciālists
Tel: 65794108
E-pasts: irina.alosina@ludzasnovads.lv

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Tel: 65707133
E-pasts: sniedze.irbe@ludzasnovads.lv
Kabinets: 307

Nadežda Tarasova
Iepirkumu speciālists
Tel: 65781193
Kabinets: 101

Violeta Kairova
Juriskonsulte
Tel: 65794126
E-pasts: violeta.kairova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 307

Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs
Tel: 65794049
E-pasts: buvvalde@ludzasnovads.lv; valerijs.laganovskis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 112

Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 110

Darja Koževnikova
Būvvaldes arhitekte
Tel: 29338772
E-pasts: darja.kozevnikova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 109

Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707407
E-pasts: jelena.lapsova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 110

Ausma Auzāne
Būvinspektors
Tel: 65794058
E-pasts: ausma.auzane@ludzasnovads.lv

Žanis Razguļajevs
Būvinspektora palīgs
Tel: 65794057
E-pasts: zanis.razgulajevs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 111

Toms Vorkalis
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Tel: 26182923
E-pasts: toms.vorkalis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 418

Vladimirs Vasiļevskis
Vecākais datortīkla administrators
Tel: 29186399
E-pasts: vladimirs.vasilevskis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 416

Agris Pentjušs
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 28659871
E-pasts: agris.pentjuss@ludzasnovads.lv
Kabinets: 416

Aivars Dembovskis
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 65794001
E-pasts: aivars.dembovskis@ludzasnovads.lv

Uldis Mortuzāns
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 26325826
E-pasts: uldis.mortuzans@ludzasnovads.lv

Toms Barkāns
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 22011840
E-pasts: toms.barkans@ludzasnovads.lv

Uldis Vītoliņš
Datu aizsardzības speciālists
Tel: +371 20384844
E-pasts: info@raca.lv

Māris Šalgūns
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" koordinētājs
Tel: 26348159
E-pasts: maris.salguns@ludzasnovads.lv

Solvita Novikova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65707499, 66954912
E-pasts: solvita.novikova@ludzasnovads.lv vai ludza@pakalpojumucentri.lv

Žanna Vasiļevska
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65707499, 66954912
E-pasts: zanna.vasilevska@ludzasnovads.lv vai ludza@pakalpojumucentri.lv

Marina Barkāne
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 66954814
E-pasts: marina.barkane@ludzasnovads.lv vai blonti@pakalpojumucentri.lv

Inta Germane
Klientu apkalpošanas speciāliste (ilgstošā prombūtnē)

Daina Rudzīte
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 28080810 vai 66954905
E-pasts: daina.rudzite@ludzasnovads.lv vai karsava@pakalpojumucentri.lv

Jānis Kašs
Klientu apkalpošanas speciālists
Tel: 28080810 vai 66954905
E-pasts: janis.kass@ludzasnovads.lv vai karsava@pakalpojumucentri.lv

Svetlana Kuzņecova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 66954886
E-pasts: zilupe@pakalpojumucentri.lv

Jurijs Kuzņecovs
Ludzas novada pašvaldības policijas priekšnieks
Tel: 26645929
E-pasts: jurijs.kuznecovs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 103

Juris Timofejevs
Ludzas novada pašvaldības policijas inspektors
Tel: 26645929
E-pasts: juris.timofejevs@ludzasnovads.lv
Kabinets: 103