LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 01. oktobris
Lāsma, Zanda, Zandis
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldības administrācija

Reģ. Nr. 90000017453
Juridiskā adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
Tālrunis: 65707400
E-pasts: [email protected]

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

Raksti mums uz E-adresi

Pašvaldības kontaktinformācija

Edgars Mekšs
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Tel: 65707401
Kabinets: 313

Ināra Silicka
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece
Tel: 65707498

Oļegs Agafonovs
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
Tel: 65707146

Valdis Maslovskis
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3. vietnieks
Tel: 65707146
Kabinets: 301

Sergejs Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Tel: 65707403
Kabinets: 313

Inese Kamzole
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707143
Kabinets: 303

Agrita Kopeika
Administrācijas sekretāre
Tel: 65707400
E-pasts: [email protected]novads.lv
Kabinets: 313

Ināra Vonda
Pašvaldības sekretāre
Tel: 65707416
Kabinets: 305

Inga Treikale
Arhīva pārzine
Tel: 65726900
Kabinets: 4

Broņislavs Gailišs
Darba aizsardzības speciālists
Tel: 65707139
Kabinets: 403

Ināra Strazda
Personāla speciāliste
Tel: 65707129
Kabinets: 312

Guntis Bilinskis
Automobiļa vadītājs
Tel: 29354146

Igors Kozlovs
Sabiedriskā transporta organizators
Tel: 65707497
Kabinets: 407

Jana Dukaļska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 65707140
Kabinets: 304

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 26606506
Kabinets: 304

Skaidrīte Dombrovska
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Tel: 65707139
Kabinets: 403

Marina Barkāne
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 66954814

Aina Borisovska
Klientu apkalpošanas speciālista p.i.
Tel: 66954814

Inta Germane
Klientu apkalpošanas speciāliste (ilgstošā prombūtnē)

Daina Rudzīte
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 28080810 vai 66954905

Jānis Kašs
Klientu apkalpošanas speciālists
Tel: 28080810 vai 66954905

Svetlana Kuzņecova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 66954886

Aivars Donskis
Saimniecības vadītājs
Kabinets: 405

Solvita Novikova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65707499, 66954912

Žanna Vasiļevska
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65707499, 66954912

Dzidra Šķirmante
Personāla speciālists
Tel: 65711028

Jeļena Voitkeviča
Personāla speciālists
Tel: 65707311

Ilona Igovena
Nodaļas vadītāja
Tel: 26515551
Kabinets: 417

Māris Šalgūns
Projektu koordinators
Tel: 26348159
Kabinets: 308

Ilona Mekša
Vadītājas vietniece
Tel: 65707131
Kabinets: 410

Viola Andruščenko
Vecākā projektu vadītāja
Tel: 65707131
Kabinets: 410

Ilona Rimša
Projektu vadītāja
Tel: 65707411
Kabinets: 402

Laima Poikāne
Projektu vadītāja
Tel: 26182218
Kabinets: 418

Jeļena Kigitoviča
Juriskonsulte
Kabinets: 307

Jānis Romancāns
Uzņēmējdarbības koordinators
Tel: 65707411
Kabinets: 402

Mareks Gabrišs
Tehniskais projektu vadītājs
Kabinets: 419

Līga Mežule
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707404
Kabinets: 204

Ilona Lustika
Galvenā grāmatvede
Tel: 65707419
Kabinets: 205

Anastasija Vasilovska
Galvenā grāmatveža vietniece
Tel: 65707494
Kabinets: 203

Inta Piraga
Vecākā grāmatvede
Tel: 65707422
Kabinets: 203

Jana Bondarenko
Vecākā grāmatvede | Zilupes PP-grāmatvedība
Tel: 65707312

Mareks Bulis
Vecākais grāmatvedis
Tel: 65707405
Kabinets: 210

Aleksejs Enikovs
Vecākais grāmatvedis
Tel: 65728203
Kabinets: 302

Anastasija Ņukša
Galvenā ekonomiste
Tel: 65707132
Kabinets: 211

Solvita Vasiļevska
Ekonomiste
Tel: 65707408
Kabinets: 213

Ilze Vizule
Budžeta ekonomiste
Tel: 65707132
Kabinets: 211

Māris Kulešs
Budžeta ekonomists | Kārsavas PP
Tel: 26680170
Kabinets: 17

Zinaīda Pavlova
Budžeta ekonomiste | Blontu PP

Vija Laizāne
Nodokļu ekonomiste
Tel: 65707408
Kabinets: 213

Mārīte Poikāne
Nodokļu ekonomiste | Mērdzenes PP
Tel: 20221777

Valentīna Cirska
Grāmatvede - nodokļu ekonomiste | Zilupes PP-kase
Tel: 65707316

Ludmila Grebeža
Grāmatvede (KASE)
Tel: 65707409
Kabinets: 202

Elvita Vecināne
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 26331583
Kabinets: 15

Ņina Filipova
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781394
Kabinets: 15

Gunta Silicka
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781394
Kabinets: 15

Biruta Filipova
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781392
Kabinets: 18

Elvīra Nagle
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781392
Kabinets: 18

Ksenija Kolesnikova
Grāmatvede | Kārsavas PP
Tel: 65781392
Kabinets: 18

Inese Zvariča
Grāmatvede | Ciblas PP
Tel: 65729046

Irēna Uzuleņa
Grāmatvede
Tel: 65707422
Kabinets: 203

Vilhelmīne Anspoka
Grāmatvede
Tel: 65707422
Kabinets: 206

Vija Barkāne
Grāmatvede
Tel: 65707405
Kabinets: 210

Ingrīda Zambare
Grāmatvede
Tel: 65728203
Kabinets: 302

Lidija Bule-Mutule
Grāmatvede
Tel: 65729419

Ināra Pedāne
Grāmatvede
Tel: 65707406
Kabinets: 206

Inta Kivliša
Grāmatvede
Tel: 65707072
Kabinets: 203

Ināra Mučička
Grāmatvede
Tel: 65707494
Kabinets: 203

Lilita Greitāne
Grāmatvede
Tel: 65728203
Kabinets: 302

Antonija Barkane
Grāmatvede
Tel: 65728203
E-pasts: antonija[email protected]
Kabinets: 302

Mārīte Romanovska
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707135
Kabinets: 309

Arturs Isakovičs
Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists
Tel: 65707497
Kabinets: 407

Aina Poikāne
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
Tel: 65707410
Kabinets: 415

Aleksandrs Narnickis
Vides inženieris
Tel: 65707130
Kabinets: 306

Eduards Seņkovs
Vides inženieris
Tel: 65707130
Kabinets: 306

Aleksandrs Šarkovskis
Ceļu būvtehniķis
Tel: 29491997

Inese Nagle
Speciālists mājokļu jautājumos
Tel: 65733137

Anna Orinska
Zemes lietu speciālists
Tel: 29243612

Vilhelms Kušners
Zemes lietu speciālists
Tel: 65707412
Kabinets: 107

Anatolijs Trizna
Zemes lietu speciālists
Tel: 65707412
Kabinets: 107

Ludmila Krišāne
Zemes lietu speciālists
Tel: 26143408

Oļegs Ņikitins
Zemes lietu speciālists

Aija Andersone
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707418
Kabinets: 3

Irēna Lipska
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 65707418
Kabinets: 4

Daina Rudzīte
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 29325011

Kristīne Nikolajeva
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707136
Kabinets: 310

Tatjana Binovska
Juriskonsulte
Tel: 65707135
Kabinets: 309

Ilona Seņkova
Juriskonsulte
Tel: 65781193
Kabinets: 101

Irina Aļošina
Iepirkumu speciālists

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Tel: 65707133
Kabinets: 307

Nadežda Tarasova
Iepirkumu speciālists
Tel: 65781193
Kabinets: 101

Violeta Kairova
Juriskonsulte
Tel: 65794126
Kabinets: 307

Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs
Tel: 65707126
Kabinets: 111

Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
Kabinets: 110

Darja Koževnikova
Būvvaldes arhitekte
Tel: 65707126
Kabinets: 112

Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707407
Kabinets: 113

Ausma Auzāne
Būvinspektors

Žanis Razguļajevs
Būvinspektora palīgs
Tel: 65707407
Kabinets: 111

Toms Vorkalis
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Tel: 26182923
Kabinets: 418

Vladimirs Vasiļevskis
Vecākais datortīkla administrators
Tel: 65707127
Kabinets: 416

Agris Pentjušs
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 65707127
Kabinets: 416

Aivars Dembovskis
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 22028328

Uldis Mortuzāns
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 26325826

Toms Barkāns
Informācijas tehnoloģiju administrators
Tel: 22011840

Uldis Vītoliņš
Datu aizsardzības speciālists
Tel: +371 20384844

Māris Šalgūns
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" koordinētājs
Tel: 26348159

Marina Barkāne
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 66954814

Aina Borisovska
Klientu apkalpošanas speciālista p.i.
Tel: 66954814

Inta Germane
Klientu apkalpošanas speciāliste (ilgstošā prombūtnē)

Daina Rudzīte
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 28080810 vai 66954905

Jānis Kašs
Klientu apkalpošanas speciālists
Tel: 28080810 vai 66954905

Svetlana Kuzņecova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 66954886

Solvita Novikova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65707499, 66954912

Žanna Vasiļevska
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel: 65707499, 66954912