LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 04. oktobris
Modra, Francis
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Reģistrācijas Nr.40003257677
Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751
Tālrunis: 65722111
E-pasts: [email protected]

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam.

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

(mazā kapitālsabiedrība)

 • kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751

Pamatkapitāls: 122 150 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

 • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Stratēģijas izstrādes mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu par kapitālsabiedrības esošo situāciju un noteikt tas stratēģiskos attīstības virzienus, mērķus un saskaņotas rīcības, kas balstās uz esošo un potenciālo klientu pieprasījumu. Centrs darbojas uz Statūtu pamata, ievērojot LR Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, LR MK noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” prasības.

 • kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

 • kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikators 2.redakcija):
 1. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (NACE 87.30);
 2. Specializētā ārstu prakse (NACE 86.22);
 3. Zobārstu prakse (NACE 86.23);
 4. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 86.90);
 5. Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (NACE 96.01);
 6. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.10);
 7. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
 8. Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (NACE 82.11);
 9. Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (NACE82.99).
 • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Ludzas novada pašvaldības Zilupes pilsētas pārvaldes vadītājs Vitālijs Vaļdens

 • kapitālsabiedrības apstiprinātie gada pārskati

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2021.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2020.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2019.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2018.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2017.gada pārskats

 • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2021.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 1857 EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 5568 EUR
Dabas resursu nodoklis – 6 EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 8 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis – 0 EUR

 • ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

 • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

 • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada 20.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulce

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu (06.04.2022.)

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” veiktie nodokļu maksājumi par 2017. – 2021.g.

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģija

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”  statūti (29.11.2017.)