LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 

Institūcijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes! Apmeklētājiem jālieto medicīniskās maskas!


No 2021. gada 1. jūlija SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% pieder Ludzas novada pašvaldībai. Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 681800001. Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas Nr.512. Zobārstniecības kabinets atrodas Zilupes vidusskolas ēkā, Skolas ielā 1, Zilupē.

Centra galvenie darbības virzieni:

 • Veselības aprūpe (zobārsta pakalpojumi: zobārstniecība un zobu hiģiēna);
 • Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums);
 • Telpu iznomāšana;
 • Tekstilizstrādājumu mazgāšana;
 • Transporta pakalpojumi.

Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

Tālrunis

Vārds, uzvārds

Pakalpojumu veids

Specialitāte

Pieņemšanas laiks

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena Sestdiena  

26484613

I.Siličs

IP, V

zobārsts

8.00-15.00

 

9.00-16.00

8.00-15.00

     
   

IP, M

 

15.00-16.00

 

8.00-9.00

15.00-16.00

     

IP – pēc iepriekšējas pierakstīšanās, V – Valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšana, M – Maksas pakalpojumu sniegšana

Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļa reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra (reģistrācijas Nr.512) un sniedz ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziskā rakstura traucējumiem. Vietu skaits nodaļā – 40.

Sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādis

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību


Kontaktinformācija un rekvizīti

Reģistrācijas Nr.40003257677
Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Kontakti:

Tālruņi:

Valdes locekle Alina Raka tālr. 65722111
Grāmatvedība tālr./fakss 65723285
Sociālās aprūpes nodaļa 65722005

E-pasts: zilupeslim@inbox.lv

Rekvizīti:

AS SEB banka
Konts Nr. LV93UNLA0050 0199 9194 4
Kods UNLALV2X


Normatīvie dokumenti

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas nolikums

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas organizatoriskā struktūra

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” privātuma politika

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” sīkdatņu politika


Ziedojumi

2021.gada 27.decembrī Stichting Hulp Letland 1000,00 EUR sanitāro mezglu remontam.

2022.gada 25.martā Stichting Hulp Letland:

 • 1700,00 EUR logu nomaiņai un lapenes iegādei;
 • 250,00 EUR Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klientiem Lieldienu svinēšanai.

2022.gada 21.jūnijā Stichting Hulp Letland 4050,00 EUR logu nomaiņai.

2022.gada 25.septembrī Stichting Hulp Letland 900,00 EUR gaismekļu nomaiņai

2022.gada 17.oktobrī Stichting Hulp Letland 4000,00 EUR viltus griestu uzstādīšanai

2022.gada 29.novembrī Stichting Hulp Letland 750,00 EUR Ziemassvētku dāvanām klientiem un darbiniekiem


Iepirkumi

“Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas numurs: ZVSAC 2018/1

Dokumentācija: nolikums, ziņojums, lēmums un iepirkuma līgums.

Par kokskaidu granulu piegādi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vajadzībām
Identifikācijas numurs: ZVSAC 2022/1

Dokumentācija: līgums


Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam

Juridiskā adrese

Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Reģistrācijas numurs

40003257677

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

122 150

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikators 2.redakcija):

 1. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (NACE 87.30);
 2. Specializētā ārstu prakse (NACE 86.22);
 3. Zobārstu prakse (NACE 86.23);
 4. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 86.90);
 5. Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (NACE 96.01);
 6. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.10);
 7. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
 8. Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (NACE 82.11);
 9. Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (NACE82.99).

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskati

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2021.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2020.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2019.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2018.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2017.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 1857 EUR
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 5568 EUR
 • Dabas resursu nodoklis – 6 EUR
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 8 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 0 EUR

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

nav

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

 

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada 20.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulce

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu (06.04.2022.)

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” veiktie nodokļu maksājumi par 2017. – 2021.g.

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģija

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”  statūti (29.11.2017.)

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

zilupeslim@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Alina Raka, 65722111