LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

SIA “Zilupes LTD”

No 2021. gada 1. jūlija SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% pieder Ludzas novada pašvaldībai.

SIA “Zilupes LTD” galvenie komercadrbības veidi pēc NACE klasifikatora:

 • ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
 • siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale;
 • daudzīvokļu māju apsaimniekošana uz pilnvarojuma pamata;
 • sanitārija un citi atkritumi apsaimniekošanas pakalpojumi;
 • ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
 • būvlaukuma sagatavošana;
 • citas būvdarbu pabeigšanas operācijas.

 

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam

Juridiskā adrese

Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Reģistrācijas numurs

46803003381

Kapitālsabiedrības grupa*

maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

388 001

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļas 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Zilupes LTD” gada pārskati

SIA “Zilupes LTD” 2021.gada pārskats

SIA “Zilupes LTD” 2020.gada pārskats

SIA “Zilupes LTD” 2019.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 17 198 EUR
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 45 422 EUR
 • Dabas resursu nodoklis – 3 422 EUR
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 81 EUR
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 56 756 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) –  321 EUR

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Ludzas novada domes 21.12.2022. sēdes lēmums “SIA “Zilupes LTD” reorganizācijas pievienošanas ceļā uzsākšanu” (protokols Nr.23, 44.§)

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

SIA “Zilupes LTD” vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam

SIA “Zilupes LTD” statūti jauna redakcija

SIA “Zilupes LTD” tarifi

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

zilupesltd@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aleksejs Margevičs, 65725100

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam