LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 30. septembris
Menarda, Elma, Elna
Ludza
Mostly sunny
8°C
 
A A A

SIA “Zilupes LTD”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

Reģistrācijas Nr.LV46803003381

Juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Tālrunis: 65725100

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.ludzasnovads.lv 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam.

SIA “Zilupes LTD”

(maza kapitālsabiedrība)

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

  • kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

Juridiskā adrese: Raiņa  iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Pamatkapitāls: 368 496 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma pantapirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “Zilupes LTD” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

  • kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes pilsētas pārvaldes vadītājs Vitālijs Vaļdens.

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Zilupes LTD” 2021. gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

2021.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  17 198 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 45 422  EUR

Pievienotās vērtības nodoklis – 56 756   EUR

Dabas resursu nodoklis – 3 422 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –  81 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis –  321     EUR

  • ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav