LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 30. septembris
Menarda, Elma, Elna
Ludza
Partly sunny
8°C
 
A A A

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Reģistrācijas Nr.42403015020

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: 65707330

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.ludzaps.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

(vidēja kapitālsabiedrība)

  •  kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pamatkapitāls: 6 170 216 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Ludzas novada Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā, tai skaitā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšanu, aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku piesārņošanos), nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu darbību, veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu Ludzas novada Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā, Ludzas novada administratīvajā teritorijā nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas izpildes kontroli, tajā skaitā sadzīves atkritumu kvalitatīvu un drošu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, šķirošanu, pārstrādi, pieņemšanu un nogādāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

(Ludzas novada domes 28.12.2015. sēdes lēmums “Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.18, 40.§))

  •  kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs.

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020. gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 150 623,98 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 446 756,82 EUR

Pievienotās vērtības nodoklis – 301 657,73 EUR

Dabas resursu nodoklis – 9159,27 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 794,62 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis – 9561,75 EUR

  •  ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav