LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Sunny
-6°C
 
A A A

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā. Faktiskā adrese: Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717

Avārijas un tehniskie jautājumi: 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

 • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
 • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
 • siltumapgādes stāvvadu plisuma gadījumos;
 • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.

Ar piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Reģistrācijas numurs

56803002941

Kapitālsabiedrības grupa*

maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

1 906 862

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Marita Stepanova

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskati

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2021.gada pārskats

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2020.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 22 361,65€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 84 093,80€
 • Dabas resursu nodoklis – 3 062,73€
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 153,10€
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 196,00€
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 158 320,13€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 3,86€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.karsavasnamsaimnieks.lv

E-pasts

info@karsavasnamsaimnieks.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Vorkalis, 65707166

* Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam