LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 26. septembris
Kurts, Knuts, Gundars
Ludza
Mostly sunny
13°C
 
A A A

SIA “ALAAS”

 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Reģistrācijas Nr. 42403013918

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607673, 20211337

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.alaas.lv

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “ALAAS”

(maza kapitālsabiedrība)

 

  • kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Pamatkapitāls: 508 192 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 16.70%

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “ALAAS” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un attīstību, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

(Ludzas novada domes 28.12.2015. sēdes lēmums “Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.18, 40.§))

  •  kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs.

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “ALAAS” 2020. gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “ALAAS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020. gadā (EUR):

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 83 475 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 192 732 EUR

Pievienotās vērtības nodoklis – 267 143 EUR

Dabas resursu nodoklis – 396 863 EUR (t.sk. Rēzeknes novada pašvaldības budžetā – 176 399  EUR)

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 219 EUR

Uzņēmuma ienākumu nodoklis – 647 EUR

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodeva – 1302 EUR

Iemaksas Ludzas novada pašvaldības budžetā netika veiktas.

  •  ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav