LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 30. septembris
Menarda, Elma, Elna
Ludza
Mostly sunny
8°C
 
A A A

Kapitālsabiedrības

Informācija par Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām


SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā.

Avārijas un tehniskie jautājumi: 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

 • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
 • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
 • siltumapgādes stāvvadu plisuma gadījumos;
 • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.

Ar piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.

Juridiskā adrese

Ludzas nov., Kārsava, Vienības iela 53

Reģistrācijas numurs

56803002941

Kapitālsabiedrības grupa*

maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

1 906 862

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Marita Stepanova

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2020.gada pārskats

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2020.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 22 361,65€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 84 093,80€
 • Dabas resursu nodoklis – 3 062,73€
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 153,10€
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 196,00€
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 158 320,13€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 3,86€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.karsavasnamsaimnieks.lv

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Vorkalis, 65707166

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam


SIA “Kārsavas slimnīca”

Juridiskā adrese

Ludzas nov., Kārsava, Vienības iela 52

Reģistrācijas numurs

40003257732

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

509 320

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Marita Stepanova

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Kārsavas slimnīca” 2020.gada pārskats

SIA “Kārsavas slimnīca” 2020.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 25 229€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 57 870€
 • Dabas resursu nodoklis – 0€
 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 0€
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 158€
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 0€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.karsavasslimnica.lv

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Vjačeslavs Protasovs, 65707081

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam


SIA “Ludzas apsaimniekotājs”

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir tiesības nodarboties ar:

 • ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību, elektroietaišu ekspluatāciju, remontu un tehnisko apkopi, elektroietaišu montāžu.

Avārijas dienesta tālrunis: 27017710

 

Ar piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.

Juridiskā adrese

Ludzas nov., Ludza, Kr. Barona iela 49

Reģistrācijas numurs

42403015020

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

7 003 306

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020.gada pārskats

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 2020. gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 157 672,38€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 449 424,91€
 • Dabas resursu nodoklis – 11 822,06€
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 796,68€
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 319 822,06€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 9 267,08€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzaps.lv

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aleksandrs Gutāns, 65707330

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam


SIA “Zilupes LTD”

Juridiskā adrese

Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751

Reģistrācijas numurs

46803003381

Kapitālsabiedrības grupa*

maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

368 496

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Zilupes LTD” 2021.gada pārskats

SIA “Zilupes LTD” 2021. gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 17 198 EUR
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 45 422 EUR
 • Dabas resursu nodoklis – 3 422 EUR
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 81 EUR
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 56 756 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) –  321 EUR

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzasnovads.lv 

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aleksejs Margevičs, 65725100

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam


SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Juridiskā adrese

Ludzas nov., Zilupe, Priežu iela 9

Reģistrācijas numurs

40003257677

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

122 150

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikators 2.redakcija):

 1. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (NACE 87.30);
 2. Specializētā ārstu prakse (NACE 86.22);
 3. Zobārstu prakse (NACE 86.23);
 4. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 86.90);
 5. Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (NACE 96.01);
 6. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 68.10);
 7. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
 8. Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (NACE 82.11);
 9. Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (NACE82.99).

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskati

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2021.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2020.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2019.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2018.gada pārskats

SIA “Zilupes veselības aprūpes centrs” 2017.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 1857 EUR
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 5568 EUR
 • Dabas resursu nodoklis – 6 EUR
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 8 EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 0 EUR

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

nav

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

 

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada 20.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulce

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu (06.04.2022.)

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” veiktie nodokļu maksājumi par 2017. – 2021.g.

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģija

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”  statūti (29.11.2017.)

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Alina Raka, 65722111

 

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”

Juridiskā adrese

Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

50003367381

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

15 336

Pašvaldības līdzdalība, %

44.44444 %

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Neatbilst atbilst 88. pantam 1. daļai

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2020. gada pārskats

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2020. gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

 

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

 

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Ēriks Kondrāts, 29123749

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam


SIA “Ludzas medicīnas centrs”

Juridiskā adrese

Ludzas nov., Ludza, Raiņa iela 43

Reģistrācijas numurs

40003258973

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

7 321 722

Pašvaldības līdzdalība, %

42.05352

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2020. gada pārskats SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2020. gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

 

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzahospital.lv

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Atstupens, 65707090

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam


SIA “ALAAS”

Juridiskā adrese

Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Križevņiki, “Križevniki 2”

Reģistrācijas numurs

42403013918

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

1 858 192

Pašvaldības līdzdalība, %

26.88 %

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1., 2. un 3.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

SIA “ALAAS” 2020.gada pārskats

SIA “ALAAS” 2020.gada pārskats

Izmaksātās dividendes, EUR

0

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 90 729€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 215 726€
 • Dabas resursu nodoklis – 360 442€; Rēzeknes novada pašvaldības budžetā – 265 100€
 • NĪN(Nekustamā īpašuma Nodoklis, Rēzeknes novada pašvaldības budžetā) – 1 001€
 • URN(Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 158€
 • Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā – 0€
 • PVN(Pievienotās vērtības nodoklis) – 358 243€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • Iemaksas Ludzas novada pašvaldības budžetā netika veiktas.

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.alaas.lv

E-pasts

[email protected]

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aigars Metlāns, 64607673

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam