LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Domes komisijas

Ludzas novada Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā apsaimniekošanas speciāliste

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Inese KamzoleLudzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Juris Kučinskis – Ludzas novada Būvvaldes būvinspektors

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre

Dzīvokļu komisijas nolikums (aktuālā redakcija)


 

Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padome

Padomes priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Padomes locekļi:

Zinaīda Buliga – Ludzas novada domes deputāte

Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte

Dzidra Dukšta – Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore

Vera Putāne – biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšsēdētāja

Anita Klovāne – sabiedrības pārstāvis

Padomes sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre

 

 


 

Ludzas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns -Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris

Igors Kozlovs Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas sabiedriskā transporta organizators

Komisijas locekle – sekretāre:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Īpašumu privatizācijas komisijas nolikums


Ludzas novada Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Kristīne Nikolajeva Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Valērijs Laganovskis – Ludzas novada Būvvaldes būvinženieris

Viola Andruščenko Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projekta vadītāja

Komisijas locekļi-sekretāri:

Irina Aļošina – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Sniedze Irbe – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Jeļena Kigitovča – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Iepirkumu komisijas nolikums (aktuālā redakcija)


Komisija pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Anastasija Vasilovska – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece

Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis

Igors Kozlovs – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas sabiedriskā transporta organizators

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

 


 

Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte

Komisijas locekļi:

Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekle – sekretāre:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

 

 


 

Ludzas novada Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Skruļs – Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – atbildīgais sekretārs:

Ilona Seņkova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;

Komisijas locekļi:

Aleksandrs Narnickis –Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris;

Raitis Osipovs – Ludzas novada bāriņtiesas locekļa palīgs, vecākais lietvedis;

Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes  galvenais specialists;

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece;

Jolanta Strogonova – Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe.

 

Administratīvās komisijas nolikums (aktuālā redakcija)


 

Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Ināra Strazda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas personāla speciāliste

Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Juris Atstupens – Ludzas novada domes deputāts

Komisijas locekle- sekretāre:

Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja

 

 


 

Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece-sekretāre:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris

Īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums


 

Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:

Līga Mežule Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Komisijas loceklis – sekretārs:

Jānis Romancāns – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas uzņēmējdarbības koordinators

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas nolikums


 

Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe

Komisijas locekļi;

Vineta Čepule – izglītības psiholoģe

Viktorija Maškanceva – izglītības psiholoģe

Sarmīte Upīte – logopēde

Svetlana Stukāne – speciālā pedagoģe

Tatjana Jakubova – bērnu psihoneiroloģe

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums


 

Ludzas novada pašvaldības Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

Irēna Uzuļeņa – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede

Komisijas locekļi:

Igors Lapšovs – Ludzas novada domes deputāts

Aija Andersone – Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre

Ētikas komisijas nolikums


 

Ludzas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Kozlova – SIA “Ludzas rajona slimnīca” virsārste

Ināra Strazda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas personāla speciāliste

 


 

Ludzas novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis

Komisijas locekļi:

Inta Kivliša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists

Juris Kučinskis Ludzas novada būvvaldes būvinspektors

Komisijas sekretāre bez balsstiesībām:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Īpašuma novērtēšanas komisijas nolikums


 

Ludzas novada pašvaldības komisija Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Komisijas locekle – sekretāre: 

Tatjana Binovska –Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

 


 

Ludzas novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Iveta Gajevska 

Komisijas sekretārs: Agrita Kopeika

Komisijas locekļi:

Diāna Golubeva

Jeļena Petrova

Larisa Borisenko

Lolita Zbitkovska

Alla Doļa

 


 

Ludzas novada medību koordinācijas komisija

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Igors Žurzdins – Austrumlatgales virsmežniecības Ludzas nodaļas vecākais mežzinis

Kārlis Skrastiņš – pilnvarotais pārstāvis no meža īpašnieku biedrības

Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs

Jānis Šantars – Austrumlatgales VM Ludzas novada mežzinis

Ināra Vonda – komisijas sekretāre

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli

Medību koordinācijas komisijas nolikums (1)


 

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupa:

Ināra Anča – Ludzas novada Bāriņtiesas locekle;

Inga Gailiša – Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem;

Jolanta Strogonova – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jomā;

Vita Onufrijeva – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore;

Margarita Anča – Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības probācijas speciāliste.

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā NOLIKUMS

 


Ludzas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

Sarmīte Gutāne –  Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja 

Komisijas locekļi:

Eleonora Obrumāne – Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktore

Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe


Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

Ilona Igovena –  Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Komisijas locekļi:

Vilhems Kušners – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Komisijas locekle (ar balss tiesībām) un sekretāre: 

Sniedze Irbe – Ludzas novada būvvaldes juriskonsulte

Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS


Ludzas novada pašvaldības atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

Jevgenija Kušča –  Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos 

Komisijas locekļi:

Andrejs Narnickis – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta organizators 

Elēna Fjodorova – Ludzas novada Sporta skolas direktore

Līga Mežule –  Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Komisijas locekle (ar balss tiesībām) un sekretāre:

Lūcija Duncāne – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lietvede

 

 

coloring.cool