LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Nekustamais īpašuma nodoklis

 Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Ar dokumentiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā, 213.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā. Tālrunis informācijai 65707408


Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 9.1panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā, 213.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā. Tālrunis informācijai 65707408.

2020.gads


Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības un likuma 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2020.gads

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 2.ceturksnī

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī

2019.gads

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 1.ceturksnī

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 3.ceturksnī

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019. gada 4. ceturksnī