LV EN

Piektdiena, 2022. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Kultūra

Kultūra ir gaismas cienīšana. Kultūra ir mīlestība pret cilvēku. Kultūra ir smaržas, dzīves un dailes savienojums. Kultūra ir sirds. Tā ir joma, ar kuru mēs kā tauta piesakām savdabību un neatkārtojamību pasaulei, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka mums visos veidos jāatbalsta ļaudis, kuri savu brīvo laiku velta dejai, dziesmai un mūzikai. Kultūras darbs ir veiksmīgs tad, kad tas iet no sirds uz sirdi, jo Kultūras nams ir vieta, kur strādāt cilvēkiem, lai citiem sagādātu prieku un svētkus.

Kultūras metodiķe: Karīna Demko-Senkāne
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 65781192


Ludzas Kultūras nams

 
Adrese: Stacijas 41, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701
Direktore: Valentīna Razumovska
Tālrunis: 65781192
E-pasts: [email protected]
Ludzas Kultūras nama nolikums

 

Ludzas Kultūras nams: nāciet mūsu pulkā!

Ludzas Kultūras nama galvenās funkcijas ir:
– rūpēties par garīgās kultūrvides uzturēšanu pilsētā,
– veicināt un attīstīt procesus, kas vērsti uz nacionālās identitātes saglabāšanu,
– sekmēt iekļaušanos laikmetīgo kultūrprocesu apritē,
– ar profesionālās un amatiermākslas pasākumu daudzveidību nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu.
Laika ritumā pie Ludzas Kultūras nama vadības pults stāvējuši  direktori: Anna Gazarova, Arkādijs Kovnators, Aleksejs Kodaļevs, Poļina Milaradova, Margarita Dobriženkova, Jāzeps Seņka, Emīlija Staškeviča, Vija Mamanoviča, Juris Prokopjevs.
Nu jau vairākus gadus Ludzas Kultūras namu vadu es – Valentīna Razumovska. Mans dzīves moto ir: „Es, ļaudis mīlot, izdāvāju sevi, bet sirdij ļoti silti tiek!”

Ludzas Kultūras nama amatierkolektīvi

Kultūras nama jauktais koris „Austrumstīga” ir iemantojis klausītāju mīlestību ne tikai pilsētā, novadā, Latvijā, bet arī ārzemēs. Kolektīva dvēseles ir divas jaukas diriģentes Lolita Greitāne un Evita Podoleca, koncertmeistare – Inga Afanasjeva.

Jau vairāk kā divus gadu desmitus ar raitu dejas soli novadā, Latgalē un Latvijā skatītāju  atzinību iekarojis  vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara”. Kolektīva dibinātāja – Irēna Novika. Vienu laika sprīdi deju kolektīvam priekšgalā bija Aija Andersone. Tagad ļoti veiksmīgi kolektīvam toni uzdod enerģiskā vadītāja Sarmīte Stapule.

Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Reizē” jau ir vairāk nekā 15 gadi. Kolektīva pirmatnējais nosaukums bija „Moras zeme” un to kādu brīdi vadīja Jānis Sviklāns. Bet laika gaitā radās ideja kolektīvu pārdēvēt par „Reizē”, jo kolektīva dalībnieki visu dara reizē! Kolektīvs var lepoties ar daudziem sasniegumiem skatēs, salidojumos un koncertos. Skatītāju zālē parasti nav neviena vienaldzīgā, kad deju kolektīvs izpilda deju „Ai, tēvu zeme…”. Kolektīvu veiksmīgi vada Sarmīte Stapule.

Ludza izsenis bijusi slavena ar saviem muzikantiem-pūtējiem. Jau cara laikos te populāri kļuvuši vietējo ugunsdzēsēju vara tauru orķestri. Un tikai 1947. gadā pūtēju ansamblis noformēts kā patstāvīgs kultūras nama pašdarbības pulciņš. Daudz spēka un radošās enerģijas orķestrim atdevuši tā pirmie vadītāji Josls Moisejevs, Ivans Timofejevs, Rafaels Tregers. 1962. gadā pie kolektīva vadības pults stājās Rēzeknes mūzikas skolas absolvents, brīnišķīgā pedagoga M. Boahina pūtēju instrumentu klases audzēknis, Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Jānis Broks, vēlāk – Ļeņingradas Kultūras institūta bajāna nodaļas absolvents Vladimirs Vaščenkovs , vēlāk orķestri vadījis Romāns Seņkovs. Tagad pie pūtēju orķestra diriģenta pults ir Deniss Smirnovs.

Veiksmīgi darbojas arī estrādes orķestris Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagoga Borisa Ivanova vadībā.

Deju kopa „Priecīgās vecmāmiņas” kopā ar savu vadītāju Aiju Andersoni ir iestudējusi desmitiem populāru Eiropas deju, kā arī aktīvi piedalās visos Vislatvijas senioru salidojumos.

Ar lielu prieku un entuziasmu uz kolektīva mēģinājumiem sanāk senioru vokālais ansamblis „Sarmas zieds”. Dziedātājas izjusti un braši skandē latviešu tautas dziesmas, ziņģes, kuras viņu balsīm veiksmīgi piemeklē vadītāja Karīna Demko-Senkāne (kopš 2015. gada, līdz tam ansambļa vadītāja bija Anastasija Mortukāne).

Savu artavu folkloras mākslas popularizēšanā ienes folkloras kopa „Dzeipori”. Kolektīvs ir aktīvs visu pasākumu – koncertu, salidojumu, festivālu – līdzdalībnieks. Kolektīvs piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica”. „Dzeiporu” dibinātāja un pašreizējā vadītāja ir Karīna Demko-Seņkāne. Kādu laika sprīdi kolektīvam savu vadīt prasmi veltīja Sanda Paškeviča.

2016. gadā savu darbību uzsāka bērnu folkloras ansamblis “Dzeiporiņi” Karīnas Demko-Senkānes vadībā.

2016. gada 1. decembrī darboties uzsāka arī krievu tautības sieviešu vokālais ansamblis “Kruževa”, kura vadītāja ir Vera Doreika-Sinkeviča.

Jau iesākto darbu turpina sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” Sandas Paškevičas vadībā.

2017. gadā Kultūras namā savu mājvietu radis baltkrievu vokālais ansamblis  “Krinica”  vadītāja Vera Doreiko-Sinkeviča.

2018. gadā tautas namā nodibinājies poļu vokālais ansamblis, vadītāja Aina Kairova.

Ar kolektīviem iepazīstināja Ludzas Kultūras  nama direktore Valentīna Razumovska

Kārsavas Kultūras nams

Adrese: Vienības iela 49C, Kārsava,
Ludzas novads, LV-5717
Vadītāja: Ināra Rasima
Telefons: 29330637
E-pasts: [email protected]

Pēc Kārsavas pilsētas un rajona vadības iniciatīvas un Latvijas Kultūras ministra Vladimira Kaupuža atbalsta 1957. gadā tika likti pamati jaunajam Kultūras namam Kārsavā. 1959. gada pavasarī Kārsavas kultūras dzīve ieguva jaunu mājvietu – jaunuzcelto Kultūras nama ēku. 1959. gada 9. maijā Kārsavas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Romanovs pārgrieza „atklāšanas” lentu. Jaunā, skaistā Kultūras nama atklāšana bija liels notikums pilsētas un rajona dzīvē. 

Pirmā kultūras dzīves vadītāja jaunuzceltajā ēkā bija Aleksandra Snikere – radošs cilvēks, kas spēja organizēt ap sevi pilsētas aktīvākos un talantīgākos cilvēkus. Pēc A. Snikeres aiziešanas pensijā, kultūras dzīves iesāktās tradīcijas turpināja, papildināja, pilnveidoja KN darbu, direktori, kuri strādāja laika posmā no 60. gadu sākuma, līdz 80. gadu vidum: Gaļina Roja, Alla Gerbiļska, Zinaīda Orlovska, Nikolajs Kudrjavcevs, Dmitrijs Simanovičs, Semjons Kuznecovs, Boļeslavs Kodorāns, Vladimirs Orlovs. No šī perioda pilsēta atceras estrādes orķestri /vad. Evģēnijs Noviks/, sieviešu ansambli /vad. Marija Simanoviča/ pūtēju orķestris /vad. Gunārs Bošs/, jaukto kori /diriģents Gunārs Bošs, kora vecākais – Stanislavs Katkevičs/ Kārsavieši atceras arī daudzas viesizrādes un vieskoncertus.

No 80. gadu vidus līdz 1997. gadam Kultūras namu vadīja Andris Krievs. Šo laika periodu kultūras dzīvē iezīmēja pilsētas iestāžu un organizāciju koncerti Kultūras namā; sirsnīgi un cerīgi izskanēja tautas atmodai veltītie pasākumi. Ar 1997. gada 1. martu KN direktore ir Ināra Rasima, kura no 1990. gada KN strādāja kā mākslinieciskās daļas vadītāja un pulciņu vadītāja. Atsākas atpūtas pasākumi visu paaudžu kārsaviešiem, tiek atjaunotas sadzīves tradīcijas un amatierkolektīvu darbs.

Uz kultūras nama skatuves atgriežas sieviešu vokālais ansamblis „Saulesprieks” (darbojas no 1987. gada, vad. Antoņina Pitkeviča), no 2010. gada ansamblis maina nosaukumu uz „Skerco” un dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieleja” (no 1991.- 2013.gadam, vad. Vija Skuja, kura ilgus gadus atdevusi dejas mākslas attīstībai pilsētā). Izrādes atsāk iestudēt dramatiskie kolektīvi – bērnu un jauniešu teātra studija „Aplis” un drāmas kopa „Kuorsovīši” (no 1991. gada, vad. Ināra Rasima).

Sieviešu vokālais ansamblis “Skerco”

Bērnu un jauniešu teātra studija “Aplis”

No 1997. gada aprīļa Silvija Nakonečnaja sāk mācīt mazos kārsaviešus dejot deju kolektīvā „Vilcieniņš” (no 2007.līdz 2017. gadam,  mazo dejotāju vadītāja – Ineta Tarasova, no 2017.-2019.gada atkal vada Silvija Nakonečnija. No 2019.gada 1.jūlija BDK vadītāja ir Baiba Stepanova) un no 2001. – 2007. tīņu grupu „Surprise”. 1998. gadā  mazie kārsavieši sāk apgūt angļu valodas pulciņa gudrības (skolotāja Irēna Bule), no 1999. gada pavasara Ligita Žukovska un Ilona Berga uzsāk bērnu vokālā ansambļa „Kāsacīši” darbību.

2000.gadā kultūras namā pašdarbības saimei piepulcējas savdabīgie un kolorītie senioru amatierkolektīvi – senioru deju kopa „Senleja”(vad. Jānis Čizevskis, no 2003. gada Dainis Jezupovs) un vokālais ansamblis „Sendienas” (vad. I. Berga un L. Žukovska, no 2005. gada vad. A. Pitkeviča).

Deju kolektīvs “Vilcieniņš”

Senioru deju kopa “Senleja”

2003.gada 27. decembrī savu skanējumu uzsāk vokāli istrumentālā jeb ‘latgaļu rock’ grupa „Bez PVN” (vad. Guntis Rasims). No 2005.gadā KN dejo hip-hopa deju grupa „Breakdance” un 2010.gada rudenī uz pirmo mēģinājumu sapulcējas Kārsavas novada krievu drāmas kolektīvs „Utroja” .

2011. gada janvārī radošo darbību uzsāk vīru vokālais ansamblis „Akkords” (vad. Rasma Kulamova) un gadu vēlāk skatuvi piepilda eksotisko deju grupa „Samia” (vadītāja Ilze Leišauniece).

2014. gada sākumā, vidējās paaudzes deju kolektīvu, „Ieleja” nomaina apvienotais vidējās paaudzes deju kolektīvs „Spryksti” ( vad. -Lilija un Jānis Kaši., no 2019.gada 1.jūlija vadītāja – Baiba Stepanova). 2017.gadā kultūras nama kolektīvā pieevienojas meiteņu vokālais ansamblis „Belcanto” (vad. Anda Šicāne) un senioru deju kopa „Ūdrupe” (vad. Dainis Jezupovs).

Vīru vokālais ansamblis “Akkords”

Senioru deju kopa “Ūdrupe”

Kultūras nama atklāšanas gada rudenī Kārsavā nodibina bērnu Mūzikas skolu, kura aktīvi darbojās kultūras nama telpās līdz 1976. gadam. Kultūras nama ēkā visus gadus mājvieta ir pilsētas grāmatu valstībai – bibliotēkām, kas ir neatņemama Kārsavas kultūras dzīves sastāvdaļa – atbalstot kultūras nama pasākumus gan ar domu, ideju, gan organizējot izstādes un literāras tikšanās…

Ar pilsētas domes (vēlāk – novada) atbalstu, no 2001.gada notiek ēkas renovācija: nomainīts ēkas jumts, veikts ūdensvada, elektroinstalācijas, lielās zāles un skatuves remonts. Izremontētas bibliotēku telpas, nomainīti logi. Uzbūvēts panduss un veikta fasādes kāpņu renovācija. Iegādātas un tiek modernizētas skaņas un gaismas iekārtas. 2017.gada rudenī atsvaidzināts ēkas ārējais izskats. 2019.gada sākumā jaunu izskatu – „green room” – ieguva Mazā Zāle.

Kultūras nama pasākumi tiek apmeklēti aizvien kuplākā skaitā. Pārliecināmies, ka kārsaviešiem un pilsētas viesiem Kultūras nams ir nepieciešama, neaizstājama dzīves sastāvdaļa.

Sīkāka informācija par Kārsavas KN aktualitātēm ir pieejama tīmekļa vietnē Facebook

Zilupes pilsētas Kultūras nams

Adrese: Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV- 5751
Vadītāja: Inese Pertaja
Tālrunis: 65725378
E-pasts: [email protected]


Zilupes pilsētas Kultūras nams ir tradicionālo norišu, izklaides un sabiedriskās rosības centrs Zilupes pilsētā, kas dibināts 1962.gadā. Kultūras namā norisinās kultūras pasākumi un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām. Regulāri tiek organizēta un nodrošināta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbība. Kultūras nams rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un iesaista vietējās, reģionālajās un valsts kultūras norisēs. Kultūras namā darbojas 5 pašdarbības kolektīvi un visi pasākumi un kultūras aktivitātes Zilupes pilsētā notiek pateicoties viņu aktīvai darbība.

Mākslinieciskie kolektīvi:

 1. Jauniešu tautas deju kolektīvs “Tracis”, vadītāja Snežana Veikšāne;
 2. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Zilupes dancis”, vadītāja Snežana Veikšāne;
 3. Sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna”, vadītāja Irina Žukova;
 4. Amatierteātris “Vivat!”, vadītāja Anna Peļičeva;
 5. Moderno deju kolektīvs “Impulse”, vadītāja Valērija Groma.

Blontu Kultūras nams

Adrese: Sporta iela 1, Blonti, Blontu pagasts,
Ludzas novads, LV – 5706
Vadītāja: Jana Petrova
Tālrunis: 28381416
E-pasts: [email protected]

 

 

 


Blontu kultūras nama galvenie darbības virzieni:

 • organizēt valsts un gadskārtu ieražu, atceres dienu pasākumus;
 • nodrošināt amatiermākslas kolektīvu sekmīgu darbību, vērstu uz attīstību, veicinot to māksliniecisko izaugsmi piedaloties dažāda veida pasākumos;
 • veicināt dažādu paaudžu iesaistīšanos kultūras aktivitātēs, rīkojot dažāda rakstura pasākumus gan izglītojošos, gan atpūtas un izklaides pasākumus.

Blontu kultūras nams sniedz iespēju katram individuāli atbilstoši viņa interesēm izvēlēties un piedalīties kultūras nama pasākumos. Iestāde labprāt sadarbojas gan ar blakus pagastu, gan citu novadu kultūras namiem tā popularizējot sevi un iegūstot jaunus draugus. Blontu KN telpas aicina uz valsts svētkiem, semināriem, teātra izrādēm, konferencēm, izklaides pasākumiem, kino, pulciņu nodarbībām u.c.

Vislielākais Blontu kultūras nama lepnums ir mūsu kolektīvi:

Folkloras kopa “Madara”

Kolektīvs dibināts 1985. gadā. Folkloras kopa savā daiļradē pārmanto no paaudzes paaudzē savu senču dziedātās dziesmas un tradīcijas. Labprāt izpilda arī kaimiņu pagastu skanīgākās dziesmas. Folklorā iemiesota tautas uzkrātā pieredze un tradīcijas.

Sieviešu vokālais ansamblis “Lāses”

Vokālais ansamblis dibināts 2012. gadā. Ar skanīgām melodijām esam izbraukājuši kaimiņu pagastus uzstājoties gan valsts, gan netradicionālos pasākumos, gan ieskandinājuši Ziemassvētku skaņas koncertprogrammā kuru veidoja pašas vokālā ansambļa dalībnieces.

Amatierteātris “ADUKS”

Amatierteātris dibināts 2011.gadā. Teātris ir māksla kuru nevar aizstāt ne ar ko.  Teātris vienmēr ir bijis un būs realitātes atspoguļojums. Arī mūsu teātris izspēlē dažādus skečus, izrādes no dzīves, ikdienas ainas, komiskus atgadījumus.   

Sieviešu deju kopa “Kaprīzes”

Deju kopa dibināta 2014. gadā. Deja vienmēr ir bijusi neatņemama kultūras sastāvdaļa.  Arī Blontu KN dzīvē neviens koncerts nevar notikt bez ritmiskiem kāju piesitieniem. Jo katra dejotāja ar lielu prieku un entuziasmu nāk uz deju mēģinājumiem, lai atkal dotos pretī jaunai dejai.

Ciblas Kultūras nams

Adrese: Muižas iela 1, Cibla, Ciblas pagasts,
Ludzas novads, LV 5709
Vadītāja: Sandra Beļavska
Telefons: 29285284
E-pasts: [email protected]


Ciblas pagasta kultūras nams ir Ludzas novada pašvaldības kultūras institūcija, kas savā darbībā ir tieši pakļauta Ciblas pagasta pārvaldei un kuras darbības pamatmērķis ir rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Kultūras nams organizē pasākumus arī Līdumnieku pagastā.

Brīvdabas estrādes – Ciblas pagasta Kapukalna estrāde un Līdumnieku pagasta Līdumnieku estrāde

 

Amatiermākslas kolektīvi

Folkloras kopa „ILŽA
Vadītāja: Laima Tihovska
Tālrunis: 26451307
E-pasts: [email protected]

Folkloras kopa „SAIME”
Vadītāja: Ināra Zlidne
Tālrunis: 29637484

Kapela
Vadītāja: Elīna Maļkeviča
Tālrunis: 26 686 884

Deju kopa „EversS”
Vadītāja: Anda Sprūža
Tālrunis: 26661602
E-pasts: anda.sprūž[email protected]

Bērnu ansamblis
Vadītāja: Inta Augustova
Tālrunis: 29196647
E-pasts: [email protected]

Goliševas Kultūras nams

Adrese: Aizgāršas iela 15, Goliševas pagasts,
Ludzas novads, LV-5704.
Vadītāja: Oksana Andrejeva
Telefons: 26143040
E-pasts: [email protected]

 


Goliševas kultūras nams pastāv jau no Uļmaņa laikiem(celts 1932.gadā), un visus šos gadus kultūras nams darbojas bez pārtraukuma. Vairākas iedzīvotāju paaudzes, piedalās dažādos pasākumos un pašdarbības kolektīvos. Pasākumus kultūras namā apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi no citiem novadiem un ārzemēm.

Kultūras namā aktīvi darbojas sieviešu vokālais ansamblis “Straujupīte”.

Isnaudas Kultūras nams

Adrese: Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701

Vadītāja: Biruta Jermaka

Tālr.: 26825115

E-pasts: [email protected]

 

 

 

 

Istalsnas klubs

Adrese: Istalsna, Isnaudas pagasts,
                   Ludzas novads, LV-5716
Vadītājs: Imants Bogomols
(pieņemšanas laiks – otrdienās 9.00 – 11.00)
Tālrunis.: 28746644
E-pasts: [email protected]

Istalsna ir ciems Ludzas novada Isnaudas pagastā. Izvietojies pagasta austrumu daļā Istalsnas upes un Istalsnas ezera krastā pie autoceļa P136 ,8 km no pagasta centra Martišiem, 11 km no novada centra Ludzas un 276 km no Rīgas.

Ciematā atrodas Istalsnas klubs, kas ir pats mazākais no visiem novada KN. Klubs aktīvi darbojas kopš 2001.gada. Pie mums darbojas divi pulciņi – jauktais vokālais ansamblis “Reimari” un amatierteātris “Sovejī”. Klubā notiek dažādi pasākumi, bet visvairāk tiek piekopti tradicionālie pasākumi: kopīgā Lieldienu olu krāsošana, bērnu zīmējumi uz asfalta (1.jūnijs), Istalsnas ciemata svētki, svētki topošajiem pirmklasniekiem ar svēto misi Istalsnas baznīcā, svecīšu vakari draudzes kapsētās, vecgada balle (30.12.) un dažādas sporta aktivitātes. Klubā notiek arī svētku koncerti, izstādes, konkursi. Sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem kluba vadītās rīko “Lielās talkas” aprīlī.

Istalsnas kluba telpas tiek izīrētas privātiem pasākumiem.

Istras Kultūras nams

Adrese: Vecslabadas ciems, Istras pagasts,    
Ludzas novads, LV-5748
Vadītāja: Natālija Leitāne
Tālrunis: 26372120
E-pasts: [email protected]


Istras Kultūras nams ir tradicionālo norišu, izklaides un sabiedriskās rosības centrs Istras pagastā, Vecslabadā. Šeit tiek organizēti kultūras pasākumi un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām. Kultūras nams organizē un nodrošina tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību. Kopumā šeit darbojas 4 pašdarbības kolektīvi, kas piedalās visos rīkotajos pasākumos un festivālos.

Leļļu teātris “Teremok”
(vad. J. Kreminska)
Darbojas kopš 2010.gada un tajā piedalās dažādu paaudžu aktieri vecumā no 11 līdz 65 gadiem

Amatierteātris “Nezolotaja molodež”
(vad. J. Kreminska)
Darbojas kopš 2007.gada un tajā piedalās dažādu paaudžu aktieri vecumā no 18 līdz 70 gadiem

Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”
(vad. N. Leitāne)
Darbojas kopš 2006.gada

Sieviešu vokālais duets “Lirika”
(vad. N. Leitāne)
Darbojas kopš 2003.gada

Lauderu Kultūras nams

Adrese: Lauderi, Lauderu pagasts, Ludzas novads,
LV-5722
Vadītāja: Svetlana  Bordāne
Tālrunis: 28352965
E-pasts: [email protected]


Malnavas kultūras nodaļa

Vadītāja: Agnese Medne
Telefons: 29435057
E-pasts: [email protected]

Apkārtnes aktīvie un radoši iedzīvotāji apvienojas kopā dažāda žanra mākslinieciskajos kolektīvos, kas darbojas Malnavas pagasta kultūras nodaļā.

Bozovas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Agnese Medne)

Tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas jomā ansamblis darbojas kopš 1980.gada. Tautas tradīcijas apvieno dažādas paaudzes. Dziedam, apdziedam, dancojam paši un izdancinām visus gribētājus. Kāzu vārti vasarā, svecīšu vakari un suprātkas rudenī, čīgānos iešana Ziemassvētkos, sadziedāšanās visa gada garumā – tā ir mūsu sirds lieta.

Kapella “Malnavas muzikanti”
(vadītājs Jānis Stafeckis)

Kapella savu darbību uzsākusi 2000.gadā. Muzicēšanai Malnavā ir stabili pamati. Polka, valsis, šlāgerdziesmas, kura večerinka vai balle var iztikt bez šīm melodijām! Lustīga būšana! Un tikpat lustīgi, spēlējot večerinkās, ielu koncertos vai vienkārši savam priekam aizrit arī mūsu muzikantu ikdiena un svētki.

Jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse”
(vadītāja Ligita Žukovska)

Kolektīvs dibināts 2009.gadā. Mūzikas terminoloģijā konsonanse nozīme saskaņa, saskanīgums. Saskaņā ar sevi un mūziku ansambļa dalībnieki dzied sirdij, tautai, Latvijai. “Konsonanse” tā ir kvalitāte, profesionālisms un mīlestība pret to, ko dara.

Deju kopa “Jedritvai”
(vadītāja Agnese Medne)

Kolektīvs dibināts 2012.gadā. Deju kopā “Jedritvai” dejā vienojas vīri ar sievām, mātes ar bērniem, brāļi ar māsām, potenciālie un esošie znoti ar sievasmātēm. Mēs mīlam deju un mīlam dejā! Droši varam teikt, ka vecumam nav nozīmes, ja sirds dejo, tad arī kājām ir jātiek līdzi. Par tradīciju ir kļuvuši mūsu dzimšanas dienas sadanči “Jedritvai kociņ, deju mīlam!” februāra beigās, kad ciemos sabrauc tuvāki un tālāki deju draugi. Brauc ciemos arī Tu!

Mežvidu Kultūras nams

Adrese: Pagastmāja, Mežvidi, Mežvidu pagasts,
Ludzas nov., LV-5725
Vadītāja: Antoņina Mūrniece
Telefons: 26306311
E-pasts: [email protected]

 


Mežvidu pagasta kultūras nams ir sava pagasta sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs. Kultūras nama darbu no 1991.gada vada Antoņina Mūrniece.

Mežvidu kultūras nama galvenās funkcijas:

 • Izstrādā un koordinē kultūras norišu kalendāru pagastā;
 • Sniedz pieteikumu kultūras nama finansēšanai Ludzas novada domē;
 • Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi pagastā;
 • Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību;
 • Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem;
 • Dokumentē Tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību;
 • Veic atskaiti par iestādes darbu Nemateriālā kultūras mantojuma Valsts aģentūrai.

Kultūras nams ir atvērts visām paaudzēm un vajadzībām. Dažādām interesēm darbojas
7 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
:

 • Folkloras kopa, vadītāja Antoņina Mūrniece
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bitīt, matos”; vadītāja Anita Turlaja
 • Vīru vokālais ansamblis ”Ozoli”; vadītāja Lāsma Inkina’
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”; vadītāja Lāsma Inkina,
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja balss”; vadītāja Gunita Dzerkale Sarkane,
 • Jauktais vokālais ansamblis “Bolss”; vadītāja Lāsma Inkina,
 • Līnijdeju grupa “Chilly cha cha” , vadītāja Anita Turlaja.

Mērdzenes Kultūras nams

Adrese: Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pagasts,
Ludzas novads, LV-5726
Vadītāja: Anita Šarkovska
Telefons: 26339241
E-pasts: [email protected]

 


Mērdzenes Kultūras nama ēka uzbūvēta 1950.gadā, renovēta 2008. gadā. Tā funkcijas ir valsts svētku un tradicionālo svētku rīkošana Mērdzenes pagastā, amatierkolektīvu darbība, izstāžu veidošana, kā arī iedzīvotāju interešu atklāsme un to bagātināšana.

Mērdzenes Kultūras nama misija – tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana,  kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Mērdzenes Kultūras namā darbojas

Mērdzenes KN etnogrāfiskais ansamblis “Mārga” dibināts 1965.gadā. Kolektīvu jau vairāk kā 12 gadus vada Austra Golubova, vitāla, zinoša, atraktīva, Mērdzenes apkaimes tradīciju kopēja un saglabātāja, psalmu dziedātāja. Ansamblī darbojas dažādu vecumu dalībnieki, kas katrs ir kolorīta personība, atklājot sevi caur dziesmu, stāstu un aktiermākslu. Etnogrāfiskais ansamblis ir starptautiskā festivāla “BALTICA” un starpnovadu folkloras kopu festivāla “GORŪZA” ikgadējs dalībnieks. “Mārga” ir saulgriežu tradīciju kopēja un popularizētāja pagastā un novadā. 2020.gadā atzīmēja pastāvēšanas 55. gadskārtu.

Mērdzenes sieviešu koris „Austra” ir vienīgais sieviešu koris tuvējos novados. Tas ir labs kultūras zīmols, apliecinājums ciema dzīvotspējai, kultūras līmenim daudzu gadu desmitu garumā. Koris ir dibināts 1970.gadā. Neskatoties uz grūtībām, kolektīvs turas stabili: 25 -30 dāmas. Vairāk kā 25 gadus „Austras” diriģente nemainīgi ir Ināra Dovgiallo. Stabilas ir arī kora tradīcijas – piedalīšanās visos Latvijas Vispārējos Dziesmu svētkos no 1973.gada, Latgales Dziesmu svētkos, vīru un sieviešu koru salidojumos dažādās Latvijas pilsētās, pagasta un novada lielākajos pasākumos, kopīgas ekskursijas, koristu jubilejas, mēģinājumi kultūras namā. 2020.gadā korim “Austra” apritēja 50 gadi.

Mērdzenes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste” kopā sanāk, lai izdejotu savu prieku, dāvātu to citiem un gūtu spēku ikdienai. Tas dibināts 1996. gadā un kolektīvu vada Anita Šarkovska. 2021. gadā atzīmēja pastāvēšanas 25. gadskārtu. Deju kolektīvs „Luste” kopš 2003. gada ir visu Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieks Rīgā. Piedalās visos Latgales un novada deju svētkos. Ar savu deju bagātina visus svētkus pagastā. Viens no skaistākajiem mirkļiem kolektīva dzīvē ir Latvijas Lustu sadancis, kas ir radošs, sportisks, dejisks un atraktīvs pasākums. 

Pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma 2016.gadā top interesentu pulciņš amatierteātra (vad. Aelita Neulāne) izveidei Mērdzenē. Todien Lieldienās skatītāji varēja noskatīties A. Zujas “Četras leigovas” izrādi, kurā piedalījās arī pati autore. Mērdzenes amatierteātris ar A.Grīnieces lugu “Līgošanas nerātnības” uzstājās ne vien Mērdzenē, bet arī Salnavā un Čornajas pagastā. Kolektīvs meklē un iestudē autorlugas, kas ataino mūsdienu dzīves daudzveidību, kas aicina vērīgi ielūkoties apkārtnē un caur savu redzējumu un tēlojumu to atklāt skatītājiem.

Nirzas Kultūras nams

Adrese: Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads, LV – 5729

Vadītāja: Tatjana Tretjakova

Tālr.: 28705337

E-pasts: [email protected]

 

Ņukšu Kultūras nams

Adrese: Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730
Vadītāja: Aija Lipovska
Tālrunis: 26256935
E-pasts: [email protected]


Ņukšu pagasta Kultūras nams ir vieta, kur kopā labprāt pulcējas ne tikai Ņukšu pagasta, bet arī kaimiņu pagastu iedzīvotāji. Kultūras nams savā darbībā turpina kopt latviešu gadskārtu tradīcijas, svinēt valsts svētkus, organizēt koncertus, radošās darbnīcas un citus pasākumus dažādām paaudzēm.

Amatiermākslas kolektīvi, kuri darbojas Ņukšu Kultūras namā, gūst labus panākumus skatēs, aktīvi iesaistās pagasta, novada un valsts nozīmes kultūras norisēs.

Šobrīd Kultūras namā darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi:

Bērnu folkloras kopa ”Rīkšoveņa”
(vad. Ilona Poikāne)

Folkloras kopa ”Rīkšova”
(vad. Ilona Poikāne)
Sieviešu vokālais ansamblis „Olūteņš”
(vad. Ilona Poikāne)
Amatierteātris
(vad. Aija Lipovska)

Bērnu folkloras kopa ”Rīkšoveņa”
(vad. Ilona Poikāne)

Vidējas paaudzes tautas deju kolektīvs „Klip-Klap”
(vad. Inese Mikaskina)

Kultūras nams piedāvā izīrēt telpas svētku sarīkojumiem, semināriem, kursiem, izstādēm, radošām darbnīcām, atpūtas un ģimeņu tradīciju pasākumiem u.c. Kultūras nama zālē ir vietas 100 skatītājiem. Tā ir vieta, kur var arī radoši izpausties un gūt atpūtu no ikdienas steigas.

Pasienes Kultūras nams

Adrese: “Svīres”, Pasiene, Pasienes ciems, Ludzas novads, LV-5732
Vadītāja: Jekaterina Sovāne
Tālrunis: 26609851
E-pasts: [email protected]
 

Pasienes pagasta kultūras nams sniedz kvalitatīvus un daudzveidīgus kultūras pakalpojumus, veicina lokālās kultūras savdabības saglabāšanu, kā arī piedāvā kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Kultūras namā darbojas kolektīvs “Assorti”, kura sastāvā ir vietējie iedzīvotāji. Vasaras sezonā tiek organizēti dažādi pasākumi bērniem.

Mēs esam radoši, atvērti un pozitīvi. Mūsu dienas paiet, gatavojot svētkus Jums!

Pildas Kultūras nams

Adrese: Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts,
Ludzas novads, LV-5733
Vadītāja: Olita Baklāne
Tālr.: 26594194
E-pasts: [email protected]

Apmeklētāju pieņemšana notiek trešdienās no plkst.9:00 līdz 12:00
(apmeklējumu citās dienās vēlams pieteikt)

 


Pildas Kultūras nams pagasta un novada iedzīvotājiem piedāvā dažādu kultūras aktivitāšu un daudzveidīgu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju, iesaistot viņus līdzdarbības un radošās pilnveides veicināšanā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. Kultūras namā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi,  daudzi pasākumi un kultūras aktivitātes pagastā notiek pateicoties viņu aktīvai darbībai:

Amatierteātris “Vysaidi”
vadītāja Olita Baklāne

Līnijdeju grupa “Soli pa solim”
vadītāja Svetlana Duzinkeviča

Bērnu deju grupa „Ritms”
vadītāja Svetlana Duzinkeviča

Pūtēju orķestris “Pilda”
vadītājs Valērijs Petrovs

Pildas Kultūras nams ir pagasta kultūras iestāde, kas nodrošina kultūras mantojuma pieejamību un kultūras iesaisti dažādās sabiedriskās dzīves norisēs. Kultūras nams atrodas ēkā, kura uzbūvēta 1979.gadā. Tas veido kultūras pasākumus un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām, lai ikviens pagasta iedzīvotājs spētu atrast sev piemērotu izklaides iespēju kultūras pasākumu daudzveidībā. Iestāde vietējiem ļaudīm un viesiem sniedz iespēju apmeklēt: teātra izrādes, pašdarbības kolektīvu koncertus, valsts un tradicionālos svētkus, tematiskās pēcpusdienas un atpūtas vakarus, radošās darbnīcas, balles un diskotēkas; piedalīties konkursos, dažādās aktivitātēs. Kultūras nams interesentiem sniedz iespēju organizēt un rīkot privātos pasākumus – jubilejas, kāzas, bērnu ballītes. Pildas Kultūras namam ir laba sadarbība ar pagasta izglītības iestādi, kura kultūras nama telpās rīko pasākumus – izlaidumus, valsts un tradicionālos svētkus. Kultūras nams sadarbojas ar sava, citu novadu pagastu Kultūras namiem.

Lielākie tradicionālie kultūras pasākumi Pildas Kultūras namā – Lieldienas, Ziemassvētki, Pilngadības svētki, Bērnības svētki, atpūtas vakari vidējai paaudzei, senioriem, starpnovadu amatierteātru skeču parāde “Smejies vesels!”.

Pušmucovas Kultūras nams

Adrese: Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas novads, LV-5742
TN vadītāja: Inta Domarka
Telefons: 26199502
E-pasts: [email protected]


Pašreizējā Pušmucovas KN ēka celta un atvērta 1990.gada 24.novembrī, ko sāka vadīt Iveta Dukaļska. Neilgu laika periodu strādāja vēl 3 vadītāji, bet no 2000.gada 25.janvāra par kultūras nama direktori strādā Inta Domarka. Kultūras nams paredzēts 300 skatītājiem. Tā misija ir veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību sava novada teritorijā. Tā ir vieta, kur tiek izzinātas un uzturētas kultūras vērtības, vieta mūsdienu žanru un stilu apgūšanai. Kultūras nams ir pakalpojumu sniedzējs, ik viena indivīda radošas pašizpaušanās iespējām vai kolektīvam radošam darbam visu žanru amatiermākslās, organizators nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma izzināšanai, uzturēšanai un tālāk nodošanai nākamajām paaudzēm, starpnieks citu nāciju un valstu kultūras iepazīšanai un apgūšanai.

Pušmucovas kultūras namā pašlaik darbojas 1-4.klašu deju kolektīvs “Mazā Māra” , jauniešu deju grupa un etnogrāfiskais ansamblis “Olūti”, kas darbojas jau vairāk kā 40 gadus.

Kultūras namā tiek svinēti gan tradicionālie svētki (Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki un Aizgavēņi), gan Latvijas valsts svētki, Bērnības un Pilngadības svētki. Notiek balles, diskotēkas, dažādi atpūtas vakari, kā arī sadraudzības vakari ar blakus pagastu pašdarbības kolektīviem.

Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis”Olūti”
1980.gadā tika dibināts Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis “Olūti”, ko 15 gadu vadīja Helēna Probuka. Šobrīd ansambļa vadītāja ir Ināra Dovgiallo. Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis piedalās starptautiskajā festivālā “Baltica”, neskaitāmos pasākumos un gandrīz visos sava pagasta un novada rīkotajos pasākumos. 2011.gada pavasarī Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis nosvinēja savu 30.gadu jubileju un apstiprināja kolektīva nosaukumu “Olūti”. Koncertēja  Vācijas pilsētā Bodenteihā  kopā ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.

Vadītāja Ināra atzīst: “Ja ansamblis dzied un aizvien spēj papildināt savu sastāvu, ja tiek aicināts uz dažādiem sarīkojumiem, ja ir klausītāji un līdzdziedātāji – tātad šāds kolektīvs ir vajadzīgs un dziedātās dziesmas sagādā prieku daudziem cilvēkiem.

Pušmucovas bērnu deju kolektīvs “Mazā Māra”
1-4.klašu bērnu tautu deju kolektīvā dejo Pušmucovas pamatskolas bērni. Deju kolektīvs dibināts 2010.gada rudenī, pateicoties vadītājas Vijas Skujas entuziasmam. No 2016.gada deju kolektīvus vada Inese Mikaskina.

Rundēnu Kultūras nams

Adrese: Latgales iela 10, Rundēnu ciems, Ludzas novads, LV-5739
Vadītāja: Jeļena Jefremova
Tālrunis: 27872111
E-pasts: [email protected]


Rundēnu Kultūras nams ir sava novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs. Kultūras nams veicina pagasta un apkārtējās teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanos pašdarbībā, brīvā laika pilnvērtīgā izmantošanā, kultūras tradīciju saglabāšanā.

Rundēnu Kultūras nams organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi pagastā, organizē dažādus koncertus, izstādes, izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās: atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi: Līgo svētki, Lieldienu pasākums, Bērnu svētki, Senioru vakars, Meteņi, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētku vakars u.c.

Salnavas Kultūras nams

Adrese: Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts,
Ludzas novads, LV-5740
Vadītāja: Valentīna Kirsanova
Telefons: 29471359
E-pasts: [email protected]

Salnavas kultūras nams uzcelts 1971.gadā, renovēts 2010.gadā. Salnavas KN vadītājas – Arta Ermīne Galvanovska, Elvīra Bleive, Veronika Zelča, Valentīna Grīnberga. No 1982.gada kultūras namu vada Valentīna Kirsanova. Tā funkcijas ir valsts svētku un tradicionālo svētku rīkošana Salnavas pagastā, amatierkolektīvu darbība. Mērķauditorija – Salnavas pagasta, Ludzas novada iedzīvotāji un citi interesenti. Salnavas kultūras nama misija – tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana, kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Salnavas KN iedibinājis daudzas pasākumu tradīcijas – pavasara un rudens večerinkas, karnevāli, Valentīdienas utt. Viena no senām un stabilām tradīcijām ir Jaunības un bērnības svētki, kurus parasti svinam jūlija izskaņā.  Blakus Salnavas kultūras namam atrodas estrāde, kur notiek brīvdabas pasākumi.

Salnavas etnogrāfiskais ansamblis ir Salnavas vecākais amatierkolektīvs – dibināts tālajā 1956.gadā Salnavas pamastskolas ilggadējās direktores Marijas Kokinas lolojums, kura vadību pārņēma ciema padomes priekšsēdētāja-Zinaīda Kromāne. Šodien ansamblī jau dzied 3.paaudze Elvīras Bleives vadībā.

Kultūras namā darbojas 11 amatierkolektīvi, kuros laipni gaidīts ikviens pagasta un novada, kā arī citi interesenti:

Kapela “Sābri”
vadītāja Elvīra Bleive

Salnavas amatierteātris
vadītājs Jānis Kirsanovs

Jauniešu deju kolektīvs “Vaļasprieki”
vadītāja Valentīna Kirsanova

Kapela “Sveicinojam, vielejam”
vadītāja Aija Zeiļuka
Garīgo dziesmu ansamblis “Pieskāriens”
vadītāja Ligita Žukovska
Sieviešu vokālais ansamblis “Kamenes”
vadītāja Marita Rudoviča

Vidējās paaudzes deju kolektīvs (E2 grupa) “Salnava”
vadītājs Jānis Kirsanovs

Vidējās paaudzes (E1 grupa) “Salnaviņa”
vadītāji Solvita Dzērkale un Jānis Ļubka

VIA “p.s. SALA”
vadītāja Rasma Kulamova

Grupa “Staiguļi”
vadītājs Edgars Potašs