LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Snow
-2°C
 
A A A

Bijušajā Ludzas novadā

Ludzas novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
3. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas ieviešanu
4. pielikums – Ludzas novada domes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

Ludzas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
3. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas ieviešanu
4. pielikums – Ludzas novada domes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

Ludzas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3. pielikums – Bilance
4.pielikums – Ludzas novada domes lēmums Par Ludzas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ludzas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
4. pielikums – Bilance
5. pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats
6. pielikums – Ludzas novada domes lēmums “Par Ludzas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

Ludzas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1.pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2.pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3.pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
4.pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats
5.pielikums – Pašu kapitāla izmaiņas
6.pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
7.pielikums – Naudas plūsmas pārskats
8.pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu

Ludzas novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
4. pielikums – Bilance
5. pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats
6. pielikums – Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats
7. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
8. pielikums – Naudas plūsmas pārskats
9. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu

Ludzas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
4. pielikums – Bilance
5. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
6. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu

Ludzas novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
4. pielikums – Bilance
5. pielikums – Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats
6. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
7. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu
8. pielikums – Ludzas novada domes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ludzas novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1._pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2._pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3._pielikums – pārskats par dāvinātājiem (ziedotājiem)
4._pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs
5._pielikums – Bilance
6._pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats
7._pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
8._pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam ieviešanu
9._pielikums – Ludzas novada domes lēmums “Par Ludzas novada pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

Ludzas novada pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3. pielikums – Pārskats par dāvinātājiem (ziedotājiem)
4. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs 
5. pielikums – Bilance 
6. pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats
7. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
8. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu
9. pielikums – Ludzas novada domes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

Ludzas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

Ludzas novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats