LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Pildas Kultūras nams

Adrese: Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts,
Ludzas novads, LV-5733
Vadītāja: Olita Baklāne
Tālr.: 26594194
E-pasts: pilda@ludzasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana notiek trešdienās no plkst.9:00 līdz 12:00
(apmeklējumu citās dienās vēlams pieteikt)

 


Pildas Kultūras nams pagasta un novada iedzīvotājiem piedāvā dažādu kultūras aktivitāšu un daudzveidīgu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju, iesaistot viņus līdzdarbības un radošās pilnveides veicināšanā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. Kultūras namā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi,  daudzi pasākumi un kultūras aktivitātes pagastā notiek pateicoties viņu aktīvai darbībai:

Amatierteātris “Vysaidi”
vadītāja Olita Baklāne

Līnijdeju grupa “Soli pa solim”
vadītāja Svetlana Duzinkeviča

Bērnu deju grupa „Ritms”
vadītāja Svetlana Duzinkeviča

Pūtēju orķestris “Pilda”
vadītājs Valērijs Petrovs

Pildas Kultūras nams ir pagasta kultūras iestāde, kas nodrošina kultūras mantojuma pieejamību un kultūras iesaisti dažādās sabiedriskās dzīves norisēs. Kultūras nams atrodas ēkā, kura uzbūvēta 1979.gadā. Tas veido kultūras pasākumus un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām, lai ikviens pagasta iedzīvotājs spētu atrast sev piemērotu izklaides iespēju kultūras pasākumu daudzveidībā. Iestāde vietējiem ļaudīm un viesiem sniedz iespēju apmeklēt: teātra izrādes, pašdarbības kolektīvu koncertus, valsts un tradicionālos svētkus, tematiskās pēcpusdienas un atpūtas vakarus, radošās darbnīcas, balles un diskotēkas; piedalīties konkursos, dažādās aktivitātēs. Kultūras nams interesentiem sniedz iespēju organizēt un rīkot privātos pasākumus – jubilejas, kāzas, bērnu ballītes. Pildas Kultūras namam ir laba sadarbība ar pagasta izglītības iestādi, kura kultūras nama telpās rīko pasākumus – izlaidumus, valsts un tradicionālos svētkus. Kultūras nams sadarbojas ar sava, citu novadu pagastu Kultūras namiem.

Lielākie tradicionālie kultūras pasākumi Pildas Kultūras namā – Lieldienas, Ziemassvētki, Pilngadības svētki, Bērnības svētki, atpūtas vakari vidējai paaudzei, senioriem, starpnovadu amatierteātru skeču parāde “Smejies vesels!”.