LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 26. septembris
Kurts, Knuts, Gundars
Ludza
Sunny
10°C
 
A A A

Bibliotēkas

Ludzas novada bibliotēka

biblio_ekaAdrese: Stacijas 41, Ludza, LV-5701

Tālr.: 657 81194

E-pasts: [email protected]

www.ludzasbiblio.lv

DOKUMENTI

___________________________________________________________________________________

Briģu pagasta bibliotēka

brigu_biblioteka
Brigi, Brigu pag., Ludzas novads, LV- 5707
vadītāja Alla Dolgovska
t. 22157652 (mobilais) 65729853 (pagasta pārvalde)
[email protected]

 

____________________________________________________________________________________________________

Cirmas pagasta bibliotēka

Tutāni, Cirmas pag., Ludzas novads, LV- 5735

vadītāja Marina Piterāne

t. 22451343 (mobilais) 65729300 (pagasta pārvalde)

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Isnaudas pagasta bibliotēka

Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701 
vadītāja Inga Taraseviča
t. 20233866
inga.tarasevič[email protected]
 

 

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

Istalsnas_biblioteka
Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas novads, LV – 5716
vadītāja Iveta Čodare
t. 26117681
[email protected]

 

____________________________________________________________________________________________________

Istras pagasta bibliotēka

Vecslabada, Istras pag., Ludzas novads, LV- 5748

vadītāja Jeļena Kreminska

t. 26415910 (mobilais)

[email protected]
 

____________________________________________________________________________________________________

Nirzas pagasta bibliotēka

Nirzas_biblioteka
Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads, LV- 5729
vadītāja Regīna Vonda

[email protected]

t. 28711771 (mobilais)

 

____________________________________________________________________________________________________

Ņukšu pagasta bibliotēka

Nuksu_biblioteka
Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas novads, LV- 5730
vadītāja Anastasija Pisarenko
t. 28708167 (mobilais)
[email protected]

 

____________________________________________________________________________________________________

Pildas pagasta bibliotēka

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas novads, LV – 5733

vadītāja Inese Germane

t. 65728200 (Pagasta pārvalde)

[email protected]
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/pildas-pagasta-biblioteka

 

____________________________________________________________________________________________________

Pureņu pagasta bibliotēka

Strumpe, Pureņu pag., Ludzas novads, LV – 5745
vadītāja Ruta Zaiceva
t. 22439487 (mobilais) 65729399 (pagasta pārvalde) 
[email protected]

 

____________________________________________________________________________________________________

Rundēnu pagasta bibliotēka

Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas novads, LV – 5739
vadītāja Ļubova Kuročkina
t. 28344154 (mobilais)
[email protected]

 

 


Blontu pagasta bibliotēka

„Domes nams”, Blonti, Blontu pag., Ludzas novads, LV-5706
vadītāja Inta Vonoga
65700894 (pagasta pārvalde); 28786334
[email protected]
 

Ciblas pagasta bibliotēka

Skolas iela 1, Cibla, Ciblas pag., Ludzas novads, LV-5709
vadītāja Rita Trukšāne
65729214 (PII); 26256516
[email protected]
 

Felicianovas pagasta bibliotēka

Vecā iela 5,  Ciblas pag., Ludzas novads, LV-5709
vadītāja Lilita Šendo
26305593
[email protected]
 

Līdumnieku pagasta bibliotēka

Kušneri, Līdumnieki, Ciblas nov., Ludzas novads., LV-5719            

vadītāja Santa Litinska

28303472

[email protected]
 

Pušmucovas pagasta bibliotēka

Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas novads, LV-5742
vadītāja Ilga Baziļeviča
65728102 (pagasta pārvalde); 29390771
 [email protected]

 

 


Zvirgzdenes pagasta bibliotēka

Janīnas Tabūnes iela 6-4, Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov., LV-5752

Jolanta Prīdāne

65700863

[email protected]
 

Kārsavas pilsētas bibliotēka

Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Bibliotēkas vadītāja: Inta Jurča

65733162, 29326819

e-pasts: [email protected][email protected]

 

 


Goliševas pagasta bibliotēka

Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads, LV-5704    

Bibliotēkas vadītāja: Skaidrīte Lankovska

Telefons: 26168340

e-pasts: [email protected]
 

 


Mērdzenes pagasta bibliotēka

Adrese: Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas novads, LV-5726       

Bibliotēkas vadītāja: Janīna Kadakovska

Telefons: 25650640; 25102443

e-pasts[email protected]

 

Mežvidu pagasta bibliotēka

MežvidiMežvidu pag., Ludzas novads, LV-5725              

Bibliotēkas vadītāja: Inta Nagla

Telefons:28308160

e-pasts: [email protected]

 

Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

Adrese: Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717            

Bibliotēkas vadītāja: Zinaīda Kaupuže

Telefons: 28357956

e-pasts: [email protected]

 

 


Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka

Mežvidi, Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas novads, LV-5725        

Bibliotēkas vadītāja: Anna Kalniņa

Telefons: 26103108

e-pasts[email protected]

 

Salnavas pagasta bibliotēka

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas nov., LV-5740                       

Bibliotēkas vadītāja: Inese Bukša                 

Telefons: 28355187 

e-pasts: [email protected]

 

Zilupes pilsētas bibliotēka

Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751

Bibliotēkas vadītāja: Nadežda Ļemeševa

Telefons: 65722045

e-pasts[email protected]

 

Lauderu pagasta bibliotēka

Rožu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Ludzas nov., LV-5722              

Bibliotēkas vadītāja: Valentīna Klovāne

28204084

e-pasts[email protected]

 

Pasienes pagasta bibliotēka

Pasiene, Pasienes pag., Ludzas nov.

Bibliotēkas vadītājs: Iveta Marčenoka

Telefons: 26314121

e-pasts: [email protected]

 

Zaļesjes pagasta bibliotēka

Aizsili, Zaļesjes pag., Ludzas novads, LV-5705

Bibliotēkas vadītāja:Jeļena Smutova

Telefons: 22331536

e-pasts:  [email protected]