LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Kontaktinformācija

Irīna Rubule
Lietvede
Tel: 65726900
E-pasts: irina.rubule@ludzasnovads.lv
Kabinets: 11

Lilita Gorbunova-Kozlova
Sociālā dienesta vadītāja
Tel: 65794101
E-pasts: lilita.gorbunova-kozlova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 5

Inese Žuka
Juriskonsulte
Tel: 65726900
E-pasts: inese.zuka@ludzasnovads.lv
Kabinets: 11

Viktorija Maškanceva
Psiholoģe
Tel: 22493737
E-pasts: viktorija.maskanceva@ludzasnovads.lv
Kabinets: 16

Katrīna Skrebinska
Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65726901
E-pasts: katrina.skrebinska@ludzasnovads.lv
Kabinets: 5

Santa Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707421
E-pasts: santa.senkova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Inga Gailiša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65794098
E-pasts: inga.gailisa@ludzasnovads.lv
Kabinets: 8

Ilga Kivliša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
E-pasts: ilga.kivlisa@ludzasnovads.lv
Kabinets: 8

Svetlana Aleksejeva
Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem
Tel: 65707414
E-pasts: svetlana.aleksejeva@ludzasnovads.lv
Kabinets: 9

Sanita Dalibo
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 29344400
E-pasts: sanita.dalibo@ludzasnovads.lv
Kabinets: 7

Svetlana Gorbunova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707415
E-pasts: svetlana.gorbunova@ludzasnovads.lv
Kabinets: 7

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65794106
E-pasts: karina.sladze@ludzasnovads.lv
Kabinets: 6

Daina Laganovska
Sociālais darbinieks Isnaudas pagastā
Tel: 65794097
E-pasts: daina.laganovska@ludzasnovads.lv

Olga Cvetkova
Sociālais darbinieks Istras pagastā
Tel: 65729523
E-pasts: olga.cvetkova@ludzasnovads.lv

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludzasnovads.lv

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729611
E-pasts: zinaida.igovena@ludzasnovads.lv

Līga Dinaburska
Sociālais darbinieks Briģu pagastā
Tel: 65726198
E-pasts: liga.dinaburska@ludzasnovads.lv

Valdis Zgirskis
Sociālās palīdzības organizators
Tel: 65707414
E-pasts: valdis.zgirskis@ludzasnovads.lv
Kabinets: 9

Inta Senkane
Ciblas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65700870
E-pasts: inta.senkane@ludzasnovads.lv

Aija Zlidne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tel: 65794081
E-pasts: aija.zlidne@ludzanovads.lv

Inta Vonoga
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65794080
E-pasts: inta.vonoga@ludzasnovads.lv

Olita Kilupe
Sociālā darbiniece
Tel: 65794079
E-pasts: olita.kilupe@ludzasnovads.lv

Antoņina Hindogina
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65794078
E-pasts: antonina.hindogina@ludzasnovads.lv

Valentīna Trukšāne
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65728104
E-pasts: valentina.truksane@ludzasnovads.lv

Andžela Malakāne
Kārsavas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 26682737
E-pasts: andzela.malakane@ludzasnovads.lv

Vēsma Rancāne
Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem, ģimenes assistents
Tel: 65711238
E-pasts: vesma.rancane@ludzasnovads.lv

Genovefa Strode
Sociālais darbinieks
Tel: 62102856
E-pasts: genovefa.strode@ludzasnovads.lv

Tatjana Rakicka
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 62102857
E-pasts: tatjana.rakicka@ludzasnovads.lv

Ineta Ludborža
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Tel: 26648884
E-pasts: ineta.ludborza@ludzasnovads.lv

Inese Kačalova
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - vadītāja
Tel: 25455886
E-pasts: inese.kacalova@ludzasnovads.lv / inese.kacalova@inbox.lv

Veneranda Kalve
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Tel: 65711145
E-pasts: veneranda.kalve@ludzasnovads.lv

Ināra Sarkane
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Tel: 65711130
E-pasts: inara.sarkane@ludzasnovads.lv

Dace Rancāne
Sociālā darbiniece Mežvidos
Tel: 28311560
E-pasts: dace.rancane@ludzasnovads.lv

Lienīte Borina
Arhivārs
Tel: 65711198
E-pasts: lienite.borina@ludzasnovads.lv

Tatjana Karpisonova
Sociālā darbiniece Goliševā
Tel: 65711120
E-pasts: tatjana.karpisonova@ludzasnovads.lv

Lana Ostrovska
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - sociālais darbinieks
Tel: 65794024
E-pasts: lana.ostrovska@ludzasnovads.lv

Andris Jurāns
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - psihologs
Tel: 65711289
E-pasts: andris.jurans@ludzasnovads.lv

Olga Klovane
Zilupes teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65707318
E-pasts: olga.klovane@ludzasnovads.lv

Larisa Aļbrehte
Sociālā darbiniece
Tel: 65711296
E-pasts: larisa.albrehte@ludzasnovads.lv

Kristīne Kudrjavceva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tel: 65796090
E-pasts: kristine.kudrjavceva@ludzasnovads.lv

Jeļena Saule
Sociālā darbiniece
Tel: 65796101
E-pasts: jelena.saule@ludzasnovads.lv