LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 26. septembris
Kurts, Knuts, Gundars
Ludza
Mostly sunny
9°C
 
A A A

Kontaktinformācija

Lilita Gorbunova-Kozlova
Sociālā dienesta vadītāja
Tel: 65726901
Kabinets: 5

Inese Žuka
Juriskonsulte
Tel: 65726900
Kabinets: 4

Viktorija Maškanceva
Psiholoģe
Tel: 65726001
Kabinets: 16

Katrīna Skrebinska
Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65726901
Kabinets: 5

Santa Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Inga Gailiša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
Kabinets: 8

Ilga Kivliša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
Kabinets: 8

Svetlana Aleksejeva
Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem
Tel: 65707414
Kabinets: 9

Sanita Dalibo
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65707415
Kabinets: 7

Svetlana Gorbunova
Sociālā darbiniece
Tel: 65707415
Kabinets: 7

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece Pildas un Ņukšu pagastos
Tel: 65707421
Kabinets: 6

Daina Laganovska
Sociālais darbinieks Isnaudas pagastā
Tel: 65729110

Olga Cvetkova
Sociālais darbinieks Istras pagastā
Tel: 65729523

Biruta Ažesole
Sociālais darbinieks Cirmas un Pureņu pagastos
Tel: 65729399

Zinaīda Igovena
Sociālais darbinieks Nirzas un Rundēnu pagastos
Tel: 65729736

Līga Dinaburska
Sociālais darbinieks Briģu pagastā
Tel: 65726198

Inta Senkane
Ciblas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65700870

Aija Zlidne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tel: 65700834

Inta Vonoga
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65700870

Olita Kilupe
Sociālā darbiniece
Tel: 65729046

Antoņina Hindogina
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65729371

Valentīna Trukšāne
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65728104

Andžela Malakāne
Kārsavas teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 26682737

Vēsma Rancāne
Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem, ģimenes assistents
Tel: 26341266

Genovefa Strode
Sociālais darbinieks
Tel: 62102856

Tatjana Rakicka
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 62102857

Ineta Ludborža
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Tel: 26648884

Inese Kačalova
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - vadītāja
Tel: 28743768

Veneranda Kalve
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Tel: 26431755

Ināra Sarkane
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Tel: 65722225

Dace Rancāne
Sociālā darbiniece Mežvidos
Tel: 28311560

Lienīte Borina
Arhivārs
Tel: 65733245

Tatjana Karpisonova
Sociālā darbiniece Goliševā
Tel: 25211279

Olga Klovane
Zilupes teritoriālās nodaļas vadītāja
Tel: 65707318

Larisa Aļbrehte
Sociālā darbiniece
Tel: 65707318

Kristīne Kudrjavceva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tel: 65707314

Jeļena Saule
Sociālā darbiniece
Tel: 65707318