LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Cloudy
-4°C
 
A A A

Zilupes vidusskolas aktivitātes Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001)

Attēlā: Interešu izglītības programmas „Fizika ikdienā” nodarbību laikā.

2022./2023. mācību gadā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Zilupes vidusskolā notiek dažādas aktivitātes un atbalsta pasākumi skolēniem.

 Divas sākumskolas skolotājas ir  pedagoga palīgi, kas darbojas 1.-4.klasēs mācību stundu laikā (matemātikā, dabaszinībās). Viņas darbojas kopā ar pedagogiem mācību stundās un  palīdz  individualizēt un diferencēt mācību darbu klasē. Individualizēts atbalsts tiek sniegts gan skolēniem ar mācību grūtībām un  mācību traucējumiem, gan skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem.

5.-9.klašu skolēniem  tiek piedāvātās nodarbības mācīšanās grupās STEM un vides jomā (matemātikā, bioloģijā un ķīmijā). Mērķtiecīgi vadītas nodarbības grupās dod iespēju skolēniem uzlabot un padziļināt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos, savlaicīgi saņemt pedagoga skaidrojumu par neizprasto mācību vielu.

Pēc stundām pamatskolas skolēni  labprāt apmeklē interešu izglītības programmu „Fizika ikdienā”. Ārpusstundu praktiskās nodarbības fizikā palīdz ieinteresēt skolēnus, dod papildus  laiku veikt eksperimentus, lai apgūtu teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu.

7.kl. skolēni apmeklē interešu izglītības programmu „Robotika”, kuras laikā apgūst  prasmi izpaust savas domas tehniskajā jaunradē. Šīs nodarbības palīdz audzēkņiem orientēties tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, apzināties iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē, kā arī attīsta katra skolēna zināšanas programmēšanā un robotikas pamatos.

Apmeklējot un piedaloties dažādās aktivitātēs un nodarbībās projekta ietvaros, audzēkņi pilnveido teorētiskās un praktiskās zināšanas ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, iegūst padziļinātu izpratni par mūsdienīgu tehnoloģiju iespējām un šo iespēju izmantošanu dzīvē.

Attēlā: Interešu izglītības programmas “Robotika “nodarbību laikā. Skolēnu darbi – roboti.

Zilupes vidusskolas direktores vietniece, projekta koordinatore Vija Apele