LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā skolotāju logopēdu uz nepilnu slodzi (vakance pagarināta līdz 31.03.2022.)

Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā skolotāju logopēdu uz nepilnu slodzi (0,5 amata likmes) uz nenoteiktu laiku.

Darba apraksts: Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā:

 • iespēju strādāt draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu 415 eiro (bruto) par 0,5 likmes (15 stundas nedēļā)
 • Darba slodze: 0,5 slodzes (15 stundas nedēļā)

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • sadarbspējīgs Covid 19 sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104. punktu;

Darba pienākumi:

 • organizēt izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku, īstenot korekcijas darbu sadarbībā ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un atzinumu sagatavošanu;
 • plānot un realizēt savu darbu saskaņā ar iestādē realizējamajām pirmsskolas izglītības programmām;

Pieteikšanās: pretendentam sūtīt CV līdz 2022. gada 18. februārim uz e-pastu zilupe.pii@ludzasnovads.lv  

Kontaktpersona: iestādes vadītāja Irina Agafonova, tālrunis 26133447