LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly sunny
-4°C
 
A A A

Ziemassvētku dievkalpojumi Ludzas novada pareizticīgo draudzēs

Attēlā: Ziemassvētki Ludzā 2020. Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca. Foto: Ligita Karvele.

Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca

6. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 17.00 – Lielā nakts lūgšana. Rīta lūgšana 1 stunda.
7. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 7.30 – Grēksūdze, plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija.
7. janvārī (30. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, Kristus Piedzimšanas pēcsvētku laiks. Kristus Piedzimšanas pēcsvētku diena. Dievmātes kopējas godināšanas svētki. sv. taisnā Jāzepa Saderinātā, ķēniņa Dāvida un Jēkaba, Kunga brāļa piemiņas diena) plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums.
8. janvārī (30. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, Kristus Piedzimšanas pēcsvētku laiks. Kristus Piedzimšanas pēcsvētku diena. Dievmātes kopējas godināšanas svētki. sv. taisnā Jāzepa Saderinātā, ķēniņa Dāvida un Jēkaba, Kunga brāļa piemiņas diena) plkst. 7.30 – Grēksūdze, plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija.
8. janvārī (svētā apustuļa pirmmocekļa un arhidiakona Stefana piemiņas diena) plkst. 16.00 – Vesperes. Akatists.

Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīca

6. janvārī (Kristus Piedzimšanas svētku priekšvakars (Ziemassvētku priekšvakars) plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums.
6. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 23.10 – Grēksūdze, plkst. 23.30 – Stundas.
7. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 00.00 – Dievišķā liturģija.
7. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums.
8. janvārī (30. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, Kristus Piedzimšanas pēcsvētku laiks) plkst. 8.30 – Dievišķā liturģija.

Zilupes Kristus Krusta pacelšanas pareizticīgo baznīca

8. janvārī (30. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, Kristus Piedzimšanas pēcsvētku laiks. Kristus Piedzimšanas pēcsvētku diena) plkst. 8.30 – Stundas, Dievišķā liturģija, Aizlūgums.

Pudinavas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

7. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 14.00 – Aizlūgums.

Goliševas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīca

7. janvārī (Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšana) plkst. 12.30 – Aizlūgums.

Informācijas avots: Laikraksts “Ludzas Zeme”