LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 04. jūlijs
Sandis, Uldis, Ulvis
Ludza
Partly sunny
23°C
 
A A A

Turpinās Ludzas novadā esošo degradēto teritoriju sakārtošana

Pasaules pieredze rāda, ka līdz ar pilsētas attīstību kādreiz saimnieciski izmantotas un apbūvētas teritorijas vēlāk tiek pamestas vai ir izmantotas nepilnvērtīgi. Šādas teritorijas, kā arī piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas ir pieņemts uzskatīt par degradētām.

Ilgstoši pastāvot degradētajām teritorijām tiek radīti draudi ilgtspējīgai pilsētas attīstībai. Šie draudi galvenokārt ir saistīti ar neefektīvo pilsētas teritorijas izmantošanu un degradēto teritoriju negatīvo ietekmi uz apkārtējām teritorijām. Savukārt, veicinot degradēto teritoriju revitalizāciju, pilsēta nodrošina efektīvu tās teritorijas resursu izmantošanu, risina piesārņojuma problēmas, kā arī iegūst papildus teritorijas pilsētas attīstības vajadzībām. Tieši pilsētas attīstības kontekstā degradēto teritoriju revitalizācja ir īpaši nozīmīga, jo tādējādi no apbūvēšanas var tikt pasargātas pilsētas dabas teritorijas, savukārt saimnieciskajā apritē jaunā veidolā tiek atgriestas sakārtotas degradētās, apbūvei paredzētās teritorijas ar komunikāciju pieslēgumiem.

Ir pienākusi kārta arī pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 242b, Ludzā, kur tuvākajā laikā tiks uzsākti ēku nojaukšanas darbi, būvgružu izvešana, teritorijas izlīdzināšana. Darbi tiks veikti projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/001) ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, balstoties uz komersantu vajadzībām, paredzot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās teritorijas sakārtošanu, radot kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai atbilstoši Ludzas novada attīstības programmai. Reģenerējot degradēto teritoriju rūpniecības zonā, tiks radīti priekšnoteikumi jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai. 

Līgums par būvdarbu veikšanu ir noslēgts ar SIA “Norfa”, būvuzraudzību veiks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATR”.

Būvdarbu kopējā summa bez PVN ir  27 899.37 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 27 849.31 EUR, ERAF finansējums 22 449.03 EUR.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

27.05.2022.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ilona Igovena

 

coloring.cool