LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Cloudy
16°C
 
A A A

Tiek atsākti būvdarbi pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi posmā

Šis ceļa posms tiek pārbūvēts projekta ietvaros. Darbi tika uzsākti 2020.gada septembrī un pirms ziemas, uzklājot pirmo asfalta kārtu, tika paņemts tehnoloģiskais pārtraukums. Maijā ir saņemts SIA „Ceļi un Tilti” iesniegums par darbu atsākšanu.

21.jūlijā notiek otrās asfalta kārtas ieklāšana. Pēc asfalta ieklāšanas tiks pabeigti pārējie paredzētie darbi, un drīzumā ceļā pārbūve tiks pabeigta pilnībā, tādējādi noslēdzot vienu no kopprojekta aktivitātēm.

Pārbūvētais ceļa posms ievērojami uzlabos uzņēmumu saimniecisko darbību un atvieglos lauku apsaimniekošanu. Ludzas novada pašvaldības Pušmucovas pagasta ceļa Nr. P-2 posms Pušmucova–Nūraugi nodrošina piekļuvi ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem: SIA “Wild”, SIA “Riko RI”, SIA “Dimants-AR”, SIA „Pušmucovas mežs”, Z/S „Liepas”, SIA „Meža meistara medus”.

Pateicamies iedzīvotājiem un uzņēmējiem par iecietību būvdarbu laikā!

Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Sagatavoja Mārīte Romanovska

 

coloring.cool