LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Mostly cloudy
8°C
 
A A A

Sveicam sociālos darbiniekus Vispasaules sociālā darba dienā!

Marts visā pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, bet marta trešajā otrdienā, kas šogad iekrīt 15. martā, tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena. Ludzas novada pašvaldība sveic visus novada sociālos darbiniekus profesionālajos svētkos! 

“Mūsu sabiedrībai svarīgs ir katrs cilvēks, arī tie, kuriem nākas risināt smagas un sarežģītas dzīves situācijas. Sociālie darbinieki nereti ir kā pēdējais cerību salmiņš, pie kuriem vēršas grūtībās nonākušie. Milzīga atbildība gulstas uz Jūsu pleciem, sarežģīts, brīžiem nepateicīgs darbs. Pašvaldība šogad atvēlējusi 5 474 108 EUR sociālo funkciju veikšanai novadā, tomēr materiālais atbalsts ir tikai viens no palīdzības veidiem. Cilvēciskā līdzjušana, padoms, nomierinoši vārdi – nav mazāk svarīga palīdzība grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem. Šo misiju pilda visi sociālās jomas speciālisti, un tā ir ļoti nozīmīga. Paldies par jūsu cieņpilno, svarīgo, aizvien vēl nepietiekoši novērtēto darbu, ko ikdienā veicat kā misiju. Neizsīkstošu enerģiju, veselību, sirdsdegsmi un gandarījumu par paveikto darbu!” novēl Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ināra Silicka.

Vispasaules sociālā darba diena tiek atzīmēta kopš 2007. gada. Šajā dienā tiek akcentēti sociālā darba sasniegumi, veicināta sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu redzamība, akcentētas dažādu sabiedrības grupu cilvēktiesības un sociālais taisnīgums. Tā ir nozīmīga diena sociālā darba kalendārā, kuru atzīmē sociālie darbinieki visā pasaulē, atspoguļojot profesijas ieguldījumu cilvēka, ģimenes, kopienas un plašākas sabiedrības stiprināšanā.

Kopš 2015. gada arī Latvijā svinam šo dienu, pievēršot sabiedrības uzmanību sociālā darba profesijai. Šī gada vadmotīvs ir “Iekļaujam ikvienu jaunas ekosociālas pasaules veidošanā!”. Vadmotīva redzējums izriet no pandēmijas postošās ietekmes, klimata krīzes un nepieciešamības kopīgi, apvienojot visas pasaules solidāri, cilvēcīgi un iekļaujoši domājošos un darbīgos spēkus, veidot jaunu ekosociālo pasauli.

Divus gadus mēs dzīvojām ar dažādiem ierobežojumiem, kas ietekmēja mūsu ikdienas dzīvi. Šis laika periods parādīja arī to, ka faktiski tikai nelielā apjomā varējām veikt darbu attālināti, tika ierobežota klientu pieņemšana klātienē, bet darba specifika ir tāda, ka arī stingru ierobežojumu laikā, ļoti mazs cilvēku skaits iesniedza dokumentus elektroniski, lielākā daļa nāca uz dienestu, kā arī klientiem bija nepieciešamas klātienes konsultācijas. Sociālā dienesta darbinieki arī ierobežojumu laikā bija spiesti veikt klientu dzīves apstākļu apsekošanas, to nav iespējams veikt attālināti, kā arī nodrošināja klātienes konsultācijas, stāsta Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova – Kozlova. 

Šobrīd daudzas iestādes, tai skaitā arī sociālā dienesta darbinieki ir nonākuši jaunu izaicinājumu priekšā – Ukrainas krīze, kas ļoti ietekmēja mūs visus. Ir pieņemts “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums”, notiek semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas stāsti par palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, daži Ukrainas iedzīvotāji jau ir ieradušies arī mūsu novadā. 

Kā jebkurā darbā, tā arī sociālajā darbā mēs vēlamies redzēt sava darba rezultātus. Vislielāko gandarījumu sociālajam darbiniekam sagādā pozitīvas izmaiņas klienta dzīvē, veiksmes stāsti, kam izdevies palīdzēt atrisināt sarežģītas dzīves situācijas. Ja izmaiņas nenotiek, klients nav motivēts kaut ko mainīt savā dzīvē, arī sociālais darbinieks jūtas bezspēcīgs, brīžiem arī izsīcis savos mēģinājumos palīdzēt. 

“Šajā dienā vēlos novēlēt visiem gan sociālā darba veicējiem, gan arī visiem cilvēkiem  mieru virs zemes, veselību, labklājību, lai visi jūtas droši, pasargāti un laimīgi!”, novēl Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova – Kozlova.

 

coloring.cool