LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 22. jūnijs
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ludza
Sunny
19°C
 
A A A

Svecīšu vakaru saraksti (papildināts ar Pureņu pagastu)

Ludzas pilsēta

30.10.2021 (sestdiena)

 • Ludzas kapsētā – plkst. 16.00

Briģu pagasts

30.10.2021 (sestdiena)

 • Svētā mise baznīcā Briģos – plkst. 12.00  

Cirmas pagasts 

23.10.2021 (sestdiena)

 • Dzerkaļu kapos – plkst. 14.00  
 • Tutānu kapos – plkst. 14.40     
 • Soidu kapos – plkst. 15.20

Isnaudas pagasts 

09.10.2021 (sestdiena)

 • Eipļu kapsētā – plkst.13.00
 • Ciļviču kapsētā – plkst. 14.00
 • Meļašku kapsētā – plkst. 15.00

24.10.2021 (svētdiena)

 • Sv.Mise Istalsnas baznīcā – plkst. 12.00  
 • Svecīšu vakars Špeneru kapsētā – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Aršulānu kapsētā –  plkst. 14.00
 • Svecīšu vakars Apliužņu kapsētā – plkst. 14.30
 • Svecīšu vakars Zurzu kapsētā – plkst. 15.00

31.10.2021 (svētdiena)

 • Sv.Mise Istalsnas baznīcā – plkst.12.00  
 • Svecīšu vakars Ivdru kapsētā – plkst.13.00
 • Svecīšu vakars Zambaru kapsētā – plkst.15.00

Istras pagasts 

 • Informācija tiks precizēta

Nirzas pagasts 

 • 23.10.2020 (sestdiena)

 • Svētā mise Raipoles baznīcā – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars vecajos Raipoles kapos – plkst. 14.00     
 • Svecīšu vakar jaunajos Raipoles kapos – plkst. 15.00
 • Svecīšu vakars Horoševas kapos – plkst. 16.00

Ņukšu pagasts 

23.10.2021 (sestdiena)

 • Petrovsku kapsētā – plkst. 12.30
 • Gaveiku kapsētā – plkst. 13.30
 • Rindu kapsētā – plkst. 14.30
 • Pūdnīku kapsētā – plkst. 15.15
 • Ņukšu kapsētā – plkst. 16.00

Pildas pagasts 

16.10.2021 (sestdiena)

 • Šķirpānu kapos –   plkst. 12.00
 • Boldānu kapos – plkst. 12.40
 • Brodaižas kapos – plkst. 13.40
 • Rogaižas kapos  – plkst. 14.30

Pureņu pagasts

23.10.2020 (sestdiena)

 • Bataru kapsēta – plkst. 14.30
 • Starinsku kapsēta – plkst. 15.30

Rundēnu pagasts

30.10.2020 (sestdiena)

 • Svētā mise Rundēnu baznīcā – plkst. 14.00
 • Svecīšu vakars Rundēnu kapos – plkst. 15.00

Pušmucovas pagastā

23.10.2021 (sestdiena)

 • Mežarnieku kapsētā – plkst. 12.00

31.10.2021 (svētdiena)

 • Pušmucovas kapsētā  – plkst. 15.00

Zvirgzdenes pagastā

09.10.2021 (sestdiena)

 • Vasarānu kapsētā – plkst. 15.00

Ciblas un Līdumnieku pagastā

23.10.2021 (sestdiena)

 • Vjarumu kapsētā – plkst. 13.00
 • Aizpūres kapsētā – plkst. 14.00
 • Kurjanovas kapsētā – plkst. 15.00
 • Ciblas kapsētā – plkst. 16.00

31.10.2021 (svētdiena)

 • Vabaļu kapsētā – plkst. 14.00

Blontu pagastā

16.10.2021 (sestdiena)

 • Skradeļu kapsētā – plkst. 14.00

Baltinavas pagasta kapsētās

03.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Zubku kapos – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Dziervines kapos – plkst. 14.00
 • Svecīšu vakars Svātyunes kapos – plkst. 15.00

Salnavas pagasta kapsētās

16.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Rogu kapos – plkst. 12.00
 • Svecīšu vakars Naudaskalna kapos – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Zacešku kapos – plkst. 14.00
 • Svecīšu vakars Kalvīnes kapos – plkst. 15.00 

17.10.2021 (svētdiena)

 • Svecīšu vakars Keiseļovas kapos – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Zoblevas kapos – plkst. 14.00
 • Svecīšu vakars Silarašu kapos – plkst. 15.00
 • Svecīšu vakars Uguļovas kapos – plkst. 16.00 

16.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Kārsavas kapos – plkst. 16.00 

Mērdzenes  pagasta kapos

23.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Vecpiragovas kapos – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Pudinavas kapos – plkst. 14.00
 • Svecīšu vakars Šalaju kapos – plkst. 15.00 

Mežvidu pagasta kapos

23.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Dzērvju kapos – plkst. 12.00
 • Svecīšu vakars Vecinānu kapos – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Pliešu kapos – plkst. 14.30

30.10.2021 (sestdiena)

 • Svecīšu vakars Sila kapos – plkst. 13.00
 • Svecīšu vakars Lakšinīku kapos – plkst. 14.00

Malnavas pagasta kapsētās

09.10.2021 (sestdiena)

 • Bozovas kapsētā –  plkst. 11.00
 • Grebņovas kapsētā –  plkst. 12.00
 • Daguševas kapsētā –  plkst. 13.00
 • Salinīku kapsētā –  plkst. 14.00
 • Zeļčovas kapsētā –  plkst. 15.00
 • Novoselku kapsētā –  plkst. 16.oo

Pasienes un Zilupes draudzē 

16.10.2021 (sestdiena)

 • Grivkas kapos – plkst. 13.00, Sv. Mise kapličā.

23.10.2021 (sestdiena)

 • Terehovas kapos – plkst. 13.00, Sv. Mise kapličā

30.10.2021 (sestdiena)

 • Zilupes pilsētas kapos  – plkst. 13.00, Sv. Mise kapličā

02.11.2021 (otrdiena)

 • Pasienes kapos  – plkst. 12.00, Sv. Mise kapličā

06.11.2021 (sestdiena)

 • Savelinku kapos  – plkst. 13.00, Sv. Mise kapličā
coloring.cool