LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
22°C
 
A A A

Skolu jauniešiem karjeras konsultācijas ir pieejamas attālināti

Valstī noteiktā ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, ir ieviesusi nopietnas izmaiņas izglītības iestāžu darbā – mācības notiek attālināti, ir noteiktas izmaiņas eksāmenu norisē, atceltas interešu un sporta nodarbības. Arī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs “ pasākumi vairs nenotiek, taču tas nenozīmē, ka karjeras atbalsta darbs ir apstājies. Pedagogi karjeras konsultanti arī strādā attālināti un ir ieviesuši jaunas pieejas skolēnu, vecāku un mācību priekšmetu skolotāju sasniegšanai un sadarbības nodrošināšanai. Laikā , kad nav iespējams realizēt pasākumus, pedagogi karjeras konsultanti attālināti veic skolēnu interešu un vajadzību izpēti, 9. un 12. klašu izglītojamajiem sūta informāciju par Atvērto durvju dienu pasākumiem tiešsaistes režīmā, sniedz individuālās konsultācijas , gatavo informatīvus un metodiskos materiālus, veic pašizglītošanās darbu savai profesionālajai pilnveidei, kā arī sāk plānot darbus nākošajam mācību gadam.

Īpaši tiek strādāts ar 9. klašu beidzējiem, jo jau šajā vasarā skolēniem, kas 1. septembrī uzsāks mācības 10. klasē, būs jāizvēlas, kāda virziena mācību priekšmetus mācīties vidusskolā. Skolas šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas posma izglītības programmām ar padziļinātajiem mācību kursiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot skolēnu vēlmes un intereses.

Informācija par dažādām attālināto karjeras konsultāciju iespējām un digitālajiem rīkiem ir apkopota un pieejama skolu mājaslapās :

https://www.ludzasgimnazija.lv/index.php/skola/projekti/karjera-8-3/karjera-2019-2020

http://www.ludzas2vsk.lv/2019-2020-m-g-3/

Informāciju sagatavoja

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

vadītājas vietniece, 

projekta koordinatore 

Inese Romanova

coloring.cool