LV EN

Piektdiena, 2022. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Sēru vēsts. Mūžībā devies bijušais Mērdzenes pagasta priekšsēdētājs, deputāts Arvīds Urtāns

“Dzīvē ir divas iespējas, vai nu pieņemt lietas, kādas tās ir, vai uzņemties atbildību, lai tās izmainītu, tas arī viens no maniem dzīves moto” (A. Urtāns “Vēstules mātei”)


1.oktobrī uz mūžu pārstāja pukstēt Arvīda Urtāna sirds. Atvadīšanās no mūžībā aizgājušā notiks 5.oktobrī plkst. 13.00 Mērdzenes kultūras namā un plkst. 14.00 Naudaskalna kapos Salnavas pagastā.


Arvīds Urtāns dzimis 1940.gada 7.septembrī. Viņa bērnība aizritējusi Salnavas pagasta Svikļu ciemā. Skolas gaitas pagāja Kārsavas vidusskolā, tad ceļš veda uz Jelgavu, kur tika studēta meliorācija. Iegūtā izglītība bija nopietns pamats visai darba dzīvei. Kā gandrīz visiem tā laika pēckara jauniešiem, armijas gaitas bija obligātas, tāpēc tūlīt pēc akadēmijas absolvēšanas jauneklis tika iesaukts armijā.

1966.gadā Arvīds uzsāka darbu Ludzas PMK Felicianovas iecirknī, kur tika nostrādāti 15 gadi. 1968.gadā izveidota Aleksandras un Arvīda ģimene, tēta prieks un acuraugs – meita Sandra un dēls Haralds.

Liels un ievērojams dzīves posms tika atdots Mērdzenes pagastam, tā attīstībai un ciema iedzīvotājiem. 1984.gada februārī Arvīds tika ievēlēts par kolhoza “Vienība” priekšsēdētāju un to vadīja līdz tā likvidācijai. 1997.gadā liktenis dāvāja iespēju Arvīdam būt par Mērdzenes pagasta priekšsēdētāju trīs sasaukumos līdz 2009.gada jūlijam. Šajā laika posmā Arvīds bija arī Ludzas rajona padomes deputāts. 2009.gadā Arvīds tika ievēlēts par jaunizveidotā Kārsavas novada deputātu.

Novadnieki augstu novērtējuši A.Urtāna vadītāja spējas, cilvēciskās rakstura īpašības un pašaizliedzību, tāpēc 2010.gadā viņam tika piešķirts Kārsavas novada Goda pilsoņa tituls.

Ludzas novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Arvīda Urtāna ģimenei un piederīgajiem.