LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 26. septembris
Kurts, Knuts, Gundars
Ludza
Partly sunny
11°C
 
A A A

Septembra pasākumi un aktivitātes Ludzas novada bibliotēkās

Ludzas novada bibliotēkā:

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā septembra mēnesī būs aplūkojamas septiņas grāmatu izstādes:

 • “Es savu dvēseli meklēju dzejā…”
 • “Gundegas Repšes grāmatu pasaule”
 • “Sidnija Šeldona grāmatu pasaule”
 • “Noslēpumainās zemes iemītnieces – sēnes”
 • “Tik dažādas mājas”
 • “Iepazīstot ukraiņu literatūru”
 • “Pildas aristokrāts. Izglītības darbiniekam, zinātniekam, literātam Heronimam Tihovskim – 115” (lasītavā)

Gaidāmie pasākumi:

 • 14.septembrī plkst. 16:00 “Dzejas dienas – 2022”  Tikšanās ar Ingrīdu Diļevku (Aizupi)
 • 21.septembrī plkst. 16:00 “Dzejas dienas – 2022”  Tikšanās ar Intu Naglu
 • 29.septembrī plkst. 17:00  Lasītāju kluba tikšanās “Ernesta Hemingveja darbi”

Bērnu apkalpošanas nodaļā septembra mēnesī būs aplūkojamas sešas izstādes:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Atgadījumi no skolas dzīves ”
 • “Skolotājs un bērni”
 • “1000 atklājumi un izgudrojumi”
 • “Valodu pasaulē”
 • “Par un ap dzeju…”

Gaidāmie pasākumi:

 • 7.septembrī plkst. 17:00 Radošā darbnīca “Darinājumi no āboliem un kļavu lapām”
 • 24.septembrī plkst. 11:00 “Zem kļavas”
 • 28.septembrī plkst. 17:00 “Laime ir lapsa”

Zilupes bibliotēkā:

Septembra mēnesī būs aplūkojamas divpadsmit izstādes:

 • “Zinību dienai un gudram rudenim”
 • “Lijai Brīdakai – 90”
 • “Kārlim Ulmanim – 145”
 • “Vladimiram Ņemcovam – 115”
 • “Henrijam – 160”
 • “Borisam Žitkovam – 140”
 • “Foto izstāde Mūsdienu Zilupe attēlos”
 • “Stīvenam Edvinam Kingam – 75”
 • “Dzejnieku-novadnieku daiļrade”
 • “Viljamam Folkneram – 125”
 • “Vladimiram Vojnovičam – 90”
 • “Migelam de Servantesam Saavedra – 475”

Gaidāmie pasākumi:

 • 14.septembrī plkst. 15:00 Aizgājušās vasaras jauno grāmatu apskats
 • 23.septembrī plkst. 15:00 Literāras tikšanas ar novada dzejniekiem  “Dzeja – katrai dvēselei”
 • 27.septembrī plkst. 11:00 Literāra pēspusdiena “Raiņa dzejoļi bērniem”

Briģu bibliotēkā:

Septembra mēnesī būs aplūkojamas četras izstādes:

 • Jauno grāmatu izstāde
 • Dzejniecei Lijai Brīdakai – 90
 • Rakstniecei Vijai Upmalei – 90
 • Ludzas Mākslas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde

Gaidāmie pasākumi:

 • 2.septembrī plkst. 18:00 Lasītāju brauciens uz Aleksandra Jakimova dzejoļu grāmatas prezentāciju Ludzā
 • 17.septembrī plkst. 19:00 Lasītāju brauciens uz Zilupes pilsētas svētkiem
 • 21.septembrī plkst. 16:00 Pasākums “Dzeja dziedē”, veltīts Dzejas dienām. Tikšanās ar dzejnieci Darju Ostapcevu (Koževnikovu)
 • 29.septembrī plkst. 10:00 “Tikšanās ar bibliotēku” Briģu PII audzēkņiem

Ciblas bibliotēka:

Septembra mēnesī būs aplūkojamas septiņas izstādes:

 • “Rudens ziedi dārzā!” – ziedu izstāde vāzēs
 • “Galda piederumi mājās (dakša, nazis, karote)!” – lasītāju atnesto galda piederumu izstāde bibliotēkā
 • “Atkal skolā!” grāmatu izstāde bērniem
 • “Ekonomistei, politiķei Inesei Vaiderei – 70!”
 • Cilvēka dvēsele spēj uzplaukt kā ziedsDzejniecei Lijai Brīdakai-90.
 • Rakstniecei Vijai Upmalei – 90!
 • Dzejoļu grāmatu izstāde: “Lasītāja izvēle!” Lasītāju izvēlētās grāmatas no dzejoļu plaukta bibliotēkā.

Gaidāmie pasākumi:

 • Grāmatu pēcpusdiena bērniem! (Datums un laiks tiks precizēts)
 • 21.septembrī plkst. 10:00 “Galda piederumu vēsture un stāsti!”

No 1.jūlijam līdz 30.decembrim grāmatu izstāde “Nāc, izvēlies, lasi! Esi lasīšanas EKSPERTS!” (Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2022 jaunā kolekcija)

Cirmas bibliotēka:

 • 16.septembrī plkst. 16:00 Dzejas diena ir veltīta Janīnai Tabūnei

Goliševas bibliotēka:

Septembra mēnesī būs aplūkojamas trīs izstādes:

 • “Klāt konservēšanas laiks”
 • “Tikšanās ar Dzejoli”
 • “Dzejas rindas….”

Isnaudas bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas četras izstādes:

 • “Dabas līdzekļi – Jūsu veselībai”
 • “Jaunieguvumi augusta mēnesī”
 • “Īsta laime ir nonākt saskaņā ar sevi /Lija Brīdaka/” Literārā izstāde veltīta rakstniecei Lijai Brīdakai
 • “ – neesmu nekad bijis tik labs, cik gribētos /Dzintars Tilaks/ Literārā izstāde veltīta rakstniekam Dzintaram Tilakam

Istalsnas bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas trīs izstādes:

 • Bērnu grāmatu izstāde “Ejam meklēt piedzīvojumus!”
 • “Dzeja katrai dienai”
 • No 26. līdz 30. septembrī rokdarbu izstāde

Istras bibliotēka:

 • 9.septembrī plkst. 14:00 Jeļenas Rudnikas radošais vakars “Manā dzīvē pelēcībai vietas nav”

Lauderu bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas divas izstādes:

 • “Zinību diena”
 • Novadpētniecības izstāde “Tā mēs kādreiz dzīvojām”

Līdumnieku bibliotēka

Septembra mēnesī būs vērojamas divas izstādes:

 • “L.Brīdakai-90
 • Jaunāko grāmatu izstāde

Gaidāmie pasākumi:

 • 11.septembrī plkst. 11:00 “Tētis zina visu”
 • 30.septembrī plkst. 11:00 Miķeļdienas pasākums “Miķelītis – bagāts vīrs”

Mežvidu bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas trīs izstādes:

 • No 5. līdz 16.septembrim“Dzejas dienu izstādē – mežvidiešu rakstītāju dzejas grāmatu izstāde”
 • “Veltīta rakstniecei V.Upmalei”
 • “Eiropas valodu diena”

Gaidāmie pasākumi:

 • 9.septembrī plkst. 18:00 Tikšanās ar novadnieci – dzejnieci Valentīnu (Valentīnas jaunās dzejas un autobiogrāfisku ceļojuma piezīmju grāmatas “Tas ir mans laiks” prezentācija)
 • 20.septembrī plkst. 13.00 Pasākums bērniem “Zem kļavlapu lietussarga”
 • 30.septembrī plkst. 14:00 “Vysa pasaule muola pūda suonā kei spīgelī… keramiķim Jānim Seikstam 75” (tikšanās lasītāju klubiņā, ielūkošanās J.Seiksta dzīvestāstā,  latgaliskās dzejas lasīšana, sarunas par un ap keramiku – Muns muola pūds…)

Mērdzenes bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas trīs izstādes:

 • Lijai Brīdakai – 90
 • “Veltīta rakstniecei V.Upmalei”
 • “Eiropas valodu diena”

Gaidāmie pasākumi:

 • 24.septembrī plkst. 11:00 Bērnu žūrijas ekspertu tikšanās

No 1.jūlijam līdz 30.decembrim grāmatu izstāde “Nāc, izvēlies, lasi! Esi lasīšanas EKSPERTS!” (Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2022 jaunā kolekcija)

Ņukšu bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas trīs izstādes:

 • “Dzejas valdzinājums
 • Jauno grāmatu izstāde
 • “Miķeļi”

Gaidāmie pasākumi:

 • 28.septembrī plkst. 15:00 Pasākums “Miķeļdiena un čaklo siamnieču sagatavotie krājumi ziemai

Pureņu bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas trīs izstādes:

 • grāmatu izstāde “Rakstniekam Gunāram Ievkalnam – 95”;
 • novadpētniecības materiālu izstāde “Pureņu sākumskola – 20 gadi fotoattēlos”;
 • novadpētniecības materiālu izstāde “Līdumnieku skola – Zudusī Latvija” (skatāma abonamenta telpās).

Gaidāmie pasākumi:

Pušmucovas bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas trīs izstādes:

 • “Lijai Brīdakai -90”
 • “Kārlim Ulmanim-145”

Gaidāmie pasākumi:

 • 16.septembrī no plkst. 11.00 Dzejas rīts “Ieklausies dzejā”

Ranču bibliotēka:

Septembra mēnesī būs vērojamas divas izstādes:

 • “Dzejniecei Lijai Brīdakai – 90”
 • “Mana vasara” bērnu darbiņu izstāde

Zaļesjas bibliotēka:

Septembrī mēnesī būs vērojamas piecas izstādes:

 • “Grāmatas no A līdz Ž” (Izstāžu cikls. Izstādē grāmatas, kuru nosaukumi sākas ar konkrētiem burtiem. Septembrī – S, Š un T)
 • “Rakstniecei Vijai Upmalei – 90”
 • “Sveika, skola!” (Bērnu grāmatas par skolu)
 • No 1. līdz 9.septembrim “Mans hobijs” Rotaļlietas no Pavela Turčina kolekcijas
 • No 1. līdz 9.septembrim “Mans hobijs” Dzēžgumijas no Daniila Volkova kolekcijas

Informāciju sagatavoja Ludzas pilsētas bibliotēkas metodiķe Elita Zirne