LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Sākot ar 2017.gada septembri Ludzas novada izglītības iestādēs tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Ievērojot projektā izvirzītās prasības, projekta atbalsta plāna īstenošanas aktivitātes notiek Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Ludzas 2.vidusskolā. Šajās izglītības iestādēs tiek organizētas nodarbības dažādās jomās – STEM un vides jomā, kultūrizglītības un radošās industrijas jomā, sporta jomā un valodas jomā.

Septembrī skolotāju Aijas Šarapovas, Līgas Arcihovičas un Vandas Žulinas vadībā vairāku klašu skolēni pētīja latviešu dzejnieku daiļradi. 5.un 6. klašu audzēkņiem ir liela interese par praktiskām nodarbībām ar Lego mindstorms education, kas ir robotikas pamatu apgūšana. Šajās nodarbībās bērni attīsta radošo domāšanu,veido robotus no lego klucīšiem un izveido vienkāršu programmu robotam. Šīs nodarbības vada Ināra Petrovska, Ingūna Barkāne un Viktors Kuprevičs. Darbojoties projekta aktivitātēs 1.,2. un 4. klašu audzēkņi skolotāju Santas Kozlovskas un Ilgas Taukačas vadībā pilnveidoja savas latviešu valodas zināšanas. Nodarbību laikā bērni apguva pareizas elpošanas pamatprincipus, pilnveidoja lasītprasmi, ar mūzikas elementiem attīstīja valodas ritma izjūtu. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam mazākumtautību skolēniem, kuri mācās Ludzas pilsētas ģimnāzijā, latviešu valodas uzlabošanai vada skolotāja Lidija Krokša. Daudzveidīgas un saturīgas nodarbības bioloģijā vadīja skolotājas Valentīna Dobrovoļska un Solvita Narnicka. Lai papildinātu zināšanas un vārdu krājumu angļu valodā, projekta ietvaros darbojas diskusiju klubiņš skolotāju Inetas Gavarānes un Anželas Rutkovskas vadībā. Skolotājas Jūlija Belkovska un Anastasija Jermaļonoka vada nodarbības 8.un 9. klases skolēniem ķīmijā un fizikā, apgūstot tās mācību tēmas, kas netiek apskatītas ķīmijas un fizikas stundās.Šajās nodarbībās notiek skolēnu gatavošanās mācību priekšmetu olimpiādēm. Skolotājas Nelija Žuka, Inese Gorbunova un Skaidrīte Pule sākumskolas audzēkņiem vada nodarbības “Saistošā matemātika”. Daudz jaunas informācijas par Ludzas pilsētu, Ludzas novadu un tā iedzīvotājiem gūst audzēkņi, kuri piedalās kultūrizglītības un radošās industrijas jomas nodarbībās, kuras vada skolotājas Renāte Balode, Zigrīda Trukšāne un Ineta Misāne.

Daudzpusīga darbība projekta ieviešanā notiek Ludzas 2. vidusskolā. STEM un vides jomā darbojas skolotājas Ināra Baranova un Olga Petrova. Skolotājas Ināras Baranovas vadībā skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus bioloģijā, savukārt O.Petrovas vadībā skolēni risina paaugstinātas grūtības uzdevumus un gatavojas mācību priekšmetu olimpiādēm. Lindas Laganovskas un Ņinas Terentjevas vadībā 3.,4., 5. un 6. klašu skolēni pilnveido savas valodu zināšanas: gan analizējot pasaku tēlus, gan mācoties sakāmvārdus un parunas, minot mīklas, kā arī skatoties un analizējot filmu fragmentus. Skolotāja Agra Griševa vadībā bērni teorētiskās un praktiskās nodarbībās attīsta savas prasmes darbā ar koku un metālu.

Daudz pasākumu projekta ietvaros tiek plānots īstenot 2017./2018.mācību gada otrajā semestrī. Tiek plānotas dažādas mācību vizītes: uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, Rīgas Stradiņa universitāti un ZINOO centru Cēsīs.

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jomā

Jolanta Strogonova

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

coloring.cool