LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 25. maijs
Junora, Anšlavs
Ludza
Partly sunny
22°C
 
A A A

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana Ludzas novadā

IKVD un Ludzas novada pašvaldība 2021. gada septembrī noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu novadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tiek saskaņoti ne vien ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos un psiholoģisko atbalstu.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne vien sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Projekta ietvaros notiek supervīzijas pedagogiem – tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. 2021./2022. mācību gada 2. semestrī projekts tiks īstenots Ludzas pilsētas vidusskolā, Kārsavas vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Ludzas Mūzikas pamatskolā, Pildas pamatskolā, Salnavas pamatskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā un Pušmucovas pamatskolā.

                                                                     Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

coloring.cool