LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Cloudy
-5°C
 
A A A

Profesiju iepazīšana Ciblas vidusskolas projekta ietvaros

Aizvadītais mācību gads Covid-19 pandēmijas ietekmē bija izaicinājumiem bagāts gan skolu darbiniekiem, gan skolēniem, pieprasot ikvienam pielāgoties pie dažādiem un ikdienā ļoti mainīgiem apstākļiem. Mācību gada laikā skolotājiem bija jāspēj atrast veidu, lai mācību vielu audzēkņiem varētu vadīt attālināti, bija jāspēj ieinteresēt skolēnus caur datora ekrānu. Pandēmija skolēniem ir radījusi pastiprinātu trauksmi, psiholoģiskas problēmas, jaunieši jūtas vientuļi, depresīvāki, stresaināki, viņiem ir izjaukts viss ritms un lielākā daļa vairs neuztraucas par sekmēm, kas var radīt stāvokli, ka pieaugs to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu.

Ciblas vidusskolas projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ietvaros, jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīt dažādas viņus interesējošas profesijas, gan uzņemot viesus no atšķirīgām darba jomām, gan dodoties vērošanas praksēs un mācību ekskursijās.

13. augustā jaunieši devās projekta vadītājas organizētajā ekskursijā uz Valsts robežsardzes koledžu un Kinoloģijas dienestu. Patīkami, ka neskatoties uz stingrajiem ierobežojumiem, jauniešiem bija iespēja apmeklēt koledžas muzeju, tika sniegts izsmeļošs ieskats par studijām un apmācībām, par robežsardzes darba specifiku, kinologu pienākumiem, tika rādīti apmācītu suņu paraugdemonstrējumi. Koledžas darbinieki deva lielisku iespēju – redzēt praktiskās kadetu ierindas apmācības un pašiem apgūt pirmās iemaņas soļošanā. Ekskursija sekoja uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ludzas nodaļu, kur jaunieši varēja iepazīties ar ugunsdzēsēju aprīkojumu, ekipējumu, apģērbu, inventāru un transporta līdzekļiem. Prieks, ka dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās par iepazīto profesiju specifiku, izaicinājumiem un darbu ikdienā. Šāda veida atbalsts sniedz ne tikai zināšanas, bet arī ļauj izvērtēt savas vēlmes un vajadzības karjeras izvēlē, socializē jaunatni, attīstot saskarsmes prasmes un sniedzot pozitīvas emocijas.

16. augustā Ciblas vidusskolas teritorijā tika organizēts preventīvais pasākums priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kur jauniešiem notika nodarbības ar karjeras konsultanti E.Rimicāni, novadītas Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļas probācijas speciālistes L.Prikules lekcijas, tika piesaistīti VID muitas pārvaldes kinoloģijas daļas vecākie muitas eksperti R.Fjodorovs un V.Bikovskis, kas ar saviem paraugdemonstrējumiem aizrāva ne tikai jauniešus, bet arī visus klātesošos. Pēcpusdienā skolēni varēja uzdot interesējošos jautājumus par darbu policijā Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes (VP LRP) Ludzas iecirkņa Satiksmes uzraudzības rotas inspektoram kapteinim A.Kozlovskim un darboties radošajā darbnīcā kopā ar ziedu salona „Diānas zieds” īpašnieci D.Ozoliņu-Kotovu, kas pasākuma noslēgumā radīja svētku sajūtu, darinot atklātnes ar dzīvajiem ziediem.

16.septembrī projekta ietvaros bija lieliska iespēja jauniešus iepazīstināt ar vienu no populārākajām un senākajām tautsaimniecības jomām, lauksaimniecību, ko sniedza ZS „Granti” un ZS „Ezerlīči” īpašnieki Ritvars un Aivars Troni. Tika sniegtas zināšanas par tās galvenajām nozarēm – zemkopību un lopkopību, izrādīta teritorija, kur atrodas graudu kalte un iespaidīga traktortehnika, kas jauniešiem radīja lielu interesi. Varēja apskatīt vērienīgu gaļas lopu ganāmpulku un uzzināt informāciju par to audzēšanu. Daudzi no skolniekiem nebija iedomājušies, ka šī nozare ir tik daudzpusīga, darbietilpīga un laikietilpīga.

Projekta vadītāja atklāj, ka karjeras izvēle mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma jauniešu vidū. Nepieciešams regulārs atbalsts, lai izprast spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus. Jāveido katra izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar profesijām un ar to saistīto izglītību daudzveidību. Jānodrošina iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas. Jāpalīdz pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru. Jācer, ka šis projekts palīdzēs atklāt sakarības starp skolēnam piemītošajām prasmēm, iemaņām, mērķiem un tiem atbilstošajiem profesionālajiem virzieniem, kā arī ar atbalstošo programmu palīdzību, jauniešiem, pēc radušās krīzes, tiks stabilizēta un uzlabota mentālā veselība.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja