LV EN

Pirmdiena, 2023. gada 06. februāris
Dace, Dārta, Dora
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Piesaki nominantu Ludzas novada “Jauniešu Gada balvai 2022”

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību organizē Ludzas novada Jauniešu gada balvu “KĀP-NES!”, ar mērķi godināt un pateikties tiem Ludzas novada jauniešiem, kuri guvuši augstus sasniegumus un ‌ar‌ ‌savu‌ ‌veikumu‌ ‌ir‌ ‌mainījuši‌ ‌savu‌ ‌un‌ līdzcilvēku ‌ikdienu.‌ ‌

Līdz 2022. gada 30. decembrim, jauniešu gada balvai ir iespējams pieteikt jauniešus (no 15 līdz 29 gadu vecumam) šādās nominācijās:

  • Gada jaunietis ‌–‌ ‌jaunietis,‌ ‌kurš‌ ‌ar‌ ‌savu‌ ‌veikumu‌ ‌un‌ ‌pozitīvo‌ ‌piemēru‌ ‌ir‌ ‌veicinājis‌ ‌jauniešu‌ ‌interesi‌ ‌par‌ ‌Ludzas‌ ‌novada‌ ‌attīstību,‌ ‌mainījis‌ ‌Ludzas‌ ‌novada‌ ‌jauniešu‌ ‌ikdienu‌ ‌un‌ ‌radījis‌ ‌labvēlīgu‌ ‌vidi‌ ‌jauniešu‌ ‌iniciatīvām,‌ ‌ir‌ ‌izmantojis savas prasmes,‌ ‌lai‌ ‌iesaistītu‌ ‌citus‌ ‌jauniešus‌ ‌lietderīgā‌ ‌brīvā‌ ‌laika‌ ‌pavadīšanā‌ ‌un‌ ‌radoši‌ ‌pielietojis‌ ‌savas‌ ‌iemaņas‌ Ludzas‌ ‌novada‌ ‌sabiedriskās‌ ‌dzīves‌ ‌organizēšanā.‌ ‌
  • Gada‌ ‌Radošākais‌ ‌jaunietis‌‌ –‌ ‌nominācijas‌ ‌pretendenti‌ ‌–‌ ‌jaunieši,‌ ‌kas‌ ‌2022.gadā‌ ‌ir‌ ‌guvuši‌ ‌sasniegumus‌ ‌mūzikas/mākslas‌ ‌jomā,‌ ‌aktīvi‌ ‌darbojošies‌ ‌Ludzas‌ ‌novada‌ ‌kultūras‌ ‌dzīvē‌, piedalījušies‌ ‌mūzikas/mākslas‌ ‌konkursos,‌ ‌festivālos‌ ‌vai‌ ‌citos‌ ‌pasākumos,‌ ‌popularizējot‌ ‌Ludzas‌ ‌novada‌ ‌vārdu‌ ‌Latvijā‌ ‌vai‌ ‌ārpus‌ ‌valsts‌ ‌robežām.‌ ‌
  • Gada skolēns ‌‌–‌ ‌jaunietis (9.-12.kl., ieskaitot prof. izglītības iestādes audzēkņus),‌ ‌kurš‌ ‌guvis‌ ‌augstus‌ ‌panākumus‌ ‌mācībās,‌ ‌aktīvi‌ ‌piedalījies‌ ‌skolas‌ ‌rīkotajos‌ ‌pasākumos‌ ‌un‌ ‌ārpusskolas‌ ‌aktivitātēs.
  • Gada‌ ‌sportists‌ ‌–‌  ‌jaunietis,‌ ‌kurš‌ ‌guvis‌ ‌augstus‌ ‌panākumus‌ kādā‌ ‌no‌ ‌sporta‌ ‌veidiem,‌ ‌organizējis‌ ‌sporta‌ ‌pasākumus‌ ‌vai‌ ‌izveidojis‌ ‌jauniešu‌ ‌grupu,‌ ‌kas‌ ‌brīvajā‌ ‌laikā‌ ‌nodarbojas‌ ‌un‌ ‌popularizē‌ ‌sporta‌ ‌aktivitātes‌.
  • Gada brīvprātīgais  –  jaunietis, kas 2022. gadā bez atlīdzības ir aktīvi veicis sabiedriski nozīmīgu brīvprātīgo darbu Ludzas novadā.
  • Pirmais solis biznesā‌‌ –‌  ‌jaunais uzņēmējs (līdz 29 gadu vecumam), kas reģistrēts 2022.gadā un darbojas Ludzas novada teritorijā.
  • Gada cilvēks jauniešiem – organizācija, uzņēmums vai fiziska persona, kas 2022.gadā brīvprātīgi sniedza savu atbalstu jauniešu iniciatīvām.
  • Pirmais pakāpiens –‌  jaunietis, kurš pēdējā gada laikā parādījis ievērojamu personīgo izaugsmi, izrādījis iniciatīvu līdzdalībā.

Jūsuprāt piemērotāko kandidatūru kādā no nominācijām ‌var‌ ‌‌pieteikt, ‌aizpildot‌ ‌pieteikuma‌ ‌anketu‌ ‌internetā: ŠEIT ‌vai‌ ‌nosūtot‌ ‌to‌ ‌uz‌ ‌e-pastu: ‌solvita.binovska@ludzasnovads.lv‌ 

KONKURSA NOLIKUMS | PIETEIKUMA ANKETA

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska