LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
22°C
 
A A A

Pieejamie sociālie pakalpojumi Ludzas novadā

Ludzas novadā  turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) aktivitāšu īstenošana.

Jau vairāk nekā pusgadu Ludzas Sociālā dienesta paspārnē darbojas Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kur novada iedzīvotāji ar garīgas attīstības traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros apgūst dažādas zināšanas un prasmes, lai varētu integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi, kā arī saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai saturīgi pavada brīvo laiku.

Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru kopumā ir apmeklējuši 7 bērni un 19 personas ar garīga rakstura traucējumiem, daži to iemīļojuši un apmeklē katru dienu, daži pandēmijas dēļ baidās apmeklēt. Daudzi ir novērtējuši centra darbību un uzskata, ka tas ir liels atbalsts vecākiem un aizbildņiem, kas audzina bērnu ar FT vai aprūpē personu ar GRT.

Katram DSPC klientam ir izstrādāts atbalsta plāns. Centrs darbojas no pulksten 8:00 līdz 17:00. DAC notiek arī dažādas radošās darbnīcas, tematiskie pasākumi, jau ir izveidojušās tradīcijas svētku svinēšanā, tiek attīstītas sociālās prasmes, īpaši iecienītas klientiem ir kulinārās nodarbības, labprāt apmeklē arī fizioterapijas nodarbības un trenažieru zāli. Specializētās darbnīcas darbojas divos virzienos: ziepju un sveču liešanas darbnīca, šūšanas un aušanas darbnīca, darbnīcu darba laiks ir no 8:00 līdz 17:00. Klientiem ir pieejamas arī bezmaksas veļas mazgāšanas un gludināšanas iespējas, kā arī dušas pakalpojums.

Bērni savukārt labprāt relaksējas multisensorā istabā, izmanto haloterapiju, kas ir īpaši iecienīta. Regulāri ir iespēja saņemt arī psihologa konsultācijas, bērniem ir pieejama arī smilšu terapija.

Atgādinām, ka Ludzas novadā dzīvojošajam bērniem ar FT, kuriem projekta ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns, tiek kompensēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši plānā norādītajam (100 reizes projekta laikā). Vēršam uzmanību, ka individuālo atbalsta plānu iespējams arī aktualizēt, lai bērnam projekta ietvaros tiktu kompensēti šobrīd nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami arī pašiem vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Projekta kompensētus sociālos pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes.

SVARĪGI! “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā) bez maksas var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

2020.gadā no 30 izvērtētajiem bērniem ar FT – 24 bērni ir izmantojuši sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, t.i. 80% no kopējā projektā iesaistīto šīs mērķgrupas klientu skaita. Savukārt no 47 izvērtētajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, pakalpojumus ir saņēmušas  tikai 19 personas, t.i. aptuveni 40% no iespējamā klientu skaita.

Aicinām vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem vai personas, kas aprūpē cilvēkus ar garīga rakstura problēmām, izmantot iespēju saņemt sociālos pakalpojumus Ludzas novadā.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai    veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool