LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

Pasniegtas balvas novada uzņēmējiem

20.janvārī Ludzas Tautas namā novada uzņēmēji un zemnieki tikās pasākumā, kurā tika godināti arī konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016” uzvarētāji. Uzvarētāji katrā nominācijā saņēma Pateicības rakstu un piemiņas balvu.

Par konkursa dalībniekiem stāsta Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns.

Pašvaldībai ir svarīgs ikviens – liels un mazs uzņēmējs, ikviens, kas dod darbu cilvēkiem un maksā nodokļus valstij, līdz ar to veicinot novada ekonomisko attīstību un izaugsmi.

Konkurss “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016” tika rīkots, lai pašvaldība apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Līdz 1. decembrim ikviens (arī privātpersonas) varēja pieteikt konkursam kādu uzņēmēju. Uzskatu, ka iespējas bija visai plašas, jo konkursā tika piedāvātas 12 nominācijas. Tomēr vienā no tām – “Gada sociālais partneris” – pretendenti netika pieteikti.

Uzņēmējus balvai divās nominācijās, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju, izvirzīja pašvaldība. Daļu pretendentu izvirzīja arī pagastu pārvaldes. Lauksaimniecības jomā strādājošos – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti. Protams, arī privātpersonas izvirzīja pretendentus. Kopumā balvai 11 nominācijās tika pieteikti 25 pretendenti.

Vērtēšanas komisija strādāja decembrī un janvārī. Tās priekšsēdētāja bija Alīna Gendele (domes priekšsēdētāja), locekļi: Ilona Igovena (Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja), Valdis Mitenbergs (LUC komercdarbības konsultants), Jānis Romancāns (Ludzas novada domes Uzņēmēju Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs) un Jevgenija Kušča, domes deputāte.

Lielākie – “Ariols” un “Ludzas maiznīca”

Divās nominācijās labākie balvas pretendenti tika noteikti, balstoties uz VID sniegto informāciju par nomaksātajiem nodokļiem un par nodarbināto skaitu 2016. gada 11 mēnešos (līdz 1. decembrim).

Nominācijai Lielākais nodokļu maksātājs” izvirzīta SIA “Ariols” (uzņēmuma vadītājs – Jakovs Locovs), nominācijai Lielākais darba devējs” – SIA “Ludzas maiznīca” (vadītājs – Aleksandrs Purins).

Jāteic, ka abi šie uzņēmumi ir gan labi nodokļu maksātāji: “Ariols” nodokļu ieņēmumi – 474 84 tūkst. eiro, “Ludzas maiznīca” – 344 44 tūkst. eiro, gan lielākie darba devēji: “Ludzas maiznīca” – 101 darba ņēmējs (vidēji), “Ariols” – 84 darba ņēmēji (vidēji). Un nabi šie uzņēmumi ir ar bagātu darba pieredzi – Ludzas novadā tie stabili strādā jau vairāk kā 25 gadus. “Ariols” darbojas pārtikas ražošanas jomā: pelmeņi, gaļas pusfabrikāti un cita saldētā produkcija. “Ludzas maiznīca” nodarbojas ar mazumtirdzniecību, kulinārijas un konditorijas izstrādājumu ražošanu.

Lauksaimniecības nozarē – 10 pretendenti

Visvairāk pretendentu pieteikts divām nominācijām, kas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu – katrā pa 5 uzņēmēji.

Balvu nominācijā Gada bioloģiskais ražotājs” bija piedāvāts piešķirt divām zemnieku saimniecībām: “Pienenīte SG” Pureņu pagastā un “Nomales mājas” Nirzas pag., un trim saimnieciskās darbības veicējiem: Valentīnai Smirnovai (piemājas saimniecība “Mieriņi” Briģu pag.), Antoņinai Rudušai un Jevgenijai Cvetkovai.

Jāteic, katrs no šiem pretendentiem ir ļoti cienījams un ir pelnījis balvu. Katra saimniecība ir sertificēta, aktīvi strādā un arī gadu no gada paplašina savu saimniecisko darbību. Šie bioloģiskie ražotāji darbojas dažādās jomās: biškopībā, graudkopībā, pienkopībā, aitkopībā un lopkopībā. Katru saimniecību konkursa vērtēšanas komisija apsekoja un izvērtēja.

Par uzvarētāju tika atzīta ZS “Nomales mājas” no Nirzas pagasta, kas nodarbojas ar aitkopību un lopkopību. Īpašnieki – Mārīte un Rihards Muško. Jau 7 gadus šai bioloģiskajai saimniecībai ir attiecīgs sertifikāts. “Nomales mājas” apsaimnieko savus 40 ha zemes un arī nomā zemi. Ganāmpulkā šobrīd ir 130 aitas, kā arī 40 gaļas liellopo.

Balvai nominācijā Gada lauksaimnieks graudkopībā/lopkopībā tika izvirzīti pieci kandidāti: saimnieciskās darbības veicēji Raivis Sjakste un Dmitrijs Šladts, IK “Kristaps Kuprevičs”, SIA “Lemuri” un zemnieku saimniecība “Baltais stārķis”. Komisija nolēma piešķirt divas balvas – graudkopības nozarē un lopkopības nozarē.

Graudkopības nozarē par labāko atzīta SIA “Lemuri” no Isnaudas pagasta. Uzņēmuma īpašnieks – Artūrs Ditļa. Viņš kopā ar tēvu Viktoru Ditļu graudaugus audzē vairāk nekā 550 ha platībā četros pagastos un, šajā nozarē darbojoties daudzus gadus, guvuši labu pieredzi.

Arī pārējie pretendenti ir visai cienījami: Kristaps Kuprevičs Nirzas pagastā graudus audzē ap 100 ha platībā, savukārt ZS “Baltais stārķis” (Svetlana Kuzmika) Briģu pagastā izveidots uz bijušā kolhoza “Padomju Latvija” bāzes un nodarbojas arī ar lopkopību.

Raivis Sjakste ir jauns cilvēks, kas savā piemājas saimniecībā darbību uzsāka 2015. gadā paralēli darbam robežsardzē, apstrādā laukus un audzē jaunlopus, piedalās projektos.

Lopkopības nozarē visaugstāk tika novērtēts Dmitrijs Šladts, kurš trešo gadu Isnaudas pagasta Kreičos audzē gaļas lopus, sācis ar 6 dzīvniekiem, ganāmpulks pieaudzis līdz 19. Šim uzņēmējam savulaik finansiālu palīdzību 700 eiro apmērā šķūņa izbūvei sniedza Ludzas novada pašvaldība (D. Šladts piedalījās Ludzas novada miniprojektu konkursā).

“Gada tirgotājs” – veikali Ludzā un ciematos

Balvas nominācijā Gada tirgotājs” saņemšanai tika virzīts SIA “Ludzas maiznīca” veikals “CENTRS” un SIA “Gaišezers”. Abi tie saņēma balvu, viens kā lauku teritorijā, otrs kā pilsētā strādājošs uzņēmums

Veikals “Centrs” Ludzā pazīstams ar plašu un daudzveidīgu preču sortimentu, tajā ļoti veiksmīgi tiek tirgota vietējo ražotāju produkcija.

Balvu nolemts pasniegt SIA “Gaišezers” (Regīna un Ivans Mikijanski), kam ir veikalu tīkls Ludzas novada Istras un Rundēnu pagastā, Ludzas pilsētā, kā arī Zilupes novadā. Daudzos ciematos “Gaišezera” veikals ir palicis vienīgais mazumtirgotājs, tas nodrošina arī izbraukuma tirdzniecību attālās apdzīvotās vietās.

“Gada jaunais komersants” – SIA “SAMS&KO”

Nominācijai Gada jaunais komersants” izvirzīti četri uzņēmēji.

SIA “SAMS&KO” no Istras pagasta aktīvi darbojas meža nozarē. Saimnieciskā darbība notiek Istras un Briģu pagastā. Uzņēmumā nodarbināti vairāki vietējie iedzīvotāji. Uzņēmējs Vladimirs Uļjanovskis nodarbojas lopkopību (Briģu pagastā audzē gaļas lopus) un meža kopšanu, izstrādi un malkas sagatavošanu un tirdzniecību.

Balvai pieteikta uzņēmuma “Aleksandrs M” ziedu studija “Vanilla” Ludzā, ko vada Linda Valujeva. Studija nodarbojas ar floristiku, ziedu un dāvanu, kā arī interjera noformēšanu svētku pasākumiem.

Balvai pieteikts IK “Prikulis” no Rundēnu pagasta (divi pieteikumi). Andris Prikulis ir izcils kokapstrādes meistars, kas izgatavo un restaurē mēbeles un interjera priekšmetus no koka. Viņa veikumu, restaurējot Ludzas Lielās sinagogas mēbeles un interjeru, augstu novērtējuši speciālisti.

Balvai pieteikts saimnieciskās darbības veicējs Konstantīns Muhins, kurš tikai 2016. gada augustā uzsāka saimniecisko darbību celtniecības jomā. Jaunais cilvēks veic dzīvokļu un māju remontus Ludzas novadā, arī Zilupes un Rēzeknes novadā. 2017. gada janvārī pieņēmis darbā vienu cilvēku.

“Novada eksportētājs” – “Ariols”

Uz “Novada eksportētāja” titulu pretendēja trīs uzņēmumi: SIA “Mauriņi 57”, SIA “Ariols” un SIA “ERA-M”.

SIA “Mauriņi 57” īpašnieks ir Vitauts Gojevs, kas kokapstrādes nozarē darbojas jau daudzus gadus. Uzņēmums atrodas Isnaudas pagastā. “Mauriņi 57” nodarbojas ar zāģbaļķu pārstrādi, dēļu, taras dēļu, apdares materiālu izgatavošanu, šķeldas ražošanu. Apmēram 800 m3 izstrādājumu ik mēnesi no šī uzņēmuma tiek eksportēts uz Eiropas valstīm, Ķīnu un Koreju.

SIA “Ariols” daudzus gadus darbojas pārtikas produktu ražošanas nozarē. Tas pēc apgrozījuma ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Ludzas novadā, tam ir lieli eksporta apjomi.

SIA “ERA-M” ir jauns uzņēmums, kurš Ludzā un Ņukšu pagastā nodarbojas ar kokapstrādi. Piektais lielākais darba devējs novadā – tajā ir 19 darba ņēmēji. Uzņēmuma apgrozījums pieaug. Saražotā produkcija tiek realizēta ārzemēs.

Pārējās balvas – populāriem uzņēmumiem

Balva Gada mājražotājs” tika pasniegta populārajai konditorei Mārītei Lipskai no Ludzas, kas, pēc pretendenta pieteicēja (LLKC) datiem, ir vienīgais zināmais oficiāli reģistrētais mājražotājs Ludzas novadā.

Balvu nominācijā Gada tūrisma uzņēmums” nolemts piešķirt SIA “Ludzas amatnieku centrs” (Ēriks Kondrāts). Tas ir plaši ārpus Ludzas un Latgales pazīstams uzņēmums, kas sniedz dažādus pakalpojumus tūrisma jomā. Uzņēmums atbalsta vietējo amatnieku un mājražotāju produkcijas realizāciju gan savos veikalos, gan organizē gadatirgus novadā, tādejādi nodrošinot senču tradīciju un prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Balvai Novada investors” izvirzīts tikai viens pretendents SIA “Lat Cosmetics” no Ludzas (Jevgeņijs Lukašenoks). 2016. gadā reģistrēts tā pamatkapitāls vairāk nekā 1 miljona eiro apmērā. Uzņēmums ražo un eksportē unikālu kosmētiku, gada beigās Ludzā atvēris veselības studiju, kas piedāvā dūņu vannas, masāžu u.c. pakalpojumus.

Balvu nominācijā Jauniešiem draudzīgs uzņēmums” nolemts piešķirt SIA “VELS” (Arnolds Jakupāns). “VELS” autoservisā tiek nodrošinātas prakses un arī darba vietas jaunajiem speciālistiem, kas Malnavas koledžā un Rēzeknes tehnikuma mācību vietā Zilupē apgūst automehāniķa un autoatslēdznieka profesiju.

Uz Ludzas novada uzņēmēju un zemnieku balli pulcējās aptuveni 100 uzņēmēji. Domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns pauž prieku:

– Pasākums izdevās lieliski! Centīsimies arī nākamajā gadā rīkot gan konkursu, gan balli. Noslēguma pasākums tapa, pateicoties mūsu novadnieka un mecenāta Jura Savicka finansiālam atbalstam.

Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Svetlanas Rimšas foto. Vairāk fotogrāfiju – foto galerijā Ludzas novada uzņēmēju un zemnieku balle 20.01.2017.

coloring.cool