LV EN

Svētdiena, 2022. gada 27. novembris
Lauris, Norberts
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Par ūdens līmeni Lielajā Ludzas ezerā

Ludzas novada pašvaldībā diezgan bieži tiek saņemtas sūdzības, ierosinājumi par ūdens līmeni Lielajā Ludzas ezerā.

Saskaņā ar ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem “Ludzas novada Isnaudas pagasta Kubulovas HES ūdens objekta – Lielā Ludzas ezera – kā ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” (turpmāk ŪEN), Lielā Ludzas ezera normālais ūdens līmenis (NŪL) noteikts 133.33 m LAS-2000.5, un zemākais ūdens līmenis (ZŪL) noteikts 132.63 m LAS-2000.5 (ŪEN 2.1.6.apakšpunkts, 2.1.7.apakšpunkts).

Saskaņā ar ŪEN 3.1.1. apakšpunktu Lielā Ludzas ezera ūdens līmeņus nosaka pēc ūdens līmeņu novērojumiem, izmantojot VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) hidroloģisko novērojumu stacijas “Ludza” (Lielais Ludzas ezers) datus. Saskaņā ar ŪEN 3.1.4. apakšpunktu Lielā Ludzas ezera līmeņu regulēšana ar Kubulovas hidromezgla starpniecību paredzēta starp NŪL 133.33 m LAS-2000.5 un ZŪL 132.63 m LAS-2000.5.

VVD Latgales RVP konstatē, ka saskaņā ar LVĢMC hidroloģisko novērojumu datiem, laika posmā no šī gada 1. jūlija līdz 3. septembrim hidroloģisko novērojumu stacijas “Ludza” fiksētie stundas vidējie ūdens līmeņi svārstījās robežās no 133.20 m LAS–2000.5 līdz 133.33 m LAS–2000.5. Tādējādi Lielā Ludzas ezera ūdens līmenis šajā laika posmā (vasaras mazūdens periodā) nav bijis mazāks par ŪEN 2.1.7.apakšpunktā noteikto ZŪL 132.63 m LAS-2000.5.

Saskaņā ar ŪEN 3.1.1.apakšpunktu, Lielā Ludzas ezera noteces regulēšana nelielā mērā ietekmē arī Zvirgzdenes, Mazā Ludzas un Dūnākļa ezeru noteces un līmeņu režīmu, jo šie ezeri veido kopīgu dabīgo ūdenstilpju sistēmu. Notece no ezeriem uz Lielo Ludzas ezeru netiek īpaši regulēta, tā norisinās dabiskā režīmā.

Kā arī darām zināmu, ka VVD Latgales RVP nekonstatē Kubulovas HES operatora AS “Latgales enerģētika” pārkāpumus Kubulovas HES ekspluatācijā attiecībā uz ŪEN noteiktā ūdens līmeņa uzturēšanu Lielajā Ludzas ezerā un VVD Latgales RVP informē, ka, atbilstoši darba plānam, VVD Latgales RVP Kubulovas HES un Felicianovas HES ekspluatācijas nosacījumu ievērošanas pārbaudes veica 14.07.2022, un šo pārbaužu laikā netika konstatēti ekspluatācijas nosacījumu pārkāpumi.

Par Lielā Ludzas ezera ūdens līmeņa atbilstību ekspluatācijas noteikumiem, izmantojot VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” hidroloģisko novērojumu stacijas “Ludza” (Lielais Ludzas ezers) datus (operatīvie ūdens līmeņu mērījumu dati bez maksas pieejami interneta adresē http://www.meteo.lv).

Informāciju sagatavoja
Ludzas novada pašvaldības vides inženieris
Aleksandrs Narnickis