LV RU EN

Svētdiena, 2022. gada 02. oktobris
Skaidris, Ilma
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

Par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, nomas tiesību izsoli

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā, projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, Nr. 5.6.2.0/20/I/016 ietvaros bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1 tiek būvēts ražošanas komplekss 2,8 ha platībā, kam šobrīd tiek meklēts nomnieks. Minētais komplekss piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām.

Kompleksā plānots izbūvēt divas ražošanas ēkas, trīs noliktavas, katlumāju, betonētas pamatnes kaltēm, administratīvai ēkai, krautnēm, uzstādīt administratīvās ēkas konteinerus. Ir izbūvēts elektrības pieslēgums. Būvdarbus objektā veic SIA „Ošukalns celtniecība”.

Nekustamā īpašuma atklātā mutiskā nomas izsole ar augšupejošu soli norisināsies 2022. gada 4. februārī plkst. 10.00 Ludzas novada pašvaldībā,  Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, 3.stāvā sēžu zālē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izsole var notikt attālināti interneta platformā, par saiti informācija tiks sniegta papildus interesentiem, ne vēlāk, kā līdz 04.02.2022. plkst. 09:00). Detalizēti ar izsoles nosacījumiem un informāciju par nomas objektu var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi līdz 4. februāra plkst. 9.00, iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected], iepriekš sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulti Sniedzi Irbi, t.65707140, e-pasts: [email protected]

Nomas objektu iespējams apskatīt iepriekš vienojoties zvanot Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Ilonai Igovenai t. 26455159, vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija  un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, Nr. 5.6.2.0/20/I/016 mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, reģenerējot degradēto teritoriju un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru Ludzas pilsētā. Projekta īstenošana nodrošinās piemērotu teritoriju ar sakārtotu infrastruktūru pieejamību komercdarbības attīstībai, kas veicinās jaunu komersantu piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā.

Projekta kopējās izmaksas 2 922 353.54 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas ir 2 834 311.12 EUR no tām ERAF 73.95 % jeb 2 096 032.47 EUR, Valsts budžeta dotācija 3.81 % jeb 108 096.96 EUR, Ludzas novada pašvaldības finansējums 22.24 % jeb 630 181.69 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Informāciju apkopoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste