LV RU EN

Ceturtdiena, 2022. gada 23. jūnijs
Līga
Ludza
Sunny
25°C
 
A A A

Pagarināta pieteikšanās uz vakanto Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas Telpiskās attīstības plānotāja amatu

Telpiskās attīstības plānotājs –  profesijas klasifikatora kods 2164 08, amatalga- 1100,00 EUR.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā,
  arhitektūrā vai citā darba pienākumiem atbilstošā specialitātē (var būt pēdējā kursa students iepriekš minētās specialitātēs);
 • Telpiskās plānošanas jautājumu un ar tiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu val.);
 • Prasme strādāt ar grafiskajām programmām (MicroStation/AutoCad/ ArcGis/ SUnGis)
 • Prasme strādāt ar datoru (pamatzināšanas MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, interneta pārlūkprogrammām);
 • Prasme noformēt dokumentāciju atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Spēja prezentēt un aizstāvēt viedokli;
 • Spēja elastīgi pielāgoties ārējās vides prasībām, ātri reaģēt dažādās situācijās, novērst un risināt konfliktsituācijas;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta atbilstoša profesionālā pieredze teritorijas plānošanas jomā vai praktiskā darba pieredze līdzīgā amatā.

Amata pienākumi:

 • Izvērtēt iesniegumus, sagatavot darba uzdevumus, vadīt un uzraudzīt teritorijas attīstības
  plānošanas dokumentu izstrādāšanu, aktualizēšanu un publisko apspriešanu, kontrolēt
  apstiprināto plānojumu īstenošanu;
 • Sniegt atzinumus par plānotās darbības atbilstību Teritorijas plānojumam;
 • Veikt datu ievietošanu un aktualizēšanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas
  sistēmā (TAPIS);
 • Organizē ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), uzturēšanu un aktuālās informācijas par novadu ievietošanu sistēmā;
 • Organizēt novada augstas detalizācijas topogrāfisko izmērījumu datu reģistrāciju datu bāzē un nodrošina nepieciešamās informācijas sniegšanu mērniecības speciālistiem
 • Izskatīt iesniegumus nekustamā īpašuma dalīšanai un zemes ierīcības projektu izstrādei;
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu ierosinājumus teritorijas plānošanas jomā, sagatavot
  normatīviem aktiem atbilstošus lēmuma projektus;
 • Piedalīties pašvaldības stratēģijas un attīstības programmas izstrādāšanā un
  aktualizēšanā;
 • Izvērtēt un saskaņot apgrūtinājuma plānus, līdzdarboties augstas detalizācijas
  topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanā.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • dzīvesgājuma apraksts (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes apliecinošs dokuments (ja nepieciešams).

 

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem.

 

Iesniedz personīgi Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā) (1. stāvā) Raiņa ielā 16, Ludzā vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi [email protected] ar norādi “Pieteikums uz Ludzas novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja amatu” līdz 2022. gada 10.janvārim plkst. 15.00.

 

Tālr. uzziņām: +371 65707135; + 371 26869560. 

 

 

coloring.cool