LV EN

Pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris
Tīna, Valentīna, Pārsla
Ludza
Cloudy
0°C
 
A A A

NVA aicina darba devējus aktīvāk pieteikt sezonas vakances

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus aktīvāk pieteikt sezonas brīvās darba vietas. Piesakot sezonas vakances NVA filiālēs, darba devēji ātri atradīs nepieciešamos darbiniekus, jo NVA reģistrēti dažādu profesiju pārstāvji, kuru pieredze, zināšanas un darba iemaņas noderēs sezonas darbu veikšanai. Sezonas vakances darba devēji var pieteikt arī patstāvīgi, publicējot tās NVA CV/Vakanču portālā (http://cvvp.nva.gov.lv/). Sezonas rakstura darbi ir saistīti, piemēram, ar pludmaļu, publisko peldētavu, kempingu, dabas tūrisma infrastruktūras un atpūtas vietu uzturēšanu un uzraudzību, mazumtirdzniecību, darbu kafejnīcās, peldētavās, kempingos, atpūtas vietās un parkos, ainavas elementu vai kultūrvēsturisko objektu sakopšanu, meža darbiem, sēju, stādīšanu, lopu ganīšanu, zivju audzēšanu u.c.

NVA filiālēs no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 20.aprīlim darba devēji ir reģistrējuši 209 sezonas vakances. Visbiežāk sezonas darbs tika piedāvāts meža stādītājiem, kūdras ieguves palīgstrādniekiem, bruģētājiem un mežsaimniecības strādniekiem, pieprasīti bija arī ekskursiju gidi, siltumnīcu strādnieki, pavāri un pavāru palīgi, zāģētāji, gani, apstādījumu kopēji u.c. Aprīlī visvairāk sezonas darba piedāvājumu bija kūdras ieguves palīgstrādniekiem, ekskursiju gidiem, gadījuma darbu strādniekiem, montētājiem un meža stādītājiem.

NVA CV/Vakanču portālā 2012.gada 1.ceturksnī darba devēji publicējuši 166 sezonas vakances. Martā, izmantojot CV/Vakanču portāla iespējas, darba devēji sezonas darbiem meklējuši dārzniekus, bruģētājus, pārdevējus, ceļu būves palīgstrādniekus, labiekārtošanas strādniekus, ekskursiju gidus, automobiļa vadītājus, ekspeditorus, pavārus, viesnīcas istabeņus, iesaiņotājus. Aprīļa vidū NVA CV/Vakanču portālā publicēti sludinājumi par 36 aktuālajām sezonas vakancēm, tiek pieprasīti iesaiņotāji, pārtikas produktu ražošanas operatori, logu mazgātāji, pārdevēji.

Ar Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) starpniecību tiek piedāvāti sezonas darbi arī citās Eiropas valstīs. Ārvalstu darba devēji lielākoties piedāvā sezonas darbus ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu jomā, kā arī lauksaimniecībā. Šobrīd NVA mājaslapas EURES sadaļā (www.nva.gov.lv/eures) publicētas šādas sezonas darbu vakances: viesu atpūtas programmas menedžeris, sporta aktivitāšu organizators, bērnu atpūtas pasākumu organizators, viesu atpūtas pasākumu organizators, strādnieks cūku fermā, lopkopis, kultūraugu pārraudzītājs un dārzkopja asistents.

Sezonas rakstura darbu veikšanai ir pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku. Bezdarbniekiem, kas vēlas strādāt sezonas darbu, svarīgi zināt, ka viņiem ir tiesības slēgt ar darba devēju terminēto darba līgumu uz laiku līdz 2 mēnešiem vienlaikus saglabājot bezdarbnieka statusu. Līdz ar to bezdarbnieks, strādājot sezonas darbu ne ilgāk kā 2 mēnešus, nezaudē bezdarbnieka statusu, ja triju darba dienu laikā paziņo NVA, ka ir noslēdzis terminēto darba līgumu. Sezonas darba veikšanas periodā (līdz 2 mēnešiem) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aptur bezdarbnieka pabalsta izmaksu, bet sezonas darbam beidzoties, bezdarbnieka pabalsta izmaksa tiek atsākta.