LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Sunny
25°C
 
A A A

Notiks Erasmus+ seminārs par īstermiņa mobilitātes projektiem pieaugušo izglītības sektorā

15. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tiešsaistē organizē semināru organizācijām, kas vēlas rīkot pieaugušo izglītības apguvēju un izglītības personāla mobilitātes Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības sektorā. Potenciālie projektu īstenotāji varēs uzzināt par programmas sniegtajām iespējām īstermiņa mobilitātes projektu pieaugušo izglītības sektorā un par projektu pieteikumu iesniegšanu 2021. gada projektu pieteikumu konkursa 2. kārtā.

Projektu pieteikumus konkursā var iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas pieaugušo izglītības jomā.  Dalībtiesīgo organizāciju sarakstu pieaugušo izglītības sektorā, kā arī pieaugušo izglītības apguvēju definīciju Erasmus+ mobilitāšu kontekstā aicinām skatīt Erasmus+ mājas lapā.

Seminārs notiks 15. septembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00. Pieteikties semināram var tiešsaistē līdz 14. septembrim.

EK Erasmus+ darba programmā 2021. gadam pieejamais EK finansējums “Personu mācību mobilitāte” konkursa 2. kārtas ietvaros pieaugušo izglītības sektorā ir 111 580 eiro.

Projektu pieteikumi 2. konkursa kārtai jāiesniedz līdz 2021. gada 5. oktobra plkst. 12:00 (pēc Briseles laika) tiešsaistē. Projekta īstenošanas termiņš ir 6 līdz 18 mēneši ar sākumu pieteicēja izvēlētā datumā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Erasmus+ programmas pamatdarbības “Personu mācību mobilitāte” projektos pieaugušo izglītības sektorā atbalstu var saņemt šādas aktivitātes:

Personālam:

  • darba vērošana (no 2 līdz 60 dienām)
  • nodarbību vadīšana (no 2 līdz 365 dienām)
  • kursi un mācības (no 2 līdz 30 dienām)

Pieaugušajiem izglītojamajiem:

  • izglītojamo grupas mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi izglītojamie grupā). Izglītojamo grupa no nosūtītājorganizācijas var doties inovatīvās mācībās, ko organizē uzņemošā organizācija, t.sk. darba vidē balstītas mācības, brīvprātīgo aktivitātes u.c. pieejas. Saturam jābūt vērstam uz pieaugušo izglītojamo pamatprasmju pilnveidi, iekļaušanu un daudzveidību, programmas digitālo, vides ilgtspējas vai līdzdalības dimensiju. Kvalificētiem pasniedzējiem no nosūtītājorganizācijas ir jāpiedalās visā aktivitātes laikā.
  • individuāla izglītojamo mācību mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām). Izglītojamie var uzlabot zināšanas un prasmes pēc individuālas mācīšanās programmas. Mācību programma var ietvert dažādu formālu, ikdienēju un neformālu mācību metožu kombināciju, t.sk., mācīšanos klasē, darba vidē balstītas mācības, darba ēnošanu, novērošanu un citas novatoriskas pieejas.

Citas aktivitātes:

  • ekspertu uzņemšana (no 2 līdz 60 dienām). Var uzaicināt trenerus, skolotājus, politikas ekspertus vai citus kvalificētus profesionāļus no ārvalstīm.
  • pedagogu uzņemšana apmācībā (no 10 līdz 365 dienām). Var uzņemt topošos skolotājus, kuri vēlas īstenot praksi ārzemēs.
  • sagatavošanās vizītes. Organizācijas var organizēt sagatavošanās vizīti pie sava uzņemošā partnera pirms mobilitātes (ne kursiem un mācībām).

Plašāka informācija par 2021. gada konkursa nosacījumiem un projektu iesniegšanu atrodama Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

 
coloring.cool