LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Noslēgusies ceļa Pilda – Borovaja pārbūve

Decembrī noslēdzās pašvaldības grants ceļa Pilda – Borovaja pārbūve 2,3 km lielā posmā. Darbus veica uzņēmums SIA “Ceļi un tilti”.

Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Autoceļa Pilda – Borovaja pārbūves kopējās izmaksas – 202 704,69 eiro.

Veiktas visas projektā paredzētās darbības: pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana vai izbūvēšana, apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomainīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana. Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „BM projekts”.

Īsumā par Ludzas novada pašvaldības lauku grants ceļu pārbūves projektu:

2017. gada 6. jūlijā pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto publisko finansējumu 1 184 876, 64 eiro apmērā. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt grants ceļus 16,623 km garumā. Projekta I kārtas ietvaros tiek pārbūvēti četri pašvaldībai piederoši ceļu posmi Pildas, Cirmas, Nirzas un Istras pagastā.

Pārbūvējamie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai šajos pagastos. Atbilstoši LAP pasākuma nosacījumiem, 2015. gada rudenī norisinājās uzņēmēju apspriedes, un 2015. gada 26. novembrī Ludzas novada domes sēdē  tika apstiprināts prioritāri pārbūvējamo ceļu posmu saraksts.

Informāciju  par projekta norisi var saņemt Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā pie projektu vadītājas Ilonas Mekšas 410. kab. vai pa tālruni 65707131.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.