LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Mostly cloudy
1°C
 
A A A

Nenokavējiet! Pagarināta iesniegumu iesniegšana individuālo vajadzību izvērtēšanai līdz 26.08.2016.

Ludzas novada Sociālais dienests aicina pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādāšanai:

  • vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kuri audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem;
  • personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).  

Ko nozīmē “izvērtēšana”?
Bērnam ar funkcionāliem traucējumiem –saprast, kas ir nepieciešams, lai bērns un viņa vecāki justos labāk. Tātad – kāds atbalsts bērnam nepieciešams, nevis diagnozes uzstādīšana. Plānots, ka bērnu spēju izvērtēšanā piedalīsies speciālistu grupa (sociālais darbinieks, speciālais pedagogs, neirologs, ergoterapeits, logopēds, fizioterapeits). Izvērtēšana notiks vecāku/audžuvecāku klātbūtnē.

Personai ar GRT  –  identificēt sociālās problēmas, noteikt vajadzības sociālo pakalpojumu sniegšanai (sociālo pakalpojumu klāsts, vieta, biežums, apjoms) un vispārējo pakalpojumu pieejamībai (veselības aprūpe, izglītība, transports, nodarbinātība, mājoklis u.c.), kuras personai ir nepieciešamas.

Kāpēc pieteikšanās individuālo vajadzību izvērtēšanai ir  svarīga?

Vispirms ir jāsaprot, kas katram bērnam, kam noteikta invaliditāte vai  personai ar GRT ir vajadzīgs, un tikai pēc tam pašvaldībā (Ludzas novadā) varēs veidot jaunus pakalpojumus.

Pieteikties uz individuālo izvērtēšanu, var Ludzas novada Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 16a, Ludzā vai pie sociālā darbinieka pagastos, iesniedzot iesniegumu.

Šī projekta ietvaros mērķauditoriju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrādāšana ir bez maksas.

Informējam, Ludzas novada pašvaldība jau šobrīd bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, var piedāvāt šādus pakalpojumus:

Aprūpes pakalpojumu bērniem līdz četru gadu vecumam ieskaitot.  Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu līdz 50h nedēļā.  Pašvaldība aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai var piesaistīt juridisku personu vai uz pakalpojuma līguma pamata fizisku personu (izņemot bērna 1.pakāpes radinieku un vienas mājsaimniecības locekļus), kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.

“Atelpas brīža” pakalpojumu.  Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu – līdz 30 dienām gadā – aprūpi jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti, kuram ir izsniegts (VDEĀK)  atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Sīkāku informāciju var iegūt Ludzas novada Sociālajā dienestā pa tālruni 65726901 vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 65440862

Logo_DI_projekts

coloring.cool